Ledningsgruppsutveckling

Lantella Ledarskap

Företagsanpassad utbildning

Kort om: Ledningsgruppsutveckling

Kategori:
Organisation / verksamhet , Ledarskap , Effektivitet

Ledningsgruppsutveckling

Ledningen visar vägen för organisationen och ser till att avsedda strategier blir verklighet. En ledningsgrupp med tydligt samspel där alla styr mot gemensamma samma mål är en fantastisk plattform för en framgångsrik verksamhet! 

En välfungerande ledningsgrupp håller rätt strategiskt fokus och får med sig medarbetarna mot målen. Att ta ledningsgruppen till nästa nivå ger förutsättningar för ett effektivt samarbete och tydlig ledning. När ledningsgruppen hanterar väsentliga verksamhetsfrågor och öppet reflekterar över existerande struktur och samarbete går det att förnya arbetsformer och utveckla samarbetskulturen ytterligare.

Syftet är att utveckla ledningsarbetet och ledningsgruppers förmåga att arbeta tillsammans och utöva ledning. Det innebär att förnya ledningsgruppens gemensamma åtagande kring syfte, utmaningar, framgång och spelregler mm. Det handlar också om att fördjupa relationerna inom ledningsgruppen och skapa en öppenhet i kommunikationen.

Kontakta mig så för vi en dialog hur vi kan hjälpa er ledningsgrupp exempelvis att hålla rätt strategiskt fokus eller att fördjupa relationerna inom gruppen. Oavsett era utmaningar kan vi hjälpa er. Du når mig på renate.viering@lantella.se eller på 0707-808 864. 

Lantella Ledarskap

Lantella Ledarskap
Eriksbergsgatan 10, 4 tr
114 30 Stockholm

Tel:  +46 70-780 88 64

kontakt@lantella.se

lantella.se

Följ företag:

  • Följ Lantella Ledarskap

Dela:

Våra utbildningar


Ny som chef

Programmet Ny som chef förflyttar dig snabbt framåt så att du kan inspirera, engagera och motivera andra.

Läs mer Anmäl dig


Situationsanpassat Ledarskap®

En modell för att långsiktigt utveckla människor så att de kan uppnå sin högsta prestationsnivå beträffande specifika uppgifter eller mål.

Läs mer Anmäl dig


Grupputveckling – teambuilding

Ökat gemensamt ansvarstagande, ökad öppenhet, tillit och delaktighet, en tydligare ansvarsfördelning och högre effektivitet.

Läs mer Anmäl dig


Individuell coaching

Individuell coaching fokuserar på ledarskapet, du utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och kopplar detta nära den verk­samhet och affär som ligger inom ansvarsområdet.

Läs mer Anmäl dig


Coaching i grupp

Varje deltagare genomför en egen utvecklingsresa i en grupp där alla har som mål att bli bättre ledare.

Läs mer Anmäl dig


VD-coaching

VD-coaching är ett samarbete mellan företagsledaren och en extern coach med syfte att stärka ledarskapet för företaget, ledningsgruppen och dig själv.

Läs mer Anmäl dig

Facebook