Affärsekonomi & verksamhetsstyrning för chefer

Exmi

Öppen utbildning

Kort om: Affärsekonomi & verksamhetsstyrning för chefer

Kostnad:
SEK 24.500 exkl. moms
Kategori:
Ekonomi , Organisation / verksamhet

Affärsekonomi & verksamhetsstyrning för chefer

Utbildningen sätter fokus på att få kontroll på företagets ekonomi och styrning så att du ska kunna vara mera engagerad och delaktig i olika beslut. Kursens centrala delar utgörs av affärsekonomiska analyser med orsak och samband för hur affärsstyrning fungerar.

Kraven är stora på ekonomisk kunskap och styrning inom allt fler befattningar. En fråga som ställs löpande är om företaget är lönsammare än branschen i övrigt? Om så inte är fallet finns en rad åtgärder som direkt får ekonomisk bäring. För att kunna styra måste också verksamheten vara styrbar med hjälp av system och ledning. När investeringar sker så vill man få högsta möjliga avkastning. 

Kursen lär dig nyttan av:

 • Affärsekonomins centrala begrepp och mått.
 • Analys av resultat- och balansräkningen.
 • Effekter av positivt kassaflöde.
 • Styrning med hjälp av nyckeltal.
 • Budget med utgångspunkt från affärsplanen.
 • Investeringsbeslut.
 • Kritiska beslutspunkter.
 • Rätt kalkylmetod för att nå lönsamhet.
 • Prisjusteringar och effekten på lönsamheten.
 • Begränsa risker genom ekonomisk analys.

Mål

Att utveckla praktiska kunskaper och stärka din ekonomiska kompetens så att bättre beslut fattas för lönsammare och säkrare affärer relaterat till din organisation.

För vem 

En individuell kurs för dig som arbetar i ledningsgruppen eller på väg in i den och som behöver förstärka dina kunskaper inom affärsekonomi.

Nivå 

Level 5 (enligt EU referensram)

Omfattning 

Programmet omfattar 10 sessioner totalt (fysiska möten alternativt online). En session om 2 timmar (varannan vecka) Tillkommer ca fem timmar per vecka i eget arbete under utvecklingstiden. Programmet stöds även via utbildningens kurssida. För att bli diplomerad krävs godkända teori- och projektarbeten.

Innehåll:

1. Räkenskapsanalys och beslut.
2. Resultatplanering och prissättning.
3. Affärsplanering och budgetering.
4. Investeringsbedömning och beslut.
5. Extern redovisning.

Plats

Distans/möten med managementkonsult.

ExMI - Executive Management Institute

Executive Management Institute

Svärdvägen 29
182 33 DANDERYD
Tel: 08-544 715 70
office@exmi.se
www.exmi.se

Följ företag:

 • Följ ExMI - Executive Management Institute

Dela:

Våra utbildningar


VD-utbildning med löpande rådgivning

Utbildningen ger dig verktyg för att lyckas i VD-rollen samt skapa gott resultat för företaget

Läs mer Anmäl dig


En MBA för morgondagens ledare, idag

Har du ambitioner för ett hållbart och ansvarsfullt agerande?

Läs mer Anmäl dig


Professionellt styrelsearbete

För dig som är på väg in i en styrelse eller redan är ledamot och vill ha ökad kunskap eller för dig i VD-rollen.

Läs mer Anmäl dig


Certifierad Managementkonsult PMC

En handfast utbildning för dig som vill utvecklas i rollen som professionell managementkonsult. Du avslutar utbildningen med att ta en certifiering.

Läs mer Anmäl dig

Facebook