VD-coaching

Lantella Ledarskap

Öppen utbildning

Kort om: VD-coaching

Kostnad:
Kontakta oss för offert
Kategori:
Coaching

VD-coaching

VD-coaching är ett samarbete mellan företagsledaren och en extern coach med syfte att stärka ledarskapet för företaget, ledningsgruppen och dig själv.

"Ledare skapar sig själva – de föds eller formas inte till det."

– Will Shutz

Som VD är det viktigt att medvetandegöra det egna sättet att utöva ledarskap och vara beslutsam. Det är något som varje ledare behöver upptäcka, utforska och utveckla själv. Med en extern coach som bollplank får du någon som lyssnar med närvaro och ställer fördjupande och klargörande frågor med fokus på dina behov och din utveckling.

VD coaching är ett samarbete mellan VD och en extern professionell coach som ger:

  • Någon som lyssnar till vad som är viktigt för dig och coachar dig att uppnå det du vill utifrån den större bilden
  • Stöd i VD-rollen och din personliga utveckling som uppmuntrar till att fortsätta när det känns utmanande
  • Utrymme att reflektera och tänka utifrån kraftfulla frågor ställda för att ge fördjupning och perspektiv

Lantella Ledarskap

Lantella Ledarskap
Eriksbergsgatan 10, 4 tr
114 30 Stockholm

Tel:  +46 70-780 88 64

kontakt@lantella.se

lantella.se

Följ företag:

  • Följ Lantella Ledarskap

Dela:

Våra utbildningar


Ny som chef

Programmet Ny som chef förflyttar dig snabbt framåt så att du kan inspirera, engagera och motivera andra.

Läs mer Anmäl dig


Ledningsgruppsutveckling

Ledningen visar vägen för organisationen och ser till att avsedda strategier blir verklighet.

Läs mer Anmäl dig


Situationsanpassat Ledarskap®

En modell för att långsiktigt utveckla människor så att de kan uppnå sin högsta prestationsnivå beträffande specifika uppgifter eller mål.

Läs mer Anmäl dig


Grupputveckling – teambuilding

Ökat gemensamt ansvarstagande, ökad öppenhet, tillit och delaktighet, en tydligare ansvarsfördelning och högre effektivitet.

Läs mer Anmäl dig


Individuell coaching

Individuell coaching fokuserar på ledarskapet, du utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och kopplar detta nära den verk­samhet och affär som ligger inom ansvarsområdet.

Läs mer Anmäl dig


Coaching i grupp

Varje deltagare genomför en egen utvecklingsresa i en grupp där alla har som mål att bli bättre ledare.

Läs mer Anmäl dig

Facebook