Certifierad Managementkonsult PMC

Exmi

Öppen utbildning

Kort om: Certifierad Managementkonsult PMC

Längd:
5 dagar
Kostnad:
SEK 32.500 exkl. moms
Kategori:
Organisation / verksamhet , Ledarskap , Kommunikation

Certifierad Managementkonsult PMC

För vem

Programmet vänder sig framför allt till dig som är specialistkonsult och vill bredda dig. Du jobbar kanske som verksamhetskonsult, senior advisor, affärskonsult eller liknande och vill ta nästa karriärsteg. Eller så vill du starta egen konsultverksamhet och söker en plattform att utgå från. Utbildningen PMC ger dig ett försprång som managementkonsult och förbereder dig för certifiering baserad på ISO-standarden.

Omfattning

Totalt fem seminariedagar, kräver dessutom cirka fem timmar i veckan i individuellt arbete. Programmet omfattar totalt 90 timmar. För att bli diplomerad krävs närvaro under minst 4 av 5 seminariedagar samt godkänt teori- och projektarbete. Utbildningen avslutas med skriftligt prov för att erhålla konsultcertifieringen.

Mål

Att utveckla relevanta kunskaper och stärka din kompetens för hur man arbetar som managementkonsult på det professionella planet.

Så går det till i praktiken

Du deltar i seminarier, workshops och löser ”business cases” från Harvard Business School. Det handlar om verklighetsbaserade beskrivningar av situationer i företag, där ett konkret problem ska lösas. Du tar en certifiering som på ett trovärdigt sätt synliggör din kunskap både inom nuvarande organisation och gentemot marknaden.

Fördelar 

  • Du träffar välmeriterade personer inom professionen.
  • Du utbildas av professionella lärare som är certifierade. 
  • Du får ett gediget utbildningsmaterial.
  • Du upprätthåller etiska regler och förhållningssätt. 
  • Du tränas i förmågan att lösa problem. 
  • Du omsätter kunskaperna direkt i yrkesprofessionen. 
  • Du erhåller en konsultcertifiering baserad på ISO-standard. 

Efter avslutad utbildning har du alla förutsättningar att uppnå goda resultat som managementkonsult. Du känner dig också tryggare och säkrare i konsultrollen.

För vem

För dig som vill utvecklas i rollen som professionell managementkonsult. 

Nivå

Level 5 (enligt EU:s referensram)

Omfattning

Totalt fem dagar, kräver dessutom fem timmar per vecka i eget arbete.

Innehåll

1. Rollen som managementkonsult
2. Modeller och verktyg
3. Konsultativa arbetssätt
4. Perspektiv på företagsledning
5. Konsultaffärens strategier
6. Certifiering

Seminariedagar

 • 5 februari 2020
 • 19 februari 2020
 • 4 mars 2020
 • 18 mars 2020
 • 1 april 2020

Plats

Danderyd med 10 +/- 2 deltagare per grupp

ExMI - Executive Management Institute

Executive Management Institute

Svärdvägen 29
182 33 DANDERYD
Tel: 08-544 715 70
office@exmi.se
www.exmi.se

Följ företag:

  • Följ ExMI - Executive Management Institute

Dela:

Våra utbildningar


VD-utbildning med löpande rådgivning

Utbildningen ger dig verktyg för att lyckas i VD-rollen samt skapa gott resultat för företaget

Läs mer Anmäl dig


En MBA för morgondagens ledare, idag

Har du ambitioner för ett hållbart och ansvarsfullt agerande?

Läs mer Anmäl dig


Affärsekonomi & verksamhetsstyrning för chefer

En individuell kurs för dig som arbetar i ledningsgruppen eller på väg in i den och som behöver förstärka dina kunskaper inom affärsekonomi.

Läs mer Anmäl dig


Professionellt styrelsearbete

För dig som är på väg in i en styrelse eller redan är ledamot och vill ha ökad kunskap eller för dig i VD-rollen.

Läs mer Anmäl dig

Facebook