Coachingprogram för chefer

Inspiro EQ Consulting

Onlineutbildning

Kort om: Coachingprogram för chefer

Kostnad:
34 900 kr exkl. moms
Kategori:
Ledarskap , Coaching , Personlig utveckling

Coachingprogram för chefer

Syfte

Coachprogrammet syftar till att hjälpa dig som individ att få tillgång till din egen expertis samt inre drivkraft och motivation för att ett önskat resultat ska uppnås utifrån just din EQ-profil.

Mål

Målet med coachprogrammet är att du som individ ska utvecklas och nå din fulla potential för ett kvalitativt, framgångsrikt och hållbart ledarskap.

Upplägg

Inspiro EQ Consultings individuella utvecklingsprogram består av fem delar:

 • Inledande samtal
 • EQ-test med personlig återkoppling
 • 6 stycken coachande samtal
 • Återmätning av EQ-test
 • Avslutande samtal

Inledande samtal

Inledningsvis sker ett trepartssamtal mellan dig, din chef och konsult från Inspiro EQ Consulting för att tillsammans skapa gemensam utgångspunkt för programmets olika delar. Syftet med samtalet är att närmaste chef på ett konstruktivt och framåtsyftande sätt i arbetsvardagen ska kunna stödja dig på bästa sätt i processen fram till målet.

EQ-test med personlig återkoppling

EQ-testet genomförs online. Efter att du har genomfört EQ-testet sker en personlig återkoppling av resultatet. Återkopplingen ger dig en grundlig bild av dina förmågor där dina resurser och utvecklingsområden samt sättet att hantera olika situationer och roller klargörs. Testet och återkopplingen tydliggör:

 • Självkänsla, självförverkligande och känslomedvetenhet
 • Känslouttryck, självhävdelse och självständighet
 • Sociala relationer, empati och socialt ansvar
 • Problemhantering, realism och impulskontroll
 • Flexibilitet, stresstolerans och optimism

Coachande samtal

Efter återkoppling av din EQ-profil startar en serie coachande samtal där ditt nuläge definieras. Syftet med metodiken är hjälpa dig att få tillgång till din egen expertis samt inre drivkraft och motivation för att ett önskat resultat ska uppnås utifrån EQ-profilens kartläggning.

Återmätning av EQ-test

När serien coachande samtal är genomförda sker en återmätning av EQ-testet med syftet att jämföra dåvarande nuläge med det nya nuläge. EQ-mätning fungerar också som underlag inför det avslutande samtalet.

Avslutande samtal

När serien coachande samtalen är genomförda sker återigen ett trepartssamtal mellan dig, din chef och konsult från Inspiro EQ Consulting för att tillsammans samtala om resultatet och vad som blir nästa steg framåt.

Inspiro EQ Consulting

Inspiro EQ Consulting AB

Stortorget 7
111 29 Stockholm

Tel: +46 708 10 51 66

ledarskap@inspiro-eq.se
inspiro-eq.se

Följ företag:

 • Följ Inspiro EQ Consulting

Dela:

Våra utbildningar


Det Hållbara Ledarskapet

EQ är avgörande för hur framgångsrik 
en chef är i sitt ledarskap.

Läs mer Anmäl dig


Det Hållbara Ledarskapet - Onlineutbildning

EQ är avgörande för hur framgångsrik 
en chef är i sitt ledarskap.

Läs mer Anmäl dig


Att leda med EQ - onlineutbildning

Att leda med EQ är en utbildningsdag där du får lära dig hur EQ ger dig ett framgångsrikt och hållbart ledarskap.

Läs mer Anmäl dig

Start: 19 Maj 2021 09:00 - 16:00
Plats:

Plats: Online via Zoom

Kommande utbildningar

Blogg
Facebook