Det biblioterapeutiska arbetssättet

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Öppen utbildning

Kort om: Det biblioterapeutiska arbetssättet

Stockholm:
Start: 29 September 2020 09:00 - 16:00
Campus Ersta
Längd:
4x2 dagar
Kostnad:
Pris 17 900 kr (exkl. moms). Litteraturkostnader tillkommer.

Det biblioterapeutiska arbetssättet

Om utbildningen

Intresset för det biblioterapeutiska arbetssättet växer i Sverige. Hur kan man med hjälp av litteratur, poesi, skrivande och samtal främja hälsa och välbefinnande?  På liknade sätt som terapier kopplade till andra konstnärliga områden, exempelvis musik, bild och dans, är biblioterapi en expressivt uttryckande terapiform. Det biblioterapeutiska arbetssättet har utvecklats i USA och Storbritannien, men utövas även i många andra länder som till exempel Finland, Ungern, Tyskland, Polen och Frankrike. Biblioterapi handlar bland annat om att läsa, skriva och samtala i syfte att utforska, reflektera, få insikter och läka. Biblioterapi tillämpas för olika åldrar och inom en rad olika områden – till exempel inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, psykiatri, skola, biblioteksväsende, diakoni och äldreomsorg. Biblioterapi är verksamt i förebyggande syfte eller som komplement i det psykoterapeutiska samtalet, inom familjeterapi, vid livskriser och rehabilitering. Metoden används även psykoedukativt och för att öka självkännedom och personlig utveckling. Inom biblioteksvärlden arbetar man i många länder med biblioterapeutiska bokcirklar kring centrala livsteman som exempelvis kärlek och relationer, föräldraskap, åldrandet, dödsfall och ensamhet.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning med Pia Bergström som kursansvarig där grundläggande modeller och teorier presenteras kring det biblioterapeutiska arbetssättet.  

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till socionomer, bibliotekarier, hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom äldreomsorg, diakoner, lärare, cirkelledare, psykologer och terapeuter. Även andra sökande med adekvat utbildning är välkomna att söka utbildningen.

Förkunskapsnivå

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Kursinnehåll

I kursen presenteras biblioterapins framväxt och mångfald. Kursen syftar till att inspirera och ge verktyg till att kunna använda biblioterapeutiska metoder i sitt arbete. Kursdeltagare kommer att få möjlighet att arbeta praktiskt i workshops samt planera för eget biblioterapeutiskt arbete. Kursen tar avstamp i biblioterapiutbildningen som Föreningen för biblioterapi i Finland har i samarbete med Helsingfors universitet.

Kursen innehåller bland annat följande moment:

  • introduktion till biblioterapi - historik och teoretisk bakgrund
  • lästerapi med praktiska övningar
  • skrivterapi med praktiska övningar
  • att tillämpa biblioterapi för olika målgrupper

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning 
Antal HP: 7,5 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: Psykoterapi 
Studietakt: 25% 
Ort: Stockholm 
Språk: Svenska

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.

Ersta Sköndal Bräcke högskola

KONTAKT

Ersta Sköndal Bräcke högskola
uppdrag@esh.se
esh.se
Tel +46 8 555 051 19

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Följ företag:

  • Följ Ersta Sköndal Bräcke högskola

Dela:

Pressreleaser

Våra utbildningar


Existentiell vägledning

Grundläggande utbildning i den existentiella vägledningens teori och metod

Läs mer Anmäl dig

Start: 9 Mars 2020 08:30 - 08:30
Plats: Stockholm


Stöd för barn och unga i sorg

Grundläggande utbildning i att bemöta barn och ungdomar i sorg samt att leda stödgrupper

Läs mer Anmäl dig


ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis

Grundläggande utbildning i bedömningsinstrumentet ADAD

Läs mer Anmäl dig

Start: 21 April 2020 09:00 - 16:00
Plats: Stockholm


Andrologi I - grund

om mannen och hans sexualiteter

Läs mer Anmäl dig

Start: 5 Mars 2020 09:00 - 16:00
Plats: Stockholm


Civila samhället i samhället


Läs mer Anmäl dig

Start: 6 Maj 2020 09:00 - 16:00
Plats: Stockholm


Handledning i förskola och skola - fördjupning

Läs mer Anmäl dig

Start: 17 Mars 2020 09:00 - 16:00
Plats: Stockholm


Att leda SIP-processen med nätverksmöten som metod

- utifrån systemisk teori/förhållningssätt

Läs mer Anmäl dig

Start: 27 Mars 2020 09:00 - 16:00
Plats: Stockholm

Kommande utbildningar

Facebook