Hur kan ledningsgruppen hantera Coronapandemins konsekvenser för organisationen

Learning4U

Workshop

Kort om: Hur kan ledningsgruppen hantera Coronapandemins konsekvenser för organisationen

Kategori:
HR , Kommunikation , Ledarskap

Hur kan ledningsgruppen hantera Coronapandemins konsekvenser för organisationen

En organisations reaktion på en kris blottar både styrkor och svagheter i företagskulturen. Hur går vi från oro till framtidshopp? Det är nu dags att ta kontroll över framtiden!

Det man vet från forskningen är att en företagskultur som är involverande, omtänksam och har en tydlig vision är avgörande för en organisations långsiktiga ekonomiska framgång. Att dessutom ha en värdegrund som faktiskt efterlevs är kanske som allra viktigast när en organisation utsätts för ett yttre tryck i form av en kris.

Tillsammans med ledningsgruppen definierar vi läget och ser vad som behöver göras på kort och lång sikt för att ingjuta framtidshopp och levandegöra verksamhetens vision.

Kontakta gärna Anders för att tillsammans med er forma ett upplägg! Vi genomför också workshops på distans.

Kontaktuppgifter: anders@learning4u.se eller 070-528 60 67

Learning4U

LEARNING4U AB 

Engelbrektsgatan 9-11
Stockholm

info@learning4u.se
www.learning4u.se

Följ företag:

  • Följ Learning4U

Dela:

Våra events


Värdegrund för alla

Om ni har värdegrunden formulerad har vi ett seminarium där värdeorden omsätts i praktiken. Tillsammans skapar vi ett hållbart arbetsklimat.

Läs mer Anmäl dig

Våra utbildningar


Svåra samtal

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Läs mer Anmäl dig


Lönesamtal

Årets jobbigaste samtal eller...?

Läs mer Anmäl dig


Feedback för alla

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Läs mer Anmäl dig


Värderingsstyrd kultur

Värdeorden är så mycket mer än fina ord i en guldram bakom receptionsdisken! Det handlar om att omsätta värdegrunden i vardagen för alla.

Läs mer Anmäl dig