APV - Arbete på Väg

Kompetensutveckla.se

Onlineutbildning

Kort om: APV - Arbete på Väg

Längd:
1 dag
Kostnad:
995 kr ex. moms
Kategori:
Säkerhet

APV - Arbete på Väg

Om Arbete på Väg Online (APV)

Arbete på väg följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav och utbildningen matchar både de gamla och nya kraven.

Det som skiljer de nya kraven från de befintliga, är att de beskrivs i sju olika steg, i stället för fem nivåer. Det innebär bland annat att utbildningarna blir mer anpassade till de arbetsuppgifter som ska utföras.

Våra utbildningar följer Trafikverkets riktlinjer och krav, enligt TRVKApv och TRVRApv samt TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372. Erhållet intyg efter godkänt slutprov är ett intyg för att du tillgodosett dig rätt kunskap.

Här kan du se vad våra tidigare deltagare tyckte om utbildningen Arbete på Väg (nivå 1 & 2).

Syftet med utbildningen är att:

Deltagaren ska förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten. Deltagaren ska kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö. Deltagaren ska kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

 • Allmänt om vägarbeten
 • V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
 • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
 • Riskanalys
 • Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
 • Lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på väg

Målgrupp

Arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om vägarbeten på allmänna vägar, oavsett om det är byggande, underhåll eller drift.

Kursintyg

kursintyg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Kompetensutveckla.se

Kompetensutveckla.se

PAVILJONGVÄGEN 17
852 40 Sundsvall

Växel
+46 102 06 76 20

Försäljningschef

Patrik Bergström: +46 102 06 76 22
E-post: patrik@kompetensutveckla.se

kompetensutveckla.se

Följ företag:

 • Följ Kompetensutveckla.se

Dela:

Våra utbildningar


BAM Online - Bättre Arbetsmiljö - Lärarledd Webbutbildning

Bättre Arbetsmiljö är Sveriges största och absolut populäraste arbetsmiljöutbildning och denna utbildningen ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Läs mer Anmäl dig

Plats: Videolänk

BAS P/U Online – Lärarledd Webbutbildning

Vår BAS P/U online, 2 dagar vänder sig till dig som har erfarenhet av att planera och leda byggprojekt. Förkunskaper i arbetsmiljöfrågor är inget måste även om det är lämpligt …

Läs mer Anmäl dig

Plats: Videolänk

Våld och hot i arbetsmiljön

Utbildning för arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om  föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön.

Läs mer Anmäl dig


BAM - Bättre Arbetsmiljö

BAM - Bättre Arbetsmiljö är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning. Utbildning ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn på vad som är en grundläggande …

Läs mer Anmäl dig

Plats: Flera orter

BAS P/U

Byggarbetsmiljösamordnare planering, projektering/ utförande. Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av att planera och leda byggprojekt. Förkunskaper i arbetsmiljöfrågor är inget måste även om det är lämpligt med …

Läs mer Anmäl dig

Plats: Flera orter
Facebook