Feedback för alla

Learning4U

Företagsanpassad utbildning

Kort om: Feedback för alla

Längd:
1/2 dag
Kategori:
HR , Kommunikation , Ledarskap

Feedback för alla

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar. 

-Vad skulle hända i er organisation om medarbetare  till medarbetare eller chef till medarbetare eller medarbetare till chef var tydliga med såväl kritik som beröm?

Det handlar om att utveckla samarbetsförmågan som avspeglar sig i arbetsklimatet.  Målet med kursen i Feedback för alla är att organisationen nyttjar sin fulla kompetens genom samarbete, vilket innebär att ta eget ansvar och ta hjälp av andra. Det handlar också om att vara medveten om att ständig feedback både utvecklar beteende och kompetens. Därmed ökar motivationen och prestationerna samt hälsan (färre sjukdagar).

För  alla medarbetare som tillsammans vill öka samarbetet och minska stressen.

Learning4U

LEARNING4U AB 

Engelbrektsgatan 9-11
Stockholm

info@learning4u.se
www.learning4u.se

Följ företag:

  • Följ Learning4U

Dela:

Våra events


Värdegrund för alla

Om ni har värdegrunden formulerad har vi ett seminarium där värdeorden omsätts i praktiken. Tillsammans skapar vi ett hållbart arbetsklimat.

Läs mer Anmäl dig


Hur kan ledningsgruppen hantera Coronapandemins konsekvenser för organisationen

En organisations reaktion på en kris blottar både styrkor och svagheter i företagskulturen. Hur går vi från oro till framtidshopp?

Läs mer Anmäl dig

Våra utbildningar


Svåra samtal

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Läs mer Anmäl dig


Lönesamtal

Årets jobbigaste samtal eller...?

Läs mer Anmäl dig


Värderingsstyrd kultur

Värdeorden är så mycket mer än fina ord i en guldram bakom receptionsdisken! Det handlar om att omsätta värdegrunden i vardagen för alla.

Läs mer Anmäl dig