Klart Ledarskap

Gällöfsta Perlan

Öppen utbildning

Kort om: Klart Ledarskap

Längd:
2+2 dagar
Kostnad:
Utbildning: 25 200 kr Kost & logi: 5600 kr Priser exkl. moms
Kategori:
Ledarskap , Personlig utveckling , Coaching

Klart Ledarskap

Om du vill leda en organisation som präglas av tydlighet, öppenhet och trygghet i relationerna och som dessutom är nyfiket villig att lära – då ska du gå Klart Ledarskap.

en av de utbildningar som ger mest konkreta verktyg och lärdomar att omsätta i din vardag

Under fyra intensiva och spännande dagar tränas du i skarpt läge på elva olika färdigheter som kommer ge dig förutsättningar för att utöva ett klart ledarskap.

Pedagogiken är upplevelsebaserad eftersom ledarskap är ett hantverk och färdigheter behöver tränas i skarpt läge. Träningen utgår från din verklighet.  Kärnfulla genomgångar av teoretiska grundbegrepp och modeller ligger till grund för övningar då ni tränar och utforskar olika specifika färdigheter. Du väljer en lärpartner och ni coachar, stödjer och utmanar varandra genom hela träningsprogrammet. Inför,under och efter utbildningen får du tillgång till en digital lärplattform där utbildningsmaterial, sammanfattningar, filmer mm är samlat.

Du kommer bli mer medveten om dig själv, var du står, hur du kan påverka och hur du tolkar situationer. Du kommer bli bättre på att formulera dig tydligt och konstruktivt. Du kommer träna upp din förmåga att vara nyfiken på andras sätt att se saker, andras erfarenheter och hur det kan användas för gemensamma förbättringar. Och du kommer lära dig en modell för att med konkreta verktyg steg för steg skapa en lärande organisation.

Passar dig som

Chefer och ledare som vill skapa lärande organisationer med trygga, öppna och högpresterande relationer.

Gällöfsta Perlan Ledarskap

Gällöfsta Perlan Ledarskap
Gällövstavägen 70
196 92 Kungsängen

Tel vxl: 08-581 795 02
utbildning@gallofsta.se
gallofsta.se

Följ företag:

  • Följ Gällöfsta Perlan Ledarskap

Dela:

Våra events


Workshop om Millennials

År 2020 kommer millennials utgöra en stor del i samhället, i företag och organisationer. Med nya krav och förväntningar – inte minst på ledarskap. Vilka är de? Hur möter, attraherar och ...

Läs mer Anmäl dig

Våra utbildningar


UGL

Om det finns en enskild utbildning som alla borde gå så är det UGL, Utveckling av Grupp och Ledare. Det är Sveriges mesta utbildning i ledarskap men det är lika ...

Läs mer Anmäl dig

20 April 2020 - 24 April 2020
Plats: Gällöfsta Konferens Kungsängen Stockholm

11 Maj 2020 - 15 Maj 2020
Plats: Gällöfsta Konferens Kungsängen Stockholm

11 Maj 2020 - 15 Maj 2020
Plats: Maritim Krog & Hotell Simrishamn


UGL in English

Swedens most popular leadership development course

Läs mer Anmäl dig

4 Maj 2020 - 8 Maj 2020
Plats: Gällöfsta Konferens Kungsängen Stockholm

22 Juni 2020 - 26 Juni 2020
Plats: Gällöfsta Konferens Kungsängen Stockholm


Ledarskap för erfarna chefer

Att lyfta blicken, att reflektera, att fylla på med ny kunskap och ny energi. Det är förmodligen en av dina viktigaste utmaningar och därför är ledarskap för erfarna chefer en ...

Läs mer Anmäl dig


Ledarskap utan chefskap

Ledarskap utan chefskap ger dig som är ledare utan att vara formell chef, en bred förståelse för ledarskap ur perspektiven att leda mig själv, att leda grupper och att leda ...

Läs mer Anmäl dig


Ledarskap för nya chefer

Som chef ställs det krav på dig både ovanifrån och underifrån och kanske allra mest inifrån dig själv. Vill du skaffa dig en bra grund att stå på är ledarskap ...

Läs mer Anmäl dig

Start: 27 April 2020 08:00 - 17:00
Plats: Stockholm


Situationsanpassat Ledarskap

Finns det en speciell ledarstil som funkar i alla lägen? Eller påverkas vårt agerande av situationen vi befinner oss i? Om du vill bli en ledare som kan läsa av ...

Läs mer Anmäl dig

Start: 28 Maj 2020 08:00 - 17:00
Plats: Stockholm


UL – Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledare ser medarbetarna som vägen till framgång, och forskningen visar att ledarmodellen ”Utvecklande ledarskap” är den som ger bäst effekt både för individens utveckling och organisationens resultat.

Läs mer Anmäl dig

Start: 27 Maj 2020 08:00 - 17:00
Plats: Stockholm


Diplomprogram i ledarskap

Diplomprogram i ledarskap med UGL som grund, är ett av marknadens bästa ledarutvecklingsprogram för dig som vill ha en djupgående och genomgripande utbildning  – dessutom med stöd av en individuell coach ...

Läs mer Anmäl dig

Kommande utbildningar

  • UGL
  • 20 April 2020 - 24 April 2020Stockholm
  • 11 Maj 2020 - 15 Maj 2020Stockholm
  • 11 Maj 2020 - 15 Maj 2020Simrishamn
  • UGL in English
  • 4 Maj 2020 - 8 Maj 2020Stockholm
  • 22 Juni 2020 - 26 Juni 2020Stockholm
Facebook
Instagram