Situationsanpassat Ledarskap®

Lantella Ledarskap

Öppen utbildning

Kort om: Situationsanpassat Ledarskap®

Längd:
2 dagar
Kostnad:
14 400 kr ex. moms
Kategori:
Ledarskap , Kommunikation , Organisation / verksamhet

Situationsanpassat Ledarskap®

Situationsanpassat Ledarskap®

Situationsanpassat Ledarskap® – är världens mest genomförda ledarskapsutbildning baserad på Paul Herseys forskning. Modellen hjälper ledare att leverera resultat, skapa engagemang och driva förändringar. Det finns anledning till att 70% av Fortune 500 företagen och mer än 14 miljoner chefer och ledare i världen har använt modellen under åren. Det är en modell för att långsiktigt utveckla människor så att de kan uppnå sin högsta prestationsnivå beträffande specifika uppgifter eller mål.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare som vill utveckla sitt ledarskap.

Syftet

Modellen kommer att hjälpa dig att identifiera vilka påverkansbeteenden du ska använda i olika situationer för att uppnå maximal framgång och effektivitet. För att kunna göra det behöver du som ledare kunna se medarbetarens behov, förmåga och vilja i den givna situationen och därmed anpassa ditt sätt att leda, instruera och stödja individen.

Utbildningen kommer att utveckla dina förmågor att kommunicera effektivt, agera snabbare och att läsa av situationer och lära dig att anpassa din ledarstil efter det. När du gör det blir resultatet att du lyfter fram potential, drivkraft och engagemang hos dina medarbetare.

Inför utbildningen

Inför utbildningen kommer deltagaren få gör en självskattning av sin ledarstil och även deltagarens grupp kommer att få ge sin syn på ledarstilen. Det kommer att ske innan utbildningens start.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer deltagaren få tillgång till e-learningsmoduler som syftar till att befästa de erhållna kunskaperna. Ett tillfälle per telefon eller Skype ingår också med programledaren för att få vidare stöttning. Ytterligare uppföljningsuppgifter, tips och råd kommer att finnas på Lantellas LMS (Learning Management System).

Ur innehållet

  • Ledarskapets största utmaningar
  • Utvärdera individens nuvarande Performance Readiness® (Genomförandekompetens)
  • De olika ledarstilarna
  • Matchning av genomförandekompetens och ledarstil
  • Genomgång och analys av gjorda ledarstilsskattningar
  • Hantera förändringen: utveckling/regression

Upplägg

Två heldagar och ett uppföljande coachingsamtal per telefon eller Skype.

Programavgift

14 400 kr för två dagar med kvällsarbete på internat.

I avgiften ingår:
– all dokumentation från Situationsanpassat Ledarskap®
– uppgifter, självskattning mm inför och efter utbildningen

I avgiften ingår inte:
– kost, logi och moms

Antal deltagare

10-16 deltagare

Programledare

Paul Meyer har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och är också utbildad behörig gymnasielärare. Han startade sin karriär inom finansbranschen, där han hade olika befattningar i Stockholm, London och Moskva. Han var verksam inom trading, riskkontroll och försäljning av aktierelaterade produkter. Han hade i sina olika befattningar ledaransvar över grupper som rapporterade till honom. Efter 16 år i denna bransch sadlade Paul om till att bli gymnasielärare, något han alltid hade drömt om. Han arbetade sammanlagt 11 år på Danderyds Gymnasium som lärare i Matematik, Ekonomi och Ryska. Idag undervisar Paul i ledarskap och använder då en kombination av teori, sina pedagogiska färdigheter och tidigare arbetslivserfarenheter.

Företagsanpassad variant

Vi skräddarsyr gärna utbildningen för er organisation och vi genomför utbildningen både på svenska och engelska. 

Kontakta oss

För mer information om utbildningen eller anmälan kontakta Renate Viering, försäljningschef Lantella Ledarskap på renate.viering@lantella.se eller på 0707-808 864.

Lantella Ledarskap

Lantella Ledarskap
Eriksbergsgatan 10, 4 tr
114 30 Stockholm

Tel:  +46 70-780 88 64

kontakt@lantella.se

lantella.se

Följ företag:

  • Följ Lantella Ledarskap

Dela:

Våra utbildningar


Ny som chef

Programmet Ny som chef förflyttar dig snabbt framåt så att du kan inspirera, engagera och motivera andra.

Läs mer Anmäl dig


Ledningsgruppsutveckling

Ledningen visar vägen för organisationen och ser till att avsedda strategier blir verklighet.

Läs mer Anmäl dig


Grupputveckling – teambuilding

Ökat gemensamt ansvarstagande, ökad öppenhet, tillit och delaktighet, en tydligare ansvarsfördelning och högre effektivitet.

Läs mer Anmäl dig


Individuell coaching

Individuell coaching fokuserar på ledarskapet, du utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och kopplar detta nära den verk­samhet och affär som ligger inom ansvarsområdet.

Läs mer Anmäl dig


Coaching i grupp

Varje deltagare genomför en egen utvecklingsresa i en grupp där alla har som mål att bli bättre ledare.

Läs mer Anmäl dig


VD-coaching

VD-coaching är ett samarbete mellan företagsledaren och en extern coach med syfte att stärka ledarskapet för företaget, ledningsgruppen och dig själv.

Läs mer Anmäl dig

Facebook