BAS P/U Online – Lärarledd Webbutbildning

Kompetensutveckla.se

Onlineutbildning

Kort om: BAS P/U Online – Lärarledd Webbutbildning

Plats/Ort:
Videolänk
Längd:
2 dagar
Kostnad:
8 000 kr ex. moms
Kategori:
Arbetsmiljö , Projektledning

BAS P/U Online – Lärarledd Webbutbildning

Vår BAS P/U online, 2 dagar vänder sig till dig som har erfarenhet av att planera och leda byggprojekt. Förkunskaper i arbetsmiljöfrågor är inget måste även om det är lämpligt med dessa.

Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Via detta medium kommer deltagarna ha möjlighet att samverka och ställa frågor till handledaren.

Om BAS P/U

Enligt arbetsmiljölagstiftningen så ska det vid varje bygg- och anläggningsarbete finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS P) och en för utförande (BAS U) som ska utses av byggherren. Den som utses till BAS ska kunna styrka sin kompetens för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS P och BAS U.

Syftet med utbildningen är att:

Deltagaren skall få kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till utförande samt att deltagaren efter utbildning skall ha de kunskaper som krävs för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare. En viktig del av utbildningen är att ta fram en arbetsmiljöplan (AMP)

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Grundläggande arbetsmiljökunskaper.
  • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.
  • Arbetsplatsens utformning.
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete.
  • Arbetsmiljöansvar och straffansvar.
  • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar.
  • Byggherre- och projekteringsansvar.
  • Ansvar BAS P och BAS U.
  • Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som skall arbeta som byggarbetsmiljösamordnare samt alla som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats skall se ut såsom chefer, arbetsledare, skyddsombud, byggherrar, beställare mfl.

Utrustning

Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa. Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.

I priset ingår

Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning.

Kompetensutveckla.se

Kompetensutveckla.se

PAVILJONGVÄGEN 17
852 40 Sundsvall

Växel
+46 102 06 76 20

Försäljningschef

Patrik Bergström: +46 102 06 76 22
E-post: patrik@kompetensutveckla.se

kompetensutveckla.se

Följ företag:

  • Följ Kompetensutveckla.se

Dela:

Våra utbildningar


BAM Online - Bättre Arbetsmiljö - Lärarledd Webbutbildning

Bättre Arbetsmiljö är Sveriges största och absolut populäraste arbetsmiljöutbildning och denna utbildningen ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Läs mer Anmäl dig

Plats: Videolänk

Våld och hot i arbetsmiljön

Utbildning för arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om  föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön.

Läs mer Anmäl dig


APV - Arbete på Väg

Nivå 1 & 2 Webbutbildning

Läs mer Anmäl dig


BAM - Bättre Arbetsmiljö

BAM - Bättre Arbetsmiljö är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning. Utbildning ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn på vad som är en grundläggande ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Flera orter

BAS P/U

Byggarbetsmiljösamordnare planering, projektering/ utförande. Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av att planera och leda byggprojekt. Förkunskaper i arbetsmiljöfrågor är inget måste även om det är lämpligt med ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Flera orter
Facebook