UL – Utvecklande ledarskap

Gällöfsta Perlan

Öppen utbildning

Kort om: UL – Utvecklande ledarskap

Stockholm:
Start: 27 Maj 2020 08:00 - 17:00
Gällöfsta Konferens Kungsängen
Längd:
3+1 dagar
Kostnad:
Utbildning: 25 200 kr,3+1 dag Kost & logi: 5 600 kr Priser exklusive moms
Kategori:
Ledarskap , Kommunikation , Coaching

UL – Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledare ser medarbetarna som vägen till framgång, och forskningen visar att ledarmodellen ”Utvecklande ledarskap” är den som ger bäst effekt både för individens utveckling och organisationens resultat.

Den ledarmodell som bäst möter nya generationers behov.

Utvecklande ledarskap bygger på modellen ”Transformerande ledarskap”, ett ledarskap som kännetecknas av ömsesidig påverkan med en öppen dialog, relationsbyggande och närvaro med fokus på långsiktighet och hållbarhet. UL inriktar sig på ledarens förmåga att vara ett föredöme, att visa personlig omtanke, att inspirera och motivera, eftersom vi nu vet att motivation, prestation, ansvar och effektivitet snarare påverkas av inre drivkrafter, än genom konventionellt ”krav-belöning-kontroll” -ledarskap.

Utvecklande ledarskap fokuserar på

 • Att du ska växa som människa och medarbetare, och därigenom skapa resultat i verksamheten
 • Ett förhållningssätt som minimerar hot och maximerar möjligheter
 • Att bygga trygghet och tillit hos individ och grupp för maximalt fokus på mål och uppdrag

Under de år som transformerande ledarskap använts både internationellt och i Sverige (där Utvecklande ledarskap som utbildning har utvecklats av Försvarshögskolan), har forskning visat att det är den ledarmodell som har tydligast påverkan på effektiviteten, som ger motiverade medarbetare som tar ansvar, som presterar bättre och mår bättre.

Dessutom anses utvecklande ledarskap vara den ledarmodell som bäst möter yngre generationers behov – och den ligger väl i linje med de senaste rönen inom neurovetenskapen.

Passar dig som

Du som är chef för medarbetare, chef över chefer, eller på väg att bli chef. Utbildningen är ett mycket lämpligt komplement till UGL.

Gällöfsta Perlan Ledarskap

Gällöfsta Perlan Ledarskap
Gällövstavägen 70
196 92 Kungsängen

Tel vxl: 08-581 795 02
utbildning@gallofsta.se
gallofsta.se

Följ företag:

 • Följ Gällöfsta Perlan Ledarskap

Dela:

Våra events


Workshop om Millennials

År 2020 kommer millennials utgöra en stor del i samhället, i företag och organisationer. Med nya krav och förväntningar – inte minst på ledarskap. Vilka är de? Hur möter, attraherar och ...

Läs mer Anmäl dig

Våra utbildningar


UGL

Om det finns en enskild utbildning som alla borde gå så är det UGL, Utveckling av Grupp och Ledare. Det är Sveriges mesta utbildning i ledarskap men det är lika ...

Läs mer Anmäl dig

20 April 2020 - 24 April 2020
Plats: Gällöfsta Konferens Kungsängen Stockholm

11 Maj 2020 - 15 Maj 2020
Plats: Gällöfsta Konferens Kungsängen Stockholm

11 Maj 2020 - 15 Maj 2020
Plats: Maritim Krog & Hotell Simrishamn


UGL in English

Swedens most popular leadership development course

Läs mer Anmäl dig

4 Maj 2020 - 8 Maj 2020
Plats: Gällöfsta Konferens Kungsängen Stockholm

22 Juni 2020 - 26 Juni 2020
Plats: Gällöfsta Konferens Kungsängen Stockholm


Ledarskap för erfarna chefer

Att lyfta blicken, att reflektera, att fylla på med ny kunskap och ny energi. Det är förmodligen en av dina viktigaste utmaningar och därför är ledarskap för erfarna chefer en ...

Läs mer Anmäl dig


Ledarskap utan chefskap

Ledarskap utan chefskap ger dig som är ledare utan att vara formell chef, en bred förståelse för ledarskap ur perspektiven att leda mig själv, att leda grupper och att leda ...

Läs mer Anmäl dig


Ledarskap för nya chefer

Som chef ställs det krav på dig både ovanifrån och underifrån och kanske allra mest inifrån dig själv. Vill du skaffa dig en bra grund att stå på är ledarskap ...

Läs mer Anmäl dig

Start: 27 April 2020 08:00 - 17:00
Plats: Stockholm


Klart Ledarskap

Om du vill leda en organisation som präglas av tydlighet, öppenhet och trygghet i relationerna och som dessutom är nyfiket villig att lära – då ska du gå Klart Ledarskap.

Läs mer Anmäl dig


Situationsanpassat Ledarskap

Finns det en speciell ledarstil som funkar i alla lägen? Eller påverkas vårt agerande av situationen vi befinner oss i? Om du vill bli en ledare som kan läsa av ...

Läs mer Anmäl dig

Start: 28 Maj 2020 08:00 - 17:00
Plats: Stockholm


Diplomprogram i ledarskap

Diplomprogram i ledarskap med UGL som grund, är ett av marknadens bästa ledarutvecklingsprogram för dig som vill ha en djupgående och genomgripande utbildning  – dessutom med stöd av en individuell coach ...

Läs mer Anmäl dig

Kommande utbildningar

 • UGL
 • 20 April 2020 - 24 April 2020Stockholm
 • 11 Maj 2020 - 15 Maj 2020Stockholm
 • 11 Maj 2020 - 15 Maj 2020Simrishamn
 • UGL in English
 • 4 Maj 2020 - 8 Maj 2020Stockholm
 • 22 Juni 2020 - 26 Juni 2020Stockholm
Facebook
Instagram