Lantella Ledarskap

Lantella Ledarskap Lantella vill bidra till att utveckla ledare som tillsammans med sina medarbetare skapar friska och framgångsrika organisationer.

Lantella vill bidra till att utveckla ledare som tillsammans med sina medarbetare skapar friska och framgångsrika organisationer.

Lantella Ledarskap startades av Renate Viering. Renate har under 20 år arbetat med att utveckla företag i Sverige och internationellt. Hon har en gedigen erfarenhet av att identifiera behov i olika typer av organisationer. Renate har varit försäljningschef för Mgruppens företagsutbildningar och senare också för Stockholm School of Economics Executive Education. Innan dess med språkutbildningar inom näringslivet som Sales Manager på EF Corporate Language Training under nästan tio år.

Som ytterst ansvarig för insatser och samarbeten med både organisationer verksamma i Sverige och globala koncerner är Renates erfarenhetsbas unik. Oavsett om utvecklingsbehoven finns inom produktion, säljorganisation, på företags- eller koncernledningsnivå, om det handlar om grupputveckling eller att stärka individuell ledarskapskompetens.

Lantellas ledarskapskonsulter och coacher är lika självklart en konsekvens av det kontaktnät och den erfarenhet Renate byggt upp – de är noggrant utvalda baserat på högsta nivå av leverans. Alla med egen erfarenhet som chef, alla med vidareutbildningar inom individ- och grupputveckling och alla med en kombination av engagemang och professionalitet som om och om igen genererar bättre hållbart arbetsklimat, personlig utveckling och bättre resultat för de organisationer som anlitar Lantella.

Lantella Ledarskap

Lantella Ledarskap
Eriksbergsgatan 10, 4 tr
114 30 Stockholm

Tel:  +46 70-780 88 64

kontakt@lantella.se

lantella.se

Följ företag:

  • Följ Lantella Ledarskap

Dela:

Våra utbildningar


Ny som chef

Programmet Ny som chef förflyttar dig snabbt framåt så att du kan inspirera, engagera och motivera andra.

Läs mer Anmäl dig


Ledningsgruppsutveckling

Ledningen visar vägen för organisationen och ser till att avsedda strategier blir verklighet.

Läs mer Anmäl dig


Situationsanpassat Ledarskap®

En modell för att långsiktigt utveckla människor så att de kan uppnå sin högsta prestationsnivå beträffande specifika uppgifter eller mål.

Läs mer Anmäl dig


Grupputveckling – teambuilding

Ökat gemensamt ansvarstagande, ökad öppenhet, tillit och delaktighet, en tydligare ansvarsfördelning och högre effektivitet.

Läs mer Anmäl dig


Individuell coaching

Individuell coaching fokuserar på ledarskapet, du utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och kopplar detta nära den verk­samhet och affär som ligger inom ansvarsområdet.

Läs mer Anmäl dig


Coaching i grupp

Varje deltagare genomför en egen utvecklingsresa i en grupp där alla har som mål att bli bättre ledare.

Läs mer Anmäl dig


VD-coaching

VD-coaching är ett samarbete mellan företagsledaren och en extern coach med syfte att stärka ledarskapet för företaget, ledningsgruppen och dig själv.

Läs mer Anmäl dig

Facebook