Våld och hot i arbetsmiljön

Kompetensutveckla.se

Onlineutbildning

Kort om: Våld och hot i arbetsmiljön

Längd:
1 tim
Kostnad:
995 kr ex. moms
Kategori:
Arbetsmiljö , Säkerhet , Organisation / verksamhet

Våld och hot i arbetsmiljön

Välkommen till denna utbildning i föreskriften om Våld och hot i arbetsmiljön. Upplägget för denna utbildning är att först gå igenom lagar och föreskrifter som omfattar våld och hot på arbetsplatsen. Därefter kommer vi att presentera olika verktyg att ta till för att hantera en hotfull eller våldsam situation.

I Delmoment två kommer vi att gå igenom olika konfliktsituationer och titta på verktyg samt handlingssätt för att hotfulla situationer inte eskalerar. Efter varje delmoment kommer en quiz med övningsfrågor för att testa dina kunskaper.

  • Lagar och föreskrifter gällande våld och hot på arbetsplatsen
  • Hur en konfliktsituation uppstår
  • Verktyg att välja bland i konfliktsituationer
  • Verktyg för att förebygga konflikter
  • Organisatoriska förebyggande åtgärder genom säkerhetsrutiner, utbildning &
    instruktioner
  • Uppföljande åtgärder

Målet med kursen

Säkerställa att arbetsgivare, chefer, skyddsombud och arbetstagare har tillräckliga kunskaper för att förebygga riskerna för våld och hot på arbetsplatsen.

Målgrupp

Arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om  föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Kompetensutveckla.se

Kompetensutveckla.se

PAVILJONGVÄGEN 17
852 40 Sundsvall

Växel
+46 102 06 76 20

Försäljningschef

Patrik Bergström: +46 102 06 76 22
E-post: patrik@kompetensutveckla.se

kompetensutveckla.se

Följ företag:

  • Följ Kompetensutveckla.se

Dela:

Våra utbildningar


BAM Online - Bättre Arbetsmiljö - Lärarledd Webbutbildning

Bättre Arbetsmiljö är Sveriges största och absolut populäraste arbetsmiljöutbildning och denna utbildningen ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Läs mer Anmäl dig

Plats: Videolänk

BAS P/U Online – Lärarledd Webbutbildning

Vår BAS P/U online, 2 dagar vänder sig till dig som har erfarenhet av att planera och leda byggprojekt. Förkunskaper i arbetsmiljöfrågor är inget måste även om det är lämpligt med ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Videolänk

APV - Arbete på Väg

Nivå 1 & 2 Webbutbildning

Läs mer Anmäl dig


BAM - Bättre Arbetsmiljö

BAM - Bättre Arbetsmiljö är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning. Utbildning ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn på vad som är en grundläggande ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Flera orter

BAS P/U

Byggarbetsmiljösamordnare planering, projektering/ utförande. Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av att planera och leda byggprojekt. Förkunskaper i arbetsmiljöfrågor är inget måste även om det är lämpligt med ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Flera orter
Facebook