Coaching i grupp

Lantella Ledarskap

Öppen utbildning

Kort om: Coaching i grupp

Längd:
Vi inleder med en heldag och träffas sedan under ytterligare 6 till 8 halvdagar, allt beroende på gruppens storlek.
Kategori:
Coaching

Coaching i grupp

Coaching i grupp är ett spännande forum. Det utgör ett rum för lärande med många dimensioner. Gruppen består av 6-8 ledare med anknytande eller liknande verksamhetsområden. Det kan handla om chefer på samma organisatoriska nivå i en organisation och det kan handla om chefer med motsvarande verksamhetsområden men i olika organisationer.

Varje deltagare genomför en egen utvecklingsresa i en grupp där alla har som mål att bli bättre ledare. Vi lägger fokus på de frågor som är aktuella i verksamheten och i ledarskapet hos respektive deltagare.

"Vad som ligger bakom oss och vad som ligger framför oss är obetydligt i jämförelse med det som ligger inom oss."

– Oliver Wendell Holmes

Modellen medför att varje deltagare får tillgång till en professionell handledare samt de andra chefernas/deltagarnas kompetens och erfarenhet för att nå sina mål och lösa sina dilemman. Att möta andra chefer och ledare ger ett bredare perspektiv på den egna verksamheten. Modellen innebär också att deltagarna får med sig ett värdefullt nätverk för fortsatt stöd och utveckling. En professionell coach med gedigen erfarenhet från ledarskapsutveckling och med egen erfarenhet från näringslivet bidrar med verktyg och processtöd. Alla lär av varandra och alla bidrar till varandras framgång.

Programmets utformning

Vi inleder med en heldag och träffas sedan under ytterligare 6 till 8 halvdagar, allt beroende på gruppens storlek.

Kontakta oss så kan vi diskutera hur ett genomförande kan se ut för er organisation och vilka vinster ni kan se med upplägget.

Lantella Ledarskap

Lantella Ledarskap
Eriksbergsgatan 10, 4 tr
114 30 Stockholm

Tel:  +46 70-780 88 64

kontakt@lantella.se

lantella.se

Följ företag:

  • Följ Lantella Ledarskap

Dela:

Våra utbildningar


Ny som chef

Programmet Ny som chef förflyttar dig snabbt framåt så att du kan inspirera, engagera och motivera andra.

Läs mer Anmäl dig


Ledningsgruppsutveckling

Ledningen visar vägen för organisationen och ser till att avsedda strategier blir verklighet.

Läs mer Anmäl dig


Situationsanpassat Ledarskap®

En modell för att långsiktigt utveckla människor så att de kan uppnå sin högsta prestationsnivå beträffande specifika uppgifter eller mål.

Läs mer Anmäl dig


Grupputveckling – teambuilding

Ökat gemensamt ansvarstagande, ökad öppenhet, tillit och delaktighet, en tydligare ansvarsfördelning och högre effektivitet.

Läs mer Anmäl dig


Individuell coaching

Individuell coaching fokuserar på ledarskapet, du utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och kopplar detta nära den verk­samhet och affär som ligger inom ansvarsområdet.

Läs mer Anmäl dig


VD-coaching

VD-coaching är ett samarbete mellan företagsledaren och en extern coach med syfte att stärka ledarskapet för företaget, ledningsgruppen och dig själv.

Läs mer Anmäl dig

Facebook