Ny som chef

Lantella Ledarskap

Företagsanpassad utbildning

Kort om: Ny som chef

Kostnad:
Kontakta oss för offert
Kategori:
Ledarskap , Personlig utveckling , Kommunikation

Ny som chef

Du är ny i din roll som chef och vill utvecklas i ditt ledarskap. Programmet Ny som chef förflyttar dig snabbt framåt så att du kan inspirera, engagera och motivera andra. Vi ger dig verktyg, ett givande nätverk, förståelse för dina styrkor och för hur du på bästa sätt tar tillvara på dina medarbetares potential. Programmet ger dig en ökad självinsikt och en större medvetenhet kring din roll som chef och ditt personliga ledarskap. Du får med dig värdefulla verktyg och träning i att bl a coacha, påverka, förändra och utveckla.

Målgrupp

Du är ny i din chefsroll och har jobbat som mest två år som chef.

Ur innehållet

Personligt ledarskap, målformulering och målarbete

 • Vad innebär rollen och mandatet som chef
 • Min värdegrund och hur detta påverkar mitt ledarskap
 • Tid för feedback och reflektion
 • Mindfulness och närvaro i mitt ledarskap
 • Hur delegera och hur prioritera
 • Handlingsplan för fortsatt ledarskap
 • Team och kommunikation
 • Kommunikationsmodeller – för tydlig och effektiv kommunikation
 • Gruppers utvecklingsprocess
 • Ledarskapsteorier
 • Att driva förändring
 • Konflikthantering och medling
 • Feedback
 • Svåra samtal
 • Coachande ledarskap
 • Erfaren ledare inbjuds och reflekterar kring sitt ledarskap och erfarenheter

Lantella Ledarskap

Lantella Ledarskap
Eriksbergsgatan 10, 4 tr
114 30 Stockholm

Tel:  +46 70-780 88 64

kontakt@lantella.se

lantella.se

Följ företag:

 • Följ Lantella Ledarskap

Dela:

Våra utbildningar


Ledningsgruppsutveckling

Ledningen visar vägen för organisationen och ser till att avsedda strategier blir verklighet.

Läs mer Anmäl dig


Situationsanpassat Ledarskap®

En modell för att långsiktigt utveckla människor så att de kan uppnå sin högsta prestationsnivå beträffande specifika uppgifter eller mål.

Läs mer Anmäl dig


Grupputveckling – teambuilding

Ökat gemensamt ansvarstagande, ökad öppenhet, tillit och delaktighet, en tydligare ansvarsfördelning och högre effektivitet.

Läs mer Anmäl dig


Individuell coaching

Individuell coaching fokuserar på ledarskapet, du utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och kopplar detta nära den verk­samhet och affär som ligger inom ansvarsområdet.

Läs mer Anmäl dig


Coaching i grupp

Varje deltagare genomför en egen utvecklingsresa i en grupp där alla har som mål att bli bättre ledare.

Läs mer Anmäl dig


VD-coaching

VD-coaching är ett samarbete mellan företagsledaren och en extern coach med syfte att stärka ledarskapet för företaget, ledningsgruppen och dig själv.

Läs mer Anmäl dig

Facebook