IHM Business Finance

IHM Business School

Öppen utbildning

Kort om: IHM Business Finance

Längd:
18 tillfällen, ett pass i veckan
Kostnad:
59 900:- exkl moms.
Kategori:
Ekonomi , Organisation / verksamhet

IHM Business Finance

För dig som vill utveckla din förmåga att påverka och att hantera företagets finansiella styrning. IHM Business Finance riktar sig till dig som är på väg in i, eller är placerad i, en befattning där du har ansvar för ekonomiska resultat i verksamheten och fattar beslut som får stora finansiella konsekvenser. En befattningsnivå som förutsätter att du har förståelse för innebörden av företagets finansiella mål och på vilka sätt de påverkar de ekonomiska ramarna för verksamheten och beslutsfattandet.

För att känna trygghet, självförtroende och snabbare kunna prestera i rollen behöver du utveckla dina kunskaper och färdigheter inom redovisning, kalkylering, finansiell planering och ekonomistyrning. Du behöver stärka din förmåga att både hantera och påverka den finansiella styrning du får från styrelse och företagsledning. För att kunna ta ansvaret för det ekonomiska resultatet behöver du behärska de faktorer som lägger grunden till en finansiellt hållbar verksamhet på kort och lång sikt.

Resultat efter utbildningen

  • Utbildningen ger dig kompetens att självständigt kunna hantera och påverka den finansiella styrningen av verksamheten som utgår från styrelse och företagsledning.
  • Du lär dig att, utifrån företagets finansiella mål och valda affärsmodell, skapa en relevant inriktning på verksamhetens ekonomiska styrning och finansiella planering.
  • Du lär dig analysera och bedöma olika affärs- och verksamhetsprojekts genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk för organisationen.
  • Du lär dig att, utifrån ett helhetsperspektiv på företagets finansiella styrning, analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och målkonflikter som uppkommer i arbetet med organisationens affärs- och verksamhetsplanering.
  • Utbildningens läranderesultat ingår som tre delkvalifikationer på SeQF 6 nivå i studiegången mot Marknadsekonom DIHM.

Kursmoment

Utbildningen IHM Business Finance omfattar en läranderesa som integrerar de olika ämnesområdena ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation i sammanhanget hos ett företag som strävar efter att infria kravet på en lönsam och finansiellt hållbar verksamhet. Läranderesan i programmet omfattar tre delkvalifikationer:

  1. Ekonomisk analys av olika affärsval och verksamhetens finansiella planering
  2. Utformning av ekonomistyrning
  3. Utformning av ett business case i samband med ett affärs- eller verksamhetsutvecklingsprojekt

IHM Business School

IHM Business School

Tel: 0200 - 24 00 24
E-post: info@ihm.se
www.ihm.se

IHM Stockholm
Warfvinges Väg 39
Box 30163
104 25 Stockholm

IHM Göteborg
Fabriksgatan 25
Box 5273
402 25 Göteborg

IHM Malmö
Norra Vallgatan 102
211 21 Malmö

Följ företag:

  • Följ IHM Business School

Dela:

Pressreleaser

Våra utbildningar


IHM Personligt Ledarskap

För dig som är ny som chef, är på väg in i rollen eller är etablerad chef men saknar verktyg för ett effektivt ledarskap.

Läs mer Anmäl dig


IHM E-Com Konverteringsoptimering

Kursen riktar sig till Head of E-commerce, E-commerce managers, Digitala marknadsförare och andra roller inom e-handel och marknadsföring som vill optimera sin webbplats och nå ökad försäljning.

Läs mer Anmäl dig


IHM Strategisk Ledning

För ledare som leder genom andra chefer.

Läs mer Anmäl dig


IHM Verksamhetsstyrning

För dig som vill utveckla din förmåga att leda en operativ verksamhet med starkt kundfokus.

Läs mer Anmäl dig


IHM Verksamhetsutvecklande Ledarskap

För dig som är erfaren ledare och vill bygga en organisation som snabbt anpassar sig till omvärldens förändringar.

Läs mer Anmäl dig


IHM Projektledning

För dig som vill utveckla din förmåga att leda komplexa affärs- och verksamhetsprojekt.

Läs mer Anmäl dig


IHM Marketing Automation

Kursen IHM Marketing Automation ger dig en kickstart på att sätta strukturen för hur arbetet med Marketing Automation ska fungera i praktiken.

Läs mer Anmäl dig


IHM Business Management

IHM Business Management riktar sig till dig som är på väg in i, eller är placerad i, en kommersiell ansvarsbefattning i organisationen.

Läs mer Anmäl dig


Marknadsekonom DIHM

Med Marknadsekonom DIHM erbjuder vi en internationellt gångbar examen för dig som idag har ett kommersiellt ansvar och vill addera den affärsmässiga spets som krävs för att kunna ta verksamheten ...

Läs mer Anmäl dig

Aktuellt
Facebook
Instagram