Ledarskap för erfarna chefer

Gällöfsta Perlan

Öppen utbildning

Kort om: Ledarskap för erfarna chefer

Längd:
3+3+3 dagar
Kostnad:
Utbildning: 66 700kr Kost & logi: 15 600 kr Priser exkl. moms
Kategori:
Ledarskap , Personlig utveckling , Kommunikation

Ledarskap för erfarna chefer

360˚ återkoppling före utbildningsstarten i kombination med coachning ökar dina möjligheter att omsätta nya kunskaper och insikter i din vardag. Du kan lyfta frågor utifrån utbildningen, dina behov och utmaningar. Coachningen ökar konkret värdet av utbildningen både för dig och organisationen.

Alla chefer och ledare vet hur viktigt det är att fylla på med kunskap och energi, både för sin egen skull och för verksamheten man är satt att leda. Samtidigt är det lättare sagt än gjort i dagens allt stridare ström av måsten i ett ofta hårt tempo. Om du dessutom varit ledare i några år så är du inte ensam om att ibland känna dig ensam och rentav dränerad på energi. Det här är utbildningen som ger dig den påfyllning och fördjupning du behöver.

Vårt arbetssätt baseras på det forskningen visar krävs för att ett ledarskapsprogram ska få effekt i verksamheten. Vi utgår från ditt chefsuppdrag, din vardag, dina utmaningar och ett utvecklingsprojekt som du vill genomföra i din verksamhet. Under utbildningen kopplas relevanta modeller, teorier, övningar och diskussioner till situationer från din och de andra deltagarnas vardag så att du får träna på för dig aktuella situationer och direkt kunna tillämpa insikter och lärdomar när du kommer hem.

Du får både möjlighet att hitta "Ditt bästa sätt" att leda och utveckla de förmågor ett transformerande ledarskap innebär. Erfarenhetsutbytet med dina utbildningskamrater som alla är erfarna ledare liksom du och de relationer ni skapar är ytterligare en värdefull effekt av gå Ledarskap för erfarna chefer.

Utbildningen innehåller en 360 graders kartläggning som ger dig värdefull återkoppling på ditt ledarskap. Utbildningen är framtidsinriktad, engagerande och dynamisk men samtidigt kommer du ges stort utrymme för feedback och reflekterande.

Gällöfsta Perlan Ledarskap

Gällöfsta Perlan Ledarskap
Gällövstavägen 70
196 92 Kungsängen

Tel vxl: 08-581 795 02
utbildning@gallofsta.se
gallofsta.se

Följ företag:

  • Följ Gällöfsta Perlan Ledarskap

Dela:

Våra events


Workshop om Millennials

År 2020 kommer millennials utgöra en stor del i samhället, i företag och organisationer. Med nya krav och förväntningar – inte minst på ledarskap. Vilka är de? Hur möter, attraherar och ...

Läs mer Anmäl dig

Våra utbildningar


UGL

Om det finns en enskild utbildning som alla borde gå så är det UGL, Utveckling av Grupp och Ledare. Det är Sveriges mesta utbildning i ledarskap men det är lika ...

Läs mer Anmäl dig


UGL in English

Swedens most popular leadership development course

Läs mer Anmäl dig


Ledarskap utan chefskap

Ledarskap utan chefskap ger dig som är ledare utan att vara formell chef, en bred förståelse för ledarskap ur perspektiven att leda mig själv, att leda grupper och att leda ...

Läs mer Anmäl dig


Ledarskap för nya chefer

Som chef ställs det krav på dig både ovanifrån och underifrån och kanske allra mest inifrån dig själv. Vill du skaffa dig en bra grund att stå på är ledarskap ...

Läs mer Anmäl dig


Klart Ledarskap

Om du vill leda en organisation som präglas av tydlighet, öppenhet och trygghet i relationerna och som dessutom är nyfiket villig att lära – då ska du gå Klart Ledarskap.

Läs mer Anmäl dig


Situationsanpassat Ledarskap

Finns det en speciell ledarstil som funkar i alla lägen? Eller påverkas vårt agerande av situationen vi befinner oss i? Om du vill bli en ledare som kan läsa av ...

Läs mer Anmäl dig


UL – Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledare ser medarbetarna som vägen till framgång, och forskningen visar att ledarmodellen ”Utvecklande ledarskap” är den som ger bäst effekt både för individens utveckling och organisationens resultat.

Läs mer Anmäl dig


Diplomprogram i ledarskap

Diplomprogram i ledarskap med UGL som grund, är ett av marknadens bästa ledarutvecklingsprogram för dig som vill ha en djupgående och genomgripande utbildning  – dessutom med stöd av en individuell coach ...

Läs mer Anmäl dig


Ledarskap på distans – onlineutbildning

Nu när så många jobbar hemifrån ställs många aspekter av ledarskapet på sin spets. Hur möter du utmaningarna som det innebär att leda på distans?

Läs mer Anmäl dig

Facebook
Instagram