Annonssamarbete Motivation.se + Grow Stronger AB

Coaching synliggör ledarskapets möjligheter

Tina Pascotto, professionell coach på Grow Stronger, bjuder in till ledarskapsutbildning med Jan Carlzon.

Utbildning | Ledning | Ledarskap | Coacha | Motivera | Grow Stronger AB | NOV 2020

– Generellt är ledare ganska tränade i att prata utifrån utmaningar och problem, men coaching handlar om det omvända – vi pratar istället om vad vi vill uppnå, och fokuserar på möjligheterna, säger Tina Pascotto.

– Generellt är ledare ganska tränade i att prata utifrån utmaningar och problem, men coaching handlar om det omvända – vi pratar istället om vad vi vill uppnå, och fokuserar på möjligheterna, säger Tina Pascotto.

Coaching är ett fantastiskt sätt att synliggöra de möjligheter som redan finns hos individen, och därmed skapa förutsättningar för att uppnå ledarskapets fulla potential. Det menar Tina Pascotto, som arbetar som professionell coach inom det egna företaget Grow Stronger. De flesta ledare har redan den rätta viljan, men har svårt att få tiden att räcka till – vilket hindrar dem från att lyfta blicken, säger Tina, som nu bjuder in till ledarskapsträning i utbildningen Skapa ditt framgångsrika ledarskap.

Tina Pascottos intresse för ledarskap bottnar i en passion för genomförandet och för möjligheten att påverka och att testa nya vägar. Hon har själv 23 års praktisk erfarenhet av ledarskap och olika chefsroller inom detaljhandel och sälj.

För sju år sedan valde hon att utbilda sig inom professionell coaching, och de senaste åren har hon nischat in sig på ledarskapscoaching inom det egna företaget Grow Stronger.

– Jag drivs av en vilja att skapa förutsättningar för utveckling. Coaching är en väldigt effektfull metod, det upptäckte jag när jag själv anlitade en coach för några år sedan. Det var i privat syfte, men då insåg jag att effekterna är påtagliga även på ledarskapet, säger Tina Pascotto.

Coaching kan ibland framstå som ett urvattnat begrepp, tillägger hon – men när coachen är professionell och använder rätt metoder så kan det leda till insikter som har ett avgörande värde för ledarskapet.

– Bra ledarskapscoaching handlar om att synliggöra möjligheter som ledaren själv besitter, men kanske inte riktigt ser. Alla människor har så mycket mer potential än de själva tror. Sedan gäller det att omsätta dessa möjligheter till konkret handling.

Tid till att lyfta blicken – och se ledarskapet

Ledarskapet är en affär i sig, brukar Tina Pascotto säga, och därför måste man ta sig tid att reflektera över vad det innebär att vara ledare och hur man kan utvecklas i rollen. Men för många ledare är det en stor utmaning att över huvud taget få tiden att räcka till. Det är en av orsakerna till att ledarskapscoaching behövs, menar hon.

– Vi begränsar ledarskapet om vi inte avsätter tid till att reflektera över rollen och justera våra beteenden. Det är viktigt att regelbundet stanna upp och titta på vårt ledarskap och fråga oss om vi gör rätt saker på rätt sätt. Att lyfta blicken är också ett bra sätt att stärka sin motivation och hitta en känsla av meningsfullhet, säger Tina Pascotto.

Coaching är ett sätt att få kontinuitet i självreflektionen. En ledare måste alltid jobba aktivt med sin egen utveckling, eftersom det som fungerar bra idag kanske inte kommer att fungera lika bra imorgon. Digitaliseringen är en typisk sådan faktor som utmanar många ledare och sätter press på dem att ständigt vara dynamiska och vilja utvecklas.

– I en coachingsession utgår vi alltid från individens målbild för att skapa ett meningsfullt fokus framåt. Vi pratar om ett önskat läge och identifierar vad som hindrar eller utmanar det i dagsläget. Generellt är ledare ganska tränade i att prata utifrån utmaningar och problem, men coaching handlar om det omvända – vi pratar istället om vad vi vill uppnå, och fokuserar på möjligheterna. Sedan bryter vi ner möjligheterna i mer konkreta delmål och handlingar, förklarar hon.

För som coach vet hon att utvecklingen ligger i görandet. 

Utbildning med Jan Carlzon

Tina Pascotto jobbar med professionell coaching i dess renaste format, ofta mot individer, men hon hyr också ut sig som konsult till organisationer. Dessutom erbjuder hon ledarskapsträning i form av utbildningar. Den 8 december i år drar hon igång med den nya utbildningen Skapa ditt framgångsrika ledarskap, som kommer att ske digitalt i totalt sju sessioner.

– Det inleds med en teoretisk del som utgår från Full Range Leadership Model, men detta varvas sedan med ett mer praktiskt upplägg som bygger på individens verklighet och målbild. Det faktum att utbildningen är uppdelad i flera olika tillfällen fördelade över sex månader är avgörande för att få en bestående effekt. Och jag som coach finns med hela tiden och följer upp varje deltagares utveckling, säger Tina Pascotto.

Utbildningen passar för alla chefer och ledare som har intresse av att träna sina ledarskapsbeteenden och optimera sitt ledarskap. Till sin hjälp kommer de också att ha Lead Forward, som är en forskningsbaserad metod för att kartlägga sitt ledarskap.
Dessutom kommer den legendariske företagsledaren och vd:n Jan Carlzon att finnas med för samtal om möjligheter och utmaningar i ledarskapet.

– Jan Carlzon är en sann inspiratör och en banbrytande ledare, som har haft ett enormt inflytande över synen på ledarskap med sin bok ”Riv Pyramiderna!”. Han förordar ett strategiskt, kunddrivet, men också kärleksfullt ledarskap. Och hans filosofi om att man som ledare måste se människan är mer aktuellt än någonsin. Så han kommer att bidra med inspiration och nya insikter i en personlig föreläsning och dialog.

I övrigt blir det fokus på individen och praktiken – precis som alltid när Tina Pascotto tränar och coachar ledare.

Följ företag:

 • Följ Grow Stronger AB

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • Ledning
 • Ledarskap
 • Coacha
 • Motivera

Dela:

Skapa ditt framgångsrika ledarskap

Den 8 december är startdatum för utbildningen Skapa ditt framgångsrika ledarskap, där du som chef och ledare har möjlighet att utforska och träna dina ledarskapsbeteenden och optimera ditt ledarskap.

Utbildningen sker i 7 digitala sessioner fördelade över ca 6 månader, med Tina Pascotto som vägledande coach och Jan Carlzon som inspirerande föreläsare.

Mer information om anmälan och upplägg hittar du här.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill