Det Hållbara Ledarskapet

Inspiro EQ Consulting

Företagsanpassad utbildning

Kort om: Det Hållbara Ledarskapet

Längd:
2 dagar
Kostnad:
12.900 kr ex. moms
Kategori:
Ledarskap , Kommunikation , Personlig utveckling

Det Hållbara Ledarskapet

Om utbildningen

Att arbeta som chef är utvecklande och givande men är också en stor utmaning. Speciellt i dessa tider när de flesta chefer måste leda på distans, så ställs andra krav på ledarskapet. För att möta omgivningens krav och förväntningar erbjuds du i denna utbildning att utveckla din emotionella intelligens och ditt coachande förhållningssätt. Denna slagkraftiga kombination kommer att ge dig eektiva nycklar till ett framgångsrikt och hållbart ledarskap. Vi använder emotionell intelligens som metod för att du som chef bättre kan förstå dig själv och VAD du behöver utveckla. Vi utbildar också i flera coachverktyg för att du ska veta HUR du kan leda dina medarbetare med framgång.

Upplägg

Innan utbildningen startar genomför du ett EQ-test som mäter din emotionella intelligens. Du får också en individuell återkoppling av ditt testresultat som hjälper dig att få ökad insikt om dina förmågor och hur du kan utveckla dem i relation till dig själv och andra. Forskning visar nämligen att det krävs en hög grad av självmedvetenhet för att leda andra på bästa sätt.

I utbildningen varvas teori med konkreta övningar i det coachande förhållningssättet som du sedan kan använda i din vardag som chef. Efter utbildningen ingår också ett coachsamtal, där du får möjlighet att tillsammans med en ICF-certifierad coach arbeta vidare med din emotionella intelligens för att säkerställa resultat som blir hållbara över tid.

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som är chef med personalansvar eller projektledare som leder team och som vill utveckla ett framgångsrikt och hållbart ledarskap som är anpassat för det “nya normala”.

Effekter

Värdet i att kartlägga och utveckla din emotionella intelligens, i kombination med det coachande förhållningssättet, ökar din förmåga att leda dig själv och andra samt kunna hantera de komplexa utmaningar som finns i arbetsvardagen. När du som chef leder med en väl utvecklad emotionell intelligens i kombination med ett coachande förhållningssätt kommer eekten bli ett ökat engagemang hos dina medarbetare som i sin tur kommer få positiva effekter när det gäller medarbetarnas trivsel och produktivitet. Detta kommer leda till ökad lönsamheten för den verksamhet som du är ansvarig för. Win win för alla parter alltså!

Företagsanpassad utbildning

Längd: 2 dagar kl 9.00 - 16.30

Investering: 12.900 exkl moms

Antal: minst 6 deltagare från samma företag

Vad ingår:

 • EQ-test och medföljande EQ-rapport samt personlig återkoppling av testresultat
 • Kompendium med nycklar för ett framgångsrikt och hållbart ledarskap
 • 60 min coachsamtal efter avslutad utbildning
 • Virtuell coach

Innehåll

Dag 1. Emotionell intelligens

Fokus på VAD EQ innebär och att skapa medvetenhet om din egen EQ-profil.

 • Vad är EQ?
 • Vad säger forskningen?
 • Vad är eekterna av att leda med EQ?
 • Övningar

Dag 2. Coachande förhållningssätt

Fokus på HUR du använder dig av din emotionella intelligens som ledare.

 • Aktivt lyssnande
 • Positiv människosyn
 • Kraftfulla frågor
 • Feedback

Denna dag är fylld av praktiska övningar för att du ska träna på att använda ett coachande förhållningssätt i din vardag som ledare.

Virtuell coach

Efter utbildningen får du som deltagare även övningar att jobba med på egen hand kopplat till de olika områdena. På detta sätt förstärker du dina inhämtade kunskaper genom uppgifter att träna på i din vardag.

Inspiro EQ Consulting

Inspiro EQ Consulting AB

Stortorget 7
111 29 Stockholm

Tel: +46 708 10 51 66

ledarskap@inspiro-eq.se
inspiro-eq.se

Följ företag:

 • Följ Inspiro EQ Consulting

Dela:

Våra utbildningar


Coachingprogram för chefer

Coachprogrammet syftar till att hjälpa dig som chef att utveckla ditt självledarskap för att ett nå ett önskat resultat. Programmet baserar sig på din emotionella intelligens där vi använder verktyget ...

Läs mer Anmäl dig


Inspiros Ledarskapsprogram

I detta ledarprogram kommer du att utforska dina egna förmågor för att få nya insikter om var du själv befinner dig och vad du kan utveckla för att nå ett ...

Läs mer Anmäl dig


Livscoaching

Har du funderat på vad coaching är och hur det kan hjälpa dig framåt i livet? Coaching är en process som är väldigt kraftfull och som innebär att coachen hjälper ...

Läs mer Anmäl dig


Motivationsprofil

Vad motiverar dig egentligen? Vad är det som styr ditt liv? Framgång, karriär, din familj? Vad motiverar dig och får dig att känna glädje och inspiration? Det handlar om dina ...

Läs mer Anmäl dig

Blogg
Facebook