Certifieringskurs i Facet5

Greatify

Öppen utbildning

Kort om: Certifieringskurs i Facet5

Längd:
2 dagar
Kostnad:
16 500 kr ex. moms
Kategori:
HR , Coaching , Kommunikation

Certifieringskurs i Facet5

Facet5 är världens snabbast växande Big Five-baserade personlighetstest och -verktyg, som har stor spridning världen över och idag finns översatt till över 30 språk.

Verktyget är designat och utvecklat av Norman Buckley, en världskänd psykolog med säte i Storbritannien och Australien, och granskat och godkänt av Norske Veritas och British Psychology Society. Facet5 hjälper ledare, team och organisationer att förstå mänskligt beteende i arbetslivet, och kan bland annat användas vid rekrytering, ledarskapsutveckling och organisationsförändringar.

Dialogen är central för Facet5, vilket innebär att texterna och begreppen är vardagliga och positiva. Samtalet runt resultatet underlättas på det sättet, och värdet för kunden och individen blir mycket större. Facet5 har även en gruppmodul, för kraftfulla workshops där värderingar runt gruppmedlemmarna reduceras och förståelsen, samarbetet och klimatet blir bättre. Facet5 har ett verktyg för rekrytering som underlättar vid bulk-, ledar- och specialistrekryteringar.

Distributör och agent för Facet5 i Sverige är leg. psykolog Anne Grefberg, och under 2019 kommer hon genomföra ett antal certifieringskurser för psykologer, HR-personal, konsulter och andra som vill börja använda Facet5. Kontakta Anne Grefberg för mer information om verktyget samt anmälan till kurserna.

När du är certifierad i Facet5, får du tillgång till ett av världens mest moderna, visuella och genomarbetade personlighetsinstrument. Att få en bild av ens personlighet ger en självinsikt och förståelse för sina beteenden som skapar förutsättningar för ett gott ledarskap, utvecklingsperspektiv och trygghet i alla livets roller.

Kursen går över två dagar, och har fokus på förståelse för personlighetsbegreppet, och hur personlighetskartläggning kan användas för urval och utveckling. Inga förkunskaper krävs, men verktyget används primärt av HR, konsulter, rekryterare, coacher och linjechefer.

Kursens innehåll

  • Personlighetsbegreppet
  • Hur personlighet definieras i Facet5
  • Facet5-modellen i teori och praktik
  • Moderna psykometriska verktyg
  • Facet5 jämfört med andra verktyg
  • Praktisk användbarhet
  • Praktiska övningar i feedback
  • Hur man använder sitt användarkonto i Facet5
  • Kort om Facet5 och applikationerna Audition och TeamScape

20% rabatt

Som läsare av Motivation.se får du 20% rabatt på priset när du anmäler dig till kursen.

Vill du veta mer? Hör av dig till anne.grefberg@greatify.com.

Greatify

Greatify AB
Nybrogatan 60
114 40 Stockholm

Tel: + 46 (0)709 61 01 88

anne.grefberg@greatify.com

www.greatify.com

Följ företag:

  • Följ Greatify

Dela: