Att leda med EQ - onlineutbildning

Inspiro EQ Consulting

Onlineutbildning

Kort om: Att leda med EQ - onlineutbildning

Datum/plats:
Start: 19 Maj 2021 09:00 - 16:00
Online via Zoom.
Längd:
1 dag online  kl 9.00 - 16.00
Kostnad:
4.500 kr ex. moms
Kategori:
Ledarskap , Kommunikation , Personlig utveckling

Att leda med EQ - onlineutbildning

Om utbildningen

Att leda med EQ är en utbildningsdag där du får lära dig hur EQ ger dig ett framgångsrikt och hållbart ledarskap. Dagen tar avstamp i forskning kring EQ och vad begreppet innebär samt vilka positiva effekter en väl utvecklad EQ ger för ditt ledarskap. Du får också ta del av exempel på företag som utvecklat sin EQ och vilka positiva effekter det har givit för lönsamheten.
Utbildningsdagen innehåller också arbete med din egen EQ-profil, utifrån det test som du gjort innan utbildningen startar. Avslutningsvis får du prova på olika övningar med syftet att stärka och utveckla din möjlighet att leda med både framgång och hållbarhet utifrån just din EQ-profil.

Effekter

Värdet i att kartlägga och utveckla din emotionella intelligens ökar din förmåga att leda dig själv och andra samt kunna hantera de komplexa utmaningar som finns i arbetsvardagen. När du som chef leder med en väl utvecklad emotionell intelligens kommer effekten bli ett ökat engagemang hos dina medarbetare som i sin tur kommer få positiva effekter när det gäller medarbetarnas trivsel och produktivitet. Detta kommer leda till ökad lönsamheten för den verksamhet som du är ansvarig för. Win win för alla parter alltså!

För vem

Utbildningsdagen vänder sig till dig som är chef eller ledare och som vill utveckla din emotionella intelligens i syfte att kunna hantera det komplexa utmaningar som finns i arbetsvardagen på ett mer kvalitativt, hållbart och framgångsrikt sätt.

Vad ingår

  • EQ-test och medföljande EQ-rapport
  • Utbildningsmaterial
  • Intyg

Inspiro EQ Consulting

Inspiro EQ Consulting AB

Stortorget 7
111 29 Stockholm

Tel: +46 708 10 51 66

ledarskap@inspiro-eq.se
inspiro-eq.se

Följ företag:

  • Följ Inspiro EQ Consulting

Dela:

Våra utbildningar


Det Hållbara Ledarskapet

EQ är avgörande för hur framgångsrik 
en chef är i sitt ledarskap.

Läs mer Anmäl dig


Det Hållbara Ledarskapet - Onlineutbildning

EQ är avgörande för hur framgångsrik 
en chef är i sitt ledarskap.

Läs mer Anmäl dig


Coachingprogram för chefer

Coachprogrammet syftar till att hjälpa dig som individ att få tillgång till din egen expertis samt inre drivkraft och motivation för att ett önskat resultat ska uppnås utifrån just din ...

Läs mer Anmäl dig

Blogg
Facebook