Grow Stronger AB

Stärk motivationen genom ett meningsfullt fokus som ger ökat engagemang framåt

Stärk motivationen genom ett meningsfullt fokus som ger ökat engagemang framåt

Hur jobbar du som chef och ledare för att skapa förutsättningar för nya resultat i en tid som är i ständig förändring?

Ett av ditt företags viktigaste resurs är medarbetarna. De sitter på en stor potential men är beroende av att vara motiverade och känna meningsfullhet i sitt arbete för att nyttja den potentialen. Det är något som både organisationer som många medarbetare drömmer om att få utveckla. För att nå dit handlar det om att skapa förutsättningar som ligger till grund för ökat engagemang som tar er som organisation längre. Ett arbete som börjar hos dig som chef och ledare då ditt ledarskap skapar förutsättningar för medarbetarnas välbefinnande och prestationer och ett gott medarbetarskap. 

Grow Stronger hjälper dig att skapa förutsättningar för utveckling av såväl chefen, ledaren och gruppen. Genom professionell coaching hjälper jag dig att utveckla framgångsrika beteenden och arbetssätt som tar dig och er som organisation framåt. 

  • Chef- och ledarskapscoaching - Stärk dig i rollen som chef och optimera ditt ledarskap
  • Teamcoaching - Gå från att vara en grupp till att arbeta som ett team
Tina

Grow Stronger och Tina Pascotto

Grow Stronger är ett namn som mycket väl beskriver det jag vill hjälpa till med att åstadkomma. Jag brinner för genomförandet och att skapa förutsättningar för utveckling av chefer, ledare, grupper och organisationer att växa sig starkare. Genom professionell coaching, kunskap och meningsfulla processer och effektiva verktyg hjälper jag er att omsätta insikter tilll handling. Jag hjälper er att gå från att veta till att börja göra. 

Med över tjugo års erfarenhet i rollen som chef och ledare vet jag vilka utmaningar du står inför. Med lång erfarenhet inom försäljning vet jag också att ständig rörelse av såväl ledaren som medarbetaren är avgörande för tillväxt.

Jag har även en bakgrund inom ridsporten med åtta SM-guld som gör att jag vet vad som krävs för att jobba mot ett tydligt mål ända från vision, planering, genomförande och till slutligt resultat. 

Mitt intresse för utveckling i kombination med mina erfarenheter inom området och av att alltid ha haft ett coachande förhållningssätt i mitt ledarskap ger mig rätt förutsättningar för att hjälpa just dig. Jag började arbeta med renodlad och professionell coaching för sju år sedan och idag har jag internationell coachcertifiering på avancerad nivå och är även utbildad teamcoach, enligt ICI och ICC som är organisationer med gedigen träning och höga etiska standarder.

Grow Stronger AB

Grow Stronger AB
Birger Jarlsgatan 18
122 40 Stockholm

Tel:
0709-20 69 90

E-post:
tina@growstronger.se

growstronger.se

Följ företag:

  • Följ Grow Stronger AB

Dela:

Våra utbildningar


Utforska och träna ditt ledarskap

- träna dina ledarskapsbeteenden och optimera ditt ledarskap

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online via Zoom

Några ord om Tina Pascotto och Grow Stronger

Vi har anlitat Tina Pascotto som konsult för olika uppdrag, dels som operativ chef för retail men även anlitat henne som coach för att utveckla ledarskap och grupper. Tina har utfört sina uppdrag på ett utmärkt och professionellt vis och hon har varit mycket uppskattad!

Vagabond Shoemakers

Tina har på ett energirikt, positivt och engagerat sätt undervisat i kursen Service Management. Som samarbetspartner har Tina varit seriös, engagerad och professionell. Hon har överträffat sitt uppdrag på alla sätt!

Frans Schartaus Yrkeshögskola

GANT Sweden har använt sig av Grow Stronger AB med Tina Pascotto för att stärka ledarskapet hos våra butikschefer. Tinas långa erfarenhet inom detaljhandeln i olika positioner gör att hon vet vilka utmaningar man står inför som ledare.

GANT SWEDEN