Individuell coaching

Lantella Ledarskap

Öppen utbildning

Kort om: Individuell coaching

Längd:
6 eller 10 samtal där vi avsätter 1,5 timme per samtal.
Kostnad:
Kontakta oss för offert
Kategori:
Coaching

Individuell coaching

Individuell coaching fokuserar på ledarskapet, du utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och kopplar detta nära den verk­samhet och affär som ligger inom ansvarsområdet. Individuell Coaching rymmer alla frågor som en chef ställs inför, såväl ledarskapsrelaterade som affärsstrategiska och operativa.

Du och din personliga coach befinner er i ett fredat samtalsrum, utanför ditt dagliga sammanhang. Coachen kommer att såväl utmana som stödja dig i syfte att guida dig i din utveckling och dina utmaningar. Coachen är ditt professionella bollplank som med sin erfarenhet, kompetens och sina pedagogiska verktyg bistår dig i alla aspekter av ditt ledarskap.

"Den människa, som inte med framgång tagit itu med sig själv, ska aldrig med framgång ta itu med någon annan."

– Harry Emerson Fosdick

Samtalsformer

Individuell coaching bokas som en serie samtal. Kontinuitet och långsiktighet är en förutsättning för bestående effekt och resultat. Det går utmärkt att coacha på distans men vår erfarenhet visar på att det är av värde att majoriteten av samtalen är fysiska möten. Samtalen utgörs av en serie om 6 eller 10 samtal där vi avsätter 1,5 timme per samtal. Samtalen äger rum under en period av 6-12 månader.

Executive Coaching

Vi erbjuder också en mer exklusiv form av coching där den professionella coachen har en mycket hög tillgänglighet.

Hur påbörjas coachingen?

Kontakta oss så diskuterar vi kring ett upplägg som passar dig. Efter att vi kommit överens om upplägg kommer en coachsamordnare att kontakta dig för ett planeringssamtal där också matchningsprocessen kommer att ske inför fortsättningen. Därefter påbörjas första samtalet.

Lantella Ledarskap

Lantella Ledarskap
Eriksbergsgatan 10, 4 tr
114 30 Stockholm

Tel:  +46 70-780 88 64

kontakt@lantella.se

lantella.se

Följ företag:

  • Följ Lantella Ledarskap

Dela:

Våra utbildningar


Ny som chef

Programmet Ny som chef förflyttar dig snabbt framåt så att du kan inspirera, engagera och motivera andra.

Läs mer Anmäl dig


Ledningsgruppsutveckling

Ledningen visar vägen för organisationen och ser till att avsedda strategier blir verklighet.

Läs mer Anmäl dig


Situationsanpassat Ledarskap®

En modell för att långsiktigt utveckla människor så att de kan uppnå sin högsta prestationsnivå beträffande specifika uppgifter eller mål.

Läs mer Anmäl dig


Grupputveckling – teambuilding

Ökat gemensamt ansvarstagande, ökad öppenhet, tillit och delaktighet, en tydligare ansvarsfördelning och högre effektivitet.

Läs mer Anmäl dig


Coaching i grupp

Varje deltagare genomför en egen utvecklingsresa i en grupp där alla har som mål att bli bättre ledare.

Läs mer Anmäl dig


VD-coaching

VD-coaching är ett samarbete mellan företagsledaren och en extern coach med syfte att stärka ledarskapet för företaget, ledningsgruppen och dig själv.

Läs mer Anmäl dig

Facebook