Annonssamarbete Motivation.se + IHM Business School

Är ditt marknadsteam redo för 2020?

Tyckte du att 2010-talet gick fort kommer det nu gå ännu fortare.

Utbildning | Ledning | IHM Business School | JAN 2020

Är ditt marknadsteam redo för 2020?

Är ditt marknadsteam redo för 2020?

2020-talets blixtsnabba marknadsutveckling kommer inte likna något du kan föreställa dig. Är ditt marknadsteam redo?

Här är 9 digitala tips inför 2020-talet

För 20 år sedan var det fest. Millennieskiftet ses av många som brytpunkten mellan den analoga historien och den digitala framtiden, men faktum är att det även då gick ganska långsamt - i alla fall om man jämför med nu. År 2000 hade fortfarande inte det första mms:et skickats i Sverige, Facebook var år bort från att grundas och man fick vara glad för internethastigheter på 0,5 megabit per sekund. Idag är hastigheter på 100 megabit per sekund standard i Sverige - 200 gånger snabbare är millennieskiftets modem.

Den light-speedade teknikutvecklingen har skapat järnhård konkurrens både nationellt och globalt, och med det ett komplext och svårnavigerat företagsklimat där ingen dag är den andra lik. Vill man marknadsföra en verksamhet under det andra millenniets andra decennium så behöver man kort sagt skaffa sig förmågan att hänga med i tempot.

Idag arbetar alla digitalt och många skulle hävda att en digital marknadsstrategi är en självklarhet för alla bolag med självbevarelsedrift. Sanningen är dock att alltför många aktörer missar viktiga fördelar genom ett näst intill obefintligt digitalt strategiarbete. Ta exempelvis de ofantliga mängder användardata som dagligen flyter mellan företagens fingrar istället för att omvandlas till värdefulla kundinsikter. Att optimera det egna företagets marknadsföring och försäljning baserat på data har varit i ropet ett tag, men att verkligen sätta ljuset på konverteringsoptimering är något som är väl värt att ta med sig in i det nya decenniet.

Skaffa dig kunskap och praktisk förmåga genom utbildning i digital marknadsföring – läs om IHM:s utbildningar här!

Konverteringsoptimering: Tre tips

Gör om övergripande affärsmål till digitala målsättningar och KPI:er

Utgå från företagets övergripande affärsmål och taktiska målsättningar och bryt ner dessa till digitala mål. Målen måste vara genomförbara, begripliga och fördelaktiga. Detta är visserligen en självklarhet, men det har visat sig att många företag har svårt att konkretisera sina affärsmål och då blir det en stor utmaning att utveckla digitala mål.

Ställ rätt frågor och förstå din kund

Förstå dina kunder - vilka är de? Vad gör de? Vad gör de inte? går att ta reda på, bara du vet vad du vill veta.

Våga misslyckas

Det räcker inte med att göra några enstaka tester eftersom man aldrig hittar den gyllene insikten på första försöket. En avgörande faktor för att lyckas med testprocessen är därför att göra många experiment och lära sig av samtliga - man måste se experimenten, både lyckade och misslyckade som en del av lärandeprocessen.

Förståelse för UX, user experience, kommer spela en stor roll för 2020-talets företag och ett fält som tar vara på detta är Marketing Automation. Kortfattat innebär marketing automation att man förbättrar marknads- och säljdrivande kommunikation med dynamiskt genererad data. Målet är att konsumenternas upplevelse av hela kundresan ska stärkas.

Marketing Automation: Tre tips

Fokusera på kundresan

Utgå från kundresan och låt den leda till rätt teknisk lösning eftersom behov och beteende är de avgörande delarna i den avgörande köpbeslutsprocessen. Du bör också fundera över hur kundresan skiljer sig mellan dina olika typer av kunder och produkter.

Ta små kliv, ett i taget

Det är sällan ett tekniskt problem att få snurr på marketing automation eftersom tekniken ligger så pass långt fram, istället handlar svårigheten i införandet om vad vi människor klarar av att adaptera och ta till oss. Därför är det bra att inleda med små förbättringar i organisationen, snarare än gigantiska kliv.

Skapa smarta team

En av de vanligaste fallgroparna inom marketing automation är att man ser det som ett projekt som enbart rör marknadsavdelningen. Men för att marketing automation ska få de resurser som behövs så krävs samverkan mellan i princip alla avdelningar i verksamheten – ett numer vanligt cross team är smarketing där sälj och marknad jobbar tillsammans med gemensamma mål och gemensamma KPI:er.

Konvertingsoptimering och marketing automation är bara en del för att få ihop marknadsföringen, även Content Marketing kommer vara väldigt relevant på 2020-talet. Rent krasst är content vad en stor del av kommunikationen online rör sig kring. Att som företag lyckas nå fram med sitt eget budskap och varumärke i 2020-talets kommunikationskanaler kommer vara avgörande.

IHM Content Marketing

Tre tips: Content Marketing

Planera content-arbetet

Målsättning är den springande punkten. Många sätter igång att göra content utan att riktigt ha tänkt efter före. Det gäller att koppla arbetet till målsättningarna så man blir medveten om vad man vill arbetet ska resultera i - hur vill vi påverka vår målgrupp eller kund?

Gå på djupet

Riktigt bra content kräver långsiktighet och dialog med kunderna, kärnan är att skapa innehåll som upplevs som relevant och intressant av målgruppenen. Att skapa personas och ha ett taktiskt ramverk underlättar för att förstå dina kunder.

Tänk storytelling och dramaturgi

Det är berättandet som är den röda tråden i content, och berättelsen kan gestaltas i olika former, både i text, rörlig bild och annat. Är man bra på dramaturgi så kan du använda dig av rad olika metoder och arbetssätt - var uppfinningsrik och tänk utanför boxen!

2020-talet kommer att förändra vårt sätt att marknadsföra och sälja. Genom IHM:s utbildningar i strategisk, taktisk och digital marknandsföring samt webbanalys får du aktuell kunskap och praktisk förmåga att möta 2020.

IHM Business School

Följ företag:

  • Följ IHM Business School

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Utbildning
  • Ledning

Dela:

Behöver du vässa dina kunskaper för att möta 2020?

Vi har korta kurser som ger dig verktygen som hjälper dig att jobba mer digitalt.

Marketing Automation - 4 dagar som ger dig kunskap och metoder för att strukturera arbetet med Marketing Automation.

E-com Konverteringsoptimering - 3 dagar för dig som vill optimera kundresan och bli bättre på att analysera den data kunden lämnar efter sig.

Content Marketing - 4 dagar för dig som vill koppla Content Marketing-arbetet till din affär och mätbara mål.

Utbildningarna startar i vår i Stockholm och Göteborg.

Läs mer på ihm.se

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill