Learning4U

Learning4U Träna med skådespelare: Svåra samtal, Lönesamtal - bli en trygg och säker chef, som skapar ett hållbart arbetsklimat

Träna med skådespelare: Svåra samtal, Lönesamtal - bli en trygg och säker chef, som skapar ett hållbart arbetsklimat

Vi arbetar för en hållbar organisatorisk och social arbetsmiljö genom utveckling av chefer i dialogen med sina medarbetare. Vi kombinerar evidensbaserade teorier inom ledarskap och kommunikation med upplevelsebaserad pedagogik. 

Vi är specialister på att träna chefer i de professionella samtalen. Samtalen som driver utveckling och formar kulturen. Med vår metodik tränar du med professionella skådespelare under sakkunnig ledning. Varje utbildningstillfälle är på 4 timmar och anpassas till era förutsättningar. Sedan 2001 har vi utbildat fler än 20 000 chefer!

"Viktigast är att skapa en väldigt stark feedback-kultur säger Peter Tolstoy personalchef på Acando, ett av Sveriges bästa konsultbolag på att behålla talanger." DI 2017

"Vår övertygelse är att attraktiva arbetsgivare har chefer som skapar attraktiva arbetsplatser." 

Det är en chef som vågar agera i vardagen med tydlighet och omtanke för sina medarbetare. En chef som kommunicerar på ett tydligt och respektfullt sätt med var och en av sina medarbetare så att de känner sig sedda och hörda. En chef som alltid är ett föredöme, särskilt i samband med tuffa beslut.  En chef som omsätter Arbetsmiljöverkets nya krav och riktlinjer i sitt ledarskap. En attraktiv chef skapar därmed en god arbetsmiljö med uthålligt goda resultat som är mätbara.

Som medarbetare till en attraktiv chef mår man bra. Man känner mening och stolthet när man går till jobbet.

VI VILLPÅVERKA MÄNNISKOR FÖR ATT UPPNÅ HÅLLBARA RESULTAT OCH RELATIONER. SEDAN STARTEN HAR VI PÅVERKAT FLER ÄN 20 000 CHEFER MED VÅR TRÄNING, DE I SIN TUR HAR PÅVERKAT CA 200 000 MEDARBETARE SOM HAR PÅVERKAT SINA KONTAKTER. TOTALT HAR VI PÅVERKAT CA 2 000 000 MÄNNISKOR!

Alla våra konsulter är välmeriterade pedagoger med egen chefserfarenhet. De har djup kompetens inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Våra professionella skådespelare har gedigen teaterutbildning och mångårig erfarenhet av samtal med chefer från våra utbildningar.

Våra utbildningar är oftast i form av hel- eller halvdagar med kort teori och mycket praktik. Varje heldag kan köpas som fristående kurs eller som förstärkare av era egna program.

Om hur vi är organiserade: Företagets ledning vd och ägare Kenth Dejenstam, administrativ chef Susanne Edefuhr och utvecklingschef Yvonne Larsson. Learning4u har 11 konsulter och 15 skådespelare. Företagets kunder är inom såväl privat som offentlig sektor.

Learning4u är godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring.

Vi verkar för ett hållbart arbetsklimat.

Böcker

Svåra lägen tuffa samtal 

En bok som kan hjälpa dig att samla mod att göra det du vet att du måste… men gärna skjuter upp. Boken ger dig tips och idéer om hur du kan göra för att skapa konstruktiva och ärliga möten kring frågor som är svåra. Bokens omslag och förord kan företagsanapssas. För mer info kontakta Annica@learning4u.se

Läs mer/Beställ

Utvecklingssamtal : varför? hur?

Boken vänder sig både till dig som chef och dig som medarbetare och behandlar bl a det gemensamma ansvar ni har för att skapa konkreta och värdefulla samtal. Den ger konkreta tips på hur ni genomför givande samtal som leder till utveckling, av både dig och verksamheten!Bokens omslag och förord kan företagsanapssas. För mer info kontakta Annica@learning4u.se

Läs mer/Beställ

Learning4U

LEARNING4U AB 

Engelbrektsgatan 9-11
Stockholm

info@learning4u.se
www.learning4u.se

Följ företag:

  • Följ Learning4U

Dela:

Våra events


Värdegrund för alla

Om ni har värdegrunden formulerad har vi ett seminarium där värdeorden omsätts i praktiken. Tillsammans skapar vi ett hållbart arbetsklimat.

Läs mer Anmäl dig


Hur kan ledningsgruppen hantera Coronapandemins konsekvenser för organisationen

En organisations reaktion på en kris blottar både styrkor och svagheter i företagskulturen. Hur går vi från oro till framtidshopp?

Läs mer Anmäl dig

Våra utbildningar


Svåra samtal

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Läs mer Anmäl dig


Lönesamtal

Årets jobbigaste samtal eller...?

Läs mer Anmäl dig


Feedback för alla

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Läs mer Anmäl dig


Värderingsstyrd kultur

Värdeorden är så mycket mer än fina ord i en guldram bakom receptionsdisken! Det handlar om att omsätta värdegrunden i vardagen för alla.

Läs mer Anmäl dig