Annonssamarbete Motivation.se + Ersta Sköndal Bräcke högskola

Värdebaserat ledarskap tydliggör människans och byråkratins starkaste egenskaper

När människan krockar med rutinen blir bägges styrkor och svagheter som tydligast.

Utbildning | Ledning | Ledarskap | Hållbarhet | Arbetsmiljö | Ersta Sköndal Bräcke högskola | JUNI 2020

Värdebaserat ledarskap skapar utrymme för individuellt ansvarstagande.

Värdebaserat ledarskap skapar utrymme för individuellt ansvarstagande.

Spänningen mellan rutiner å ena sidan och ansvarsfull eftertanke å den andra är ett grundläggande tema i allt som rör organisering, ledarskap och verksamhetsutveckling. En organisation är förvisso en målinriktad och effektiv regelstyrd apparat, men den är också en ofärdig mänsklig gemenskap, en arena för personlighetsutveckling, för grundläggande moraliska konflikter, för maktutövning och feghet, för kärleksfull omtanke och sexuella trakasserier, för mobbning såväl som hjältedåd.

Vi människor har en märkvärdigt stark drift att göra det enkelt för oss. Vi väljer och vrakar bland det vardagliga informationsflödets alla detaljer och tycker oss därefter känna igen ett mönster som vi kan hantera. Välbekanta uppgifter är vi duktiga på att lösa genom att uppfinna och använda standardiserande hjälpmedel. Halvt omedvetet följer vi de invanda rutiner som brukar fungera så bra i stället för att möta varje uppgift som om det vore för första gången. Komplexa människor blir ”ärenden”. Vi är helt enkelt produktiva i stunden, ibland till och med effektiva, men stundtals bara lite lata.

Ibland går det helt galet. Det chefen trodde var en vanlig fikarast med en medarbetare var i själva verket ett rop på hjälp i en ohanterlig arbets- eller livssituation. Men chefens triviala kallprat lade sig över och kvävde det som hade kunnat bli en vändpunkt. Fakturorna från den betrodda underleverantören attesterades rutinmässigt. Vem orkade dubbelkolla för att avslöja fifflet? Och hur gick det egentligen till när coronoviruset letade sig in i äldreomsorgen? Ett sannolikt svar är: ”Vi jobbade på som vanligt”. Så är det, vi jobbar på som vanligt trots att vi ibland borde stanna upp, tänka efter och inse att något måste ändras. Kanske våra rutiner? Kanske till och med bryta mot gällande regler och ifrågasätta beslut? Åtminstone fråga andra om råd?

Värdebaserat ledarskap skapar utrymme för individuellt ansvarstagande

Verklighetens komplexitet är obegränsad och därför måste de chefer som har inflytande över organisationen använda flera olika verktyg. Att skapa en god byråkrati – tydliga regler, rutiner, ansvarsområden och incitament – är ett av dem. Att etablera en lojalitet kring vissa grundläggande värderingar är ett annat. Ett tredje är att också kunna möta medarbetarna i en konstruktiv dialog när dessa upplever att regelverket och värdegrunden krockar. Rutinerna och det som lönar sig på kort sikt är ju inte alltid det som värdegrunden tycks eftersträva.

Värdebaserat ledarskap utövas med andra ord aldrig i ett avreglerat vakuum, tvärtom. Väldigt mycket av det som görs i en organisation är förutbestämt av regler och rutiner som är både trögrörliga och okänsliga. Risken är att det smittar av sig, att människorna i organisationen reducerar sig själva till ”kuggar i maskineriet”, slutar tänka och känna efter och samtidigt tappar sin kreativitet och ansvarskänsla. ”Vi jobbade på som vanligt” blir då en fullt rimlig men likafullt riskabel ursäkt när det blir fel.

”Värden” har en helt annan karaktär. Det är föreställningar, inte om vad som är rätt handling i en viss situation, utan om vad som är värdefullt, gott och eftersträvansvärt i livet: Ren miljö, biologisk mångfald, frihet, lycka, välbefinnande, trygghet, medmänsklighet, hälsa… listan är vi nog överens om, men vägen dit är en annan sak. Vad vi ska göra för att förverkliga dessa värden det står inte i någon regelbok, åtminstone ingen alla är överens om. Bara för att vi vet målet känner vi inte vägen. Men det blir bättre om vi sätter oss ner och pratar om saken. Här finns en uppgift för värdebaserat ledarskap.

Det behövs något som lyfter fram varje medarbetare och chef som en individuellt ansvarig person och bilden av ”byråkratin” som ett stöd, inte som en ersättning för genomtänkt handling. Ett värdebaserat ledarskap när det är som bäst lyckas med det när det skapar ett utrymme för genuint mänskliga möten och individuellt ansvarstagande nära den konkreta arbetssituationen. Det är ofta just när människan krockar med rutinen som bägges styrkor och svagheter blir som tydligast.

Gör som 600 andra redan gjort - gå en uppdragsutbildning som ger 7,5 högskolepoäng i Värdebaserat ledarskap. Utbildningen ger konkreta metoder för utveckling av verksamheten med moderna och inkluderande förhållningssätt.

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Följ företag:

 • Följ Ersta Sköndal Bräcke högskola

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • Ledning
 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Arbetsmiljö

Dela:

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder ett brett utbud av vidareutbildning och kompetensutveckling till anställda inom företag, myndigheter och organisationer. Utbildningarna är med akademisk inriktning, med eller utan akademiska poäng, arbetsgivarfinansierade och vänder sig till människovårdande yrkesutövare från en mängd olika arbetsområden.

Målet är att ge dig som deltagare de verktyg du behöver för att kunna utföra ett professionellt arbete utifrån de senaste forskningsrönen. Eftersom många kursdeltagare arbetar heltid parallellt med utbildningarna anpassas undervisningsformerna och utbildningstakten efter detta.

Läs mer här

Thomas Brytting

Artikeln är skriven av Tomas Brytting, Professor i organisationsetik.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill