Coachingprogram för chefer

Inspiro EQ Consulting

Onlineutbildning

Kort om: Coachingprogram för chefer

Kostnad:
26 600 kr exkl. moms
Kategori:
Ledarskap , Coaching , Personlig utveckling

Coachingprogram för chefer

Syfte

Coachprogrammet syftar till att hjälpa dig som chef att utveckla ditt självledarskap för att ett nå ett önskat resultat. Programmet baserar sig på din emotionella intelligens där vi använder verktyget EQ-i för att mäta din EQ-nivå. En väl utvecklad EQ är grunden till att leda sig själv och andra.

Mål

Målet med coachprogrammet är att du som chef ska utvecklas i ditt självledarskap och nå din fulla potential för ett kvalitativt, framgångsrikt och hållbart ledarskap.

Upplägg

Inspiro EQ Consultings coachprogram består av tre delar:

  • EQ-test med personlig återkoppling
  • 6 stycken coachande samtal under ca ett halvår
  • Återmätning av EQ-test med jämförelse av dina resultat och avslutande samtal

EQ-test med personlig återkoppling

EQ-testet är en självskattning som du gör online. Efter att du har genomfört EQ-testet får du en personlig återkoppling av resultatet. Återkopplingen ger dig en grundlig bild av dina förmågor där dina resurser och utvecklingsområden samt sättet att hantera olika situationer och roller klargörs. Testet och återkopplingen tydliggör:

  • Självkänsla, självförverkligande och känslomedvetenhet
  • Känslouttryck, självhävdelse och självständighetSociala relationer, empati och socialt ansvar
  • Problemhantering, realism och impulskontroll
  • Flexibilitet, stresstolerans och optimism

Coachande samtal

Efter återkoppling av din EQ-profil startar en serie coachande samtal där ditt nuläge definieras. Vi identifierar dina styrkor och utvecklingsområden och du väljer vilka områden du främst vill utveckla vidare.

Återmätning av EQ-test

När coachsamtalen är genomförda gör du EQ-testet på nytt för att se vilka framsteg du har gjort. Dina båda resultat redovisas i en graf. Vi har ett även ett avslutande samtal kring din coachprocess och resultat.

Inspiro EQ Consulting

Inspiro EQ Consulting AB

Stortorget 7
111 29 Stockholm

Tel: +46 708 10 51 66

ledarskap@inspiro-eq.se
inspiro-eq.se

Följ företag:

  • Följ Inspiro EQ Consulting

Dela:

Våra utbildningar


Det Hållbara Ledarskapet

EQ är avgörande för hur framgångsrik 
en chef är i sitt ledarskap.

Läs mer Anmäl dig


Inspiros Ledarskapsprogram

I detta ledarprogram kommer du att utforska dina egna förmågor för att få nya insikter om var du själv befinner dig och vad du kan utveckla för att nå ett ...

Läs mer Anmäl dig


Livscoaching

Har du funderat på vad coaching är och hur det kan hjälpa dig framåt i livet? Coaching är en process som är väldigt kraftfull och som innebär att coachen hjälper ...

Läs mer Anmäl dig


Motivationsprofil

Vad motiverar dig egentligen? Vad är det som styr ditt liv? Framgång, karriär, din familj? Vad motiverar dig och får dig att känna glädje och inspiration? Det handlar om dina ...

Läs mer Anmäl dig

Blogg
Facebook