Workshop om Millennials

Gällöfsta Perlan

Workshop

Kort om: Workshop om Millennials

Kategori:
Ledarskap

Workshop om Millennials

År 2020 kommer millennials utgöra en stor del i samhället, i företag och organisationer. Med nya krav och förväntningar – inte minst på ledarskap. Vilka är de? Hur möter, attraherar och behåller vi dem? Workshopen "Millennials – utmaningar och möjligheter" är för dig som vill veta mer!

Att som organisation lära sig vilka millennials är, vad de vill ha och vilket ledarskap som behövs för att motivera dem och möta deras förväntningar, är grundläggande för att kunna vara attraktiv som arbetsgivare i framtiden – och få dem att vilja stanna kvar. Workshopen ger dig möjligheten att lära dig mer om vad aktuell forskning visar, vad som skiljer denna generation från tidigare och vilka konsekvenser det för med sig.

Målgrupp:

Workshopen riktar sig till ledare, chefer och medarbetare som står inför utmaningen att attrahera, rekrytera, leda och behålla Millennials inom sin organisation.

Innehåll:

Under workshopen som pågår under två timmar kommer vi tillsammans med en konsult inom området gå igenom aktuell forskning och diskutera de utmaningar och möjligheter som finns med Millennials som medarbetare.

Fokusområden är:

  • Vad som karaktäriserar Millennials som generation.
  • Varför dagens organisationer bör arbeta med dem på ett annat sätt än tidigare generationer.
  • Hur organisationer kan leda Millennials för att attrahera dem, men också för att få dem att vilja stanna kvar och ge sitt bästa.

Workshopen genomförs under två timmar i våra lokaler på Norrlandsgatan 18 i centrala Stockholm, eller i annan lokal som du väljer. Upplägget kan anpassas till din verksamhet och för en grupp upp till 20 personer. Datum för genomförande sätts i dialog med dig som uppdragsgivare.

Vill du veta mer? Kontakta Lisa Jonasson på tel 0738 481071, eller skicka ett mejl till lisa.jonason@gallofsta.se

Gällöfsta Perlan Ledarskap

Gällöfsta Perlan Ledarskap
Landsvägen 50A, 4 tr
172 63 SUNDBYBERG

Tel vxl: 08-581 795 02
utbildning@gallofsta.se
gallofsta.se

Följ företag:

  • Följ Gällöfsta Perlan Ledarskap

Dela:

Våra utbildningar


UGL

Om det finns en enskild utbildning som alla borde gå så är det UGL, Utveckling av Grupp och Ledare. Det är Sveriges mesta utbildning i ledarskap men det är lika ...

Läs mer Anmäl dig


UGL in English

Swedens most popular leadership development course

Läs mer Anmäl dig


Ledarskap för erfarna chefer

Att lyfta blicken, att reflektera, att fylla på med ny kunskap och ny energi. Det är förmodligen en av dina viktigaste utmaningar och därför är ledarskap för erfarna chefer en ...

Läs mer Anmäl dig


Ledarskap utan chefskap

Ledarskap utan chefskap ger dig som är ledare utan att vara formell chef, en bred förståelse för ledarskap ur perspektiven att leda mig själv, att leda grupper och att leda ...

Läs mer Anmäl dig


Ledarskap för nya chefer

Som chef ställs det krav på dig både ovanifrån och underifrån och kanske allra mest inifrån dig själv. Vill du skaffa dig en bra grund att stå på är ledarskap ...

Läs mer Anmäl dig


Klart Ledarskap

Om du vill leda en organisation som präglas av tydlighet, öppenhet och trygghet i relationerna och som dessutom är nyfiket villig att lära – då ska du gå Klart Ledarskap.

Läs mer Anmäl dig


Situationsanpassat Ledarskap

Finns det en speciell ledarstil som funkar i alla lägen? Eller påverkas vårt agerande av situationen vi befinner oss i? Om du vill bli en ledare som kan läsa av ...

Läs mer Anmäl dig


UL – Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledare ser medarbetarna som vägen till framgång, och forskningen visar att ledarmodellen ”Utvecklande ledarskap” är den som ger bäst effekt både för individens utveckling och organisationens resultat.

Läs mer Anmäl dig


Diplomprogram i ledarskap

Diplomprogram i ledarskap med UGL som grund, är ett av marknadens bästa ledarutvecklingsprogram för dig som vill ha en djupgående och genomgripande utbildning  – dessutom med stöd av en individuell coach ...

Läs mer Anmäl dig


Ledarskap på distans – onlineutbildning

Nu när så många jobbar hemifrån ställs många aspekter av ledarskapet på sin spets. Hur möter du utmaningarna som det innebär att leda på distans?

Läs mer Anmäl dig

Facebook
Instagram