UGL utbildning - Utveckling av Grupp och Ledare

Ledarskap & Projekthantering

Öppen utbildning

Kort om: UGL utbildning - Utveckling av Grupp och Ledare

Längd:
5 dagar
Kategori:
Ledarskap , Kommunikation , Personlig utveckling

UGL utbildning - Utveckling av Grupp och Ledare

Syfte

UGL:s övergripande syfte är att deltagarna skall kunna bli effektivare som ledare och som medarbetare. UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning där kursdelta- garna går igenom en följd av enskilda och gemensam- ma uppgifter. Efter genomförandet av uppgifterna, sker reflektion av upplevelserna och dessa diskuteras till- sammans i gruppen.

UGL syftar till att ge reflektionsverktyg för hur jag själv påverkas av och påverkar andra, i en arbetssituation och handlar vidare om hur en grupp utvecklas och mognar, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv ut- veckling.

Kursen handlar även om ledarskapets möjligheter och problematik relaterat till gruppens mognadsutveckling. Vad är det som underlättar respektive försvårar uppgif- tens lösande och gruppens utveckling ur ett ledarper- spektiv? Detta sker i UGL genom att man själv får upple- va situationer som speglar gruppdynamik och att i dem förstå sin egen roll.

Målsättning/Kursinnehåll

  • Arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
  • Hantera och förstå konflikter
  • Kunna kommunicera direkt och klart
  • Förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå
  • Kunna ta och ge utvecklande feedback
  • Förstå hur värderingar påverkar relationer och ledar- skap
  • Kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa
  • Förstå att det finns behov av olika ledarstilar

Övrigt

Kursen genomförs i internatform med fyra övernattningar, mån- dag-fredag.

Kursen kräver fullständig närvaro måndag-fredag, mån- dag-torsdag även kvällstid.

Minst 8 deltagare och max 12 deltagare.

Ledarskap & Projekthantering

Ledar- & Projekthantering i Sverige AB

Almvägen 13
372 53 Kallinge

Kontaktperson

Anita Krantz
Tel: 073 33 56 600
anita.krantz@projekthantering.se

www.projekthantering.se

Följ företag:

  • Följ Ledarskap & Projekthantering

Dela:

Våra utbildningar


Projektledning - 5-dagars programmet

Utbildningen riktar sig till de som vill lära sig att arbeta som en ”riktig” projektledare i alla olika projektmiljöer under en kortare period på fem dagar.

Läs mer Anmäl dig


MS Project - Verktyg

För att effektivt driva ett projekt krävs ett kraftfullt projektplaneringsverktyg som frigör tid från medarbetarna som istället kan fokusera på projektets framdrift.

Läs mer Anmäl dig


Projektledning - 11-dagars programmet

Utbildningen riktar sig till dem som vill lära sig att arbeta som projektledare i alla olika projektmiljöer, en generiskt utbildning för alla.

Läs mer Anmäl dig

Facebook