Grupputveckling – teambuilding

Lantella Ledarskap

Företagsanpassad utbildning

Kort om: Grupputveckling – teambuilding

Grupputveckling – teambuilding

Ett högpresterande team är en grupp där alla har samma uppfattning om det sammanhang de verkar i och där alla har en gemensam vision om hur framtiden ser ut. Olikheter och likheter i gruppen ses som tillgångar och gruppen utnyttjar varandras kompetenser med kreativitet och inspiration. Produktiviteten och arbetsglädjen är hög. Gruppens effektivitet är direkt relaterad till medlemmarnas tillit till varandra och en önskan om att bidra till varandras och verksamhetens framgång.

"Teamwork begins by building trust and the only way to do that is to overcome our need for invulnerability."

– Patrick Lencioni

Det finns en väl fungerande kommunikation med fokus på uppgift och resultat. Idag är förändringstakten avsevärd och utmaningarna stora. Ett effektivt team enligt ovan gör skillnad för verksamheten. En grupp kan behöva hjälp för att utvecklas mot ett engagerat och högpresterande team. Vi utgår från gruppens verkliga situation, dilemman och mål i syfte att skapa ett produktivt samspel mellan gruppens medlemmar, vilket i sin tur genererar effektivare verksamhet och förbättrat resultat.

Med Lantella Ledarskaps medverkan kan du förvänta dig ett ökat gemensamt ansvarstagande, ökad öppenhet, tillit och delaktighet, en tydligare ansvarsfördelning och högre effektivitet. Konsekvensen blir också ett högre engagemang och ökad arbetsglädje. Resultaten kommer att avspegla sig i verksamheten.

Kontakta mig så för vi en dialog hur vi kan hjälpa till. Du når mig på renate.viering@lantella.se eller på 0707-808 864. 

Lantella Ledarskap

Lantella Ledarskap
Eriksbergsgatan 10, 4 tr
114 30 Stockholm

Tel:  +46 70-780 88 64

kontakt@lantella.se

lantella.se

Följ företag:

  • Följ Lantella Ledarskap

Dela:

Våra utbildningar


Ny som chef

Programmet Ny som chef förflyttar dig snabbt framåt så att du kan inspirera, engagera och motivera andra.

Läs mer Anmäl dig


Ledningsgruppsutveckling

Ledningen visar vägen för organisationen och ser till att avsedda strategier blir verklighet.

Läs mer Anmäl dig


Situationsanpassat Ledarskap®

En modell för att långsiktigt utveckla människor så att de kan uppnå sin högsta prestationsnivå beträffande specifika uppgifter eller mål.

Läs mer Anmäl dig


Individuell coaching

Individuell coaching fokuserar på ledarskapet, du utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och kopplar detta nära den verk­samhet och affär som ligger inom ansvarsområdet.

Läs mer Anmäl dig


Coaching i grupp

Varje deltagare genomför en egen utvecklingsresa i en grupp där alla har som mål att bli bättre ledare.

Läs mer Anmäl dig


VD-coaching

VD-coaching är ett samarbete mellan företagsledaren och en extern coach med syfte att stärka ledarskapet för företaget, ledningsgruppen och dig själv.

Läs mer Anmäl dig

Facebook