Det Hållbara Ledarskapet

Inspiro EQ Consulting

Öppen utbildning

Kort om: Det Hållbara Ledarskapet

Stockholm:
10 November 2020 - 11 November 2020
9 December 2020 - 10 December 2020
Längd:
2 dagar
Kostnad:
12.900 kr ex. moms
Kategori:
Ledarskap , Kommunikation , Personlig utveckling

Det Hållbara Ledarskapet

Nyckeln till ett hållbart ledarskap är att först och främst kunna leda sig själv. Det handlar också om att motivera och inspirera människor att se en vision och ett syfte. Genom att skapa samverkan snarare än kontroll som ledare skapas synergi. Ett värde som leder till framgång och hållbar utveckling.

I denna utbildning kommer du att utforska dina egna förmågor för att få nya insikter om var du själv befinner dig och vad du kan utveckla för att nå ett hållbart ledarskap. Du kommer att få ta del av flera kraftfulla och praktiska verktyg för ett coachande förhållningssätt vilket kommer att ge mer engagerade och motiverade medarbetare.

Upplägg

Innan utbildningen startar genomför du ett EQ-test som mäter din emotionella intelligens. Din personliga EQ-profil hjälper dig att få viktiga insikter om dina beteenden och hur du kan utveckla dem i relation till dig själv och andra. Forskning visar att det krävs en hög grad av självmedvetenhet för att leda andra på bästa sätt. Vi varvar teori med konkreta övningar. 
Du får även flera praktiska verktyg som du sedan kan använda i din vardag som chef.

Efter genomförd utbildning följer vi upp med två individuella coachsamtal med en ICF-certifierad coach för att du ska kunna fördjupa dig i något av dina utvecklingsområden med syftet att säkerställa resultat som är hållbara.

Effekter

  • Att kartlägga och utveckla din emotionella intelligens, i kombination med det coachande förhållningssättet, leder till varaktiga beteendeförändringar som kommer att förbättra ditt sätt att leda dig själv och arbeta tillsammans med andra.

  • Genom att du själv får en ökad medvetenhet om dina styrkor och utvecklingsområden, så får du även en bättre förståelse för andra.

  • Du kommer att kunna hantera dig själv, hantera andra och vad som händer i omgivningen på ett mer effektivt sätt.

  • När du utvecklas som ledare kommer du att få nöjdare medarbetare som blir mer engagerade och motiverade.

  • Lägrepersonalomsättning och högre produktivitet, vilket i förlängningen leder till ökad lönsamhet.

Vad ingår:

- EQ test med rapport

- Kompendium med nycklar till ett hållbart ledarskap

- 2×45 min coachtillfällen med certifierad coach

- Förmiddags- och eftermiddagsfika

Inspiro EQ Consulting

Inspiro EQ Consulting AB

Stortorget 7
111 29 Stockholm

Tel: +46 708 10 51 66

ledarskap@inspiro-eq.se
inspiro-eq.se

Följ företag:

  • Följ Inspiro EQ Consulting

Dela:

Våra utbildningar


EQ workshop

Vikten av en utvecklad emotionell intelligens hos chefer kan inte underskattas.

Läs mer Anmäl dig

Blogg
Facebook