Värdegrund för alla

Learning4U

Seminarium

Kort om: Värdegrund för alla

Kategori:
HR , Kommunikation , Ledarskap

Värdegrund för alla

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar. 

Om ni har värdegrunden formulerad har vi ett seminarium där värdeorden omsätts i praktiken. Tillsammans skapar vi ett hållbart arbetsklimat.

Vi hjälper er att gestalta och åskådliggöra vad icke önskvärda beteenden leder till om de ignoreras. Beteenden och attityder som lätt smittar kan vara medarbetare som;

- överpresterar men har en oacceptabel attityd.

- sprider rykten.

- tar för sig på andras bekostnad.

- som har en tyst negativ attityd.

Seminariet bygger på interaktivitet där deltagarna bestämmer vilka situationer som är utmanande i vardagen. Tillsammans binder vi ihop värdeorden till önskad kultur.  Har ni värdegrunden har vi metoden för att levandegöra och involvera medarbetarna. Seminariet förstärker ett hålbart arbetsklimat.

Målgrupp: För dig inom HR och chefer.

Learning4U

LEARNING4U AB 

Engelbrektsgatan 9-11
Stockholm

info@learning4u.se
www.learning4u.se

Följ företag:

  • Följ Learning4U

Dela:

Våra events


Hur kan ledningsgruppen hantera Coronapandemins konsekvenser för organisationen

En organisations reaktion på en kris blottar både styrkor och svagheter i företagskulturen. Hur går vi från oro till framtidshopp?

Läs mer Anmäl dig

Våra utbildningar


Svåra samtal

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Läs mer Anmäl dig


Lönesamtal

Årets jobbigaste samtal eller...?

Läs mer Anmäl dig


Feedback för alla

Träna med skådespelare innan verkligheten inträffar.

Läs mer Anmäl dig


Värderingsstyrd kultur

Värdeorden är så mycket mer än fina ord i en guldram bakom receptionsdisken! Det handlar om att omsätta värdegrunden i vardagen för alla.

Läs mer Anmäl dig