Professionellt styrelsearbete

Exmi

Onlineutbildning

Kort om: Professionellt styrelsearbete

Kostnad:
SEK 24.300 exkl. moms.
Kategori:
Organisation / verksamhet

Professionellt styrelsearbete

Styrelsen representerar ägarna i bolaget och arbetar för deras intressen. Utbildningen ger styrelsen kunskap och verktyg i det dagliga styrelsearbetet. Som styrelseledamot har du ett stort och viktigt ansvar. Men att utföra ett effektivt och strukturerat styrelsearbete som skapar värde för ägarna är en utmaning som kräver rätt kompetens. I ägarledda företag gäller det att förstå de olika rollerna som finns och hur ett systematiskt och strukturerat bör fungera. Dessutom är ansvarsfrågan viktig samt hur styrelsen leder verksamheten till framgång.

Under Skype-möten deltar du i föreläsningar och diskussioner. Som inlärningsmetod använder vi oss av praktikfall. Det handlar om verklighetsbaserade situationer där styrelseuppgifter skall lösas. Problemet är av den karaktären att det inte finns något rätt eller felaktigt svar. 

Vägen för att nå fram till svaret, dvs analysmetoden är därför viktig. Det är dina egna aktiviteter, i förberedelsen inför diskussioner och erfarenheter som är grunden för inlämningen – hela processen bygger på ett kritiskt förhållningssätt.


Mål

Utveckla kunskaper inom styrelsearbete och VD-funktionen som kan omsättas på ett effektivt sätt. Det gör att företaget får högsta utväxling av resultatskapande aktiviteter.

Programmets fokus

  • Framgångsrikt styrelsearbete.
  • Styrelsens strategi.
  • VDs roll och ansvar.

Fördelar

  • Du får ett gediget kursmaterial.
  • Du stärker din position i styrelsen.
  • Du tränas i förmågan att lösa problem.
  • Du omsätter kunskaper direkt i praktiken.

Rådgivning

Under utbildningen får du konkreta råd om hur du kan gå till väga för att skapa ökad framgång i styrelsen. Varje avsnitt innehåller teori och praktik. 

För vem

För dig som är på väg in i en styrelse eller redan är ledamot och vill ha ökad kunskap eller för dig i VD-rollen. 

Syfte

Du får ny och fördjupad kunskap inom styrelse- och ledningsarbetet och omsätter kunskaperna direkt i verksamheten.

Omfattning

Programmet omfattar 9 sessioner. Du genomför utbildningen med lärarledd handledning via fysiska möten alternativt online. Varje session är två timmar. Kräver dessutom ca tre timmar per vecka i eget arbete. Utbildningen kan genomföras individuellt eller i grupp.

OnLine

Du kan starta när du önskar.

ExMI - Executive Management Institute

Executive Management Institute

Svärdvägen 29
182 33 DANDERYD
Tel: 08-544 715 70
office@exmi.se
www.exmi.se

Följ företag:

  • Följ ExMI - Executive Management Institute

Dela:

Våra utbildningar


VD-utbildning med löpande rådgivning

Utbildningen ger dig verktyg för att lyckas i VD-rollen samt skapa gott resultat för företaget

Läs mer Anmäl dig


En MBA för morgondagens ledare, idag

Har du ambitioner för ett hållbart och ansvarsfullt agerande?

Läs mer Anmäl dig


Affärsekonomi & verksamhetsstyrning för chefer

En individuell kurs för dig som arbetar i ledningsgruppen eller på väg in i den och som behöver förstärka dina kunskaper inom affärsekonomi.

Läs mer Anmäl dig


Certifierad Managementkonsult PMC

En handfast utbildning för dig som vill utvecklas i rollen som professionell managementkonsult. Du avslutar utbildningen med att ta en certifiering.

Läs mer Anmäl dig

Facebook