Annonssamarbete Motivation.se + Kompetensutveckla.se

Därför behöver chefen en arbetsmiljöutbildning

Bättre Arbetsmiljö, BAM, lär chefer och ledare att ta ansvar för arbetsmiljön.

Utbildning | Ledarskap | Arbetsmiljö | Kompetensutveckla.se | FEB 2021

Att ta arbetsmiljöansvar är inte bara viktigt för att lagen kräver det, utan också för att det gör er till en mer attraktiv arbetsgivare som får lättare att rekrytera och behålla kompetens.

Att ta arbetsmiljöansvar är inte bara viktigt för att lagen kräver det, utan också för att det gör er till en mer attraktiv arbetsgivare som får lättare att rekrytera och behålla kompetens.

Många chefer har idag ett arbetsmiljöansvar, vilket ställer extra höga krav på ledarskapet. För att kunna leva upp till ansvaret behöver man ha rätt kunskaper om såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö, samt god kännedom om lagar och förordningar. Genom rätt utbildning kan man som chef få ett helhetsperspektiv på vad arbetsmiljöansvaret egentligen innebär – och verktyg för att vända det till en verklig konkurrensfördel för företaget.

Arbetsmiljön är av avgörande vikt för medarbetarnas hälsa och välmående, och därmed också för deras trivsel och produktivitet. Arbetsgivaren är själv ytterst ansvarig för att arbetsmiljön uppfyller de krav som ställs i lagar och förordningar, men ofta ingår det i chefens arbetsbeskrivning att se till att kraven uppfylls i praktiken.

För att kunna leva upp till det ansvaret behöver chefen ha rätt kunskaper och verktyg. Det är idag alltför vanligt att chefer åläggs ett arbetsmiljöansvar, utan att ha fått vare sig utbildning eller tydliga instruktioner om hur kraven ska uppfyllas. Det riskerar att leda till stora problem – dels genom att arbetsmiljön och trivseln bland medarbetarna försämras, dels genom att arbetsgivaren kan ställas till svars juridiskt om Arbetsmiljölagen inte följs ordentligt.

Till råga på allt kan det bli en enorm stressfaktor för chefen själv – att hållas ansvarig för arbetsmiljön, men inte få en rimlig chans att göra ett bra jobb. En bra arbetsmiljöutbildning för chefen är därför ett måste om man vill ta frågan på allvar.

Ge chefen koll på arbetsmiljölagen

BAM står för Bättre Arbetsmiljö, och är den största och mest populära arbetsmiljöutbildningen i Sverige. Det är också den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera till chefer och skyddsombud. Utbildningen – som inte kräver några förkunskaper – ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljöarbete, och speglar arbetsmarknadens parters gemensamma bild av vad som krävs för att säkra en god arbetsmiljö.

En av de viktigaste sakerna för en chef med arbetsmiljöansvar är att ha koll på vilka lagar, förordningar och föreskrifter som gäller. På BAM-utbildningen får man en grundlig genomgång av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och de föreskrifter som gäller för systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi tittar också noga på hur ansvarsfördelningen för arbetsmiljön ser ut och hur det påverkar olika roller i organisationen. Som deltagare i utbildningen får du dessutom konkreta verktyg i form av olika metoder för att undersöka arbetsmiljön, identifiera risker och vidta förebyggande åtgärder. Du får också lära dig vilken typ av arbetsanpassning och rehabilitering som kan vara lämplig i olika lägen, och vilka friskfaktorer som är viktigast för att skapa en sund arbetsmiljö.

Som chef med arbetsmiljöansvar måste man ha kunskaper om både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Oavsett om er verksamhet är av teoretisk eller praktisk natur, så finns det alltid en risk att medarbetare blir fysiskt slitna i exempelvis rygg, axlar, leder – eller psykiskt drabbade av till exempel stress, utbrändhet eller depression.

Den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön hänger också samman med varandra – en medarbetare som är stressad kan ha fysiska symptom, och en medarbetare som blir fysiskt utsliten av arbetet kan må psykiskt dåligt av det. Därför är det väldigt viktigt att man som chef har ett helhetsperspektiv på hur arbetsmiljön fungerar och hur man kan se till att den tillgodoser medarbetarnas behov.

Bättre arbetsmiljö en bra investering

Att ta arbetsmiljöansvar är inte bara viktigt för att lagen kräver det, utan också för att det gör er till en mer attraktiv arbetsgivare som får lättare att rekrytera och behålla kompetens. BAM-utbildningen finns tillgänglig på 30 olika orter i Sverige, och BAM Online digitalt via Zoom. Vi kan också ge utbildning på plats hos er om ni är flera som vill delta.

Just nu finns det extra goda skäl att satsa på arbetsmiljöarbetet. Tillväxtverket tillåter att kompetensutveckling sker under den tid som medarbetare är korttidspermitterade, samtidigt som Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans har tagit fram ett ekonomiskt stöd som ska gå till arbetsmiljöutbildningar. Stödet kan täcka upp till 70 procent av kostnaden för utbildningen.

Så, passa på att komma ikapp med arbetsmiljöarbetet, och ge era chefer den utbildning de behöver för att kunna ta sitt ansvar. Det är en investering som inte bara kommer att hjälpa er att leva upp till lagar och förordningar – utan också bidrar till en bättre, trivsammare och mer produktiv arbetsplats.


Kompetensutveckla.se

Följ företag:

  • Följ Kompetensutveckla.se

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Utbildning
  • Ledarskap
  • Arbetsmiljö

Dela:

Bättre Arbetsmiljö, BAM

Bättre Arbetsmiljö, BAM, är en arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Utbildningen finns på 30 orter runt om i landet, och ges också i en lärarledd, digital version på Zoom.

Läs mer på www.kompetensutveckla.se

Nästa steg för dig...

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill