UGL utbildning - Utveckling av Grupp och Ledare

Ledarskap & Projekthantering

Öppen utbildning

Kort om: UGL utbildning - Utveckling av Grupp och Ledare

Ronneby:
31 Maj 2021 - 4 Juni 2021
(med internat)
29250 SEK
Längd:
5 dagar
Kategori:
Ledarskap , Kommunikation , Personlig utveckling

UGL utbildning - Utveckling av Grupp och Ledare

Syfte

UGL:s övergripande syfte är att deltagarna skall kunna bli effektivare som ledare och som medarbetare. UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning där kursdelta- garna går igenom en följd av enskilda och gemensam- ma uppgifter. Efter genomförandet av uppgifterna, sker reflektion av upplevelserna och dessa diskuteras till- sammans i gruppen.

UGL syftar till att ge reflektionsverktyg för hur jag själv påverkas av och påverkar andra, i en arbetssituation och handlar vidare om hur en grupp utvecklas och mognar, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv ut- veckling.

Kursen handlar även om ledarskapets möjligheter och problematik relaterat till gruppens mognadsutveckling. Vad är det som underlättar respektive försvårar uppgif- tens lösande och gruppens utveckling ur ett ledarper- spektiv? Detta sker i UGL genom att man själv får upple- va situationer som speglar gruppdynamik och att i dem förstå sin egen roll.

Målsättning/Kursinnehåll

 • Arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
 • Hantera och förstå konflikter
 • Kunna kommunicera direkt och klart
 • Förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå
 • Kunna ta och ge utvecklande feedback
 • Förstå hur värderingar påverkar relationer och ledar- skap
 • Kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa
 • Förstå att det finns behov av olika ledarstilar

Övrigt

Kursen genomförs i internatform med fyra övernattningar, mån- dag-fredag.

Kursen kräver fullständig närvaro måndag-fredag, mån- dag-torsdag även kvällstid.

Minst 8 deltagare och max 12 deltagare.

Ledarskap & Projekthantering

Ledar- & Projekthantering i Sverige AB

Almvägen 13
372 53 Kallinge

Kontaktperson

Anita Krantz
Tel: 073 33 56 600
anita.krantz@projekthantering.se

www.projekthantering.se

Följ företag:

 • Följ Ledarskap & Projekthantering

Dela:

Våra utbildningar


Projektledning - 5-dagars programmet

Utbildningen riktar sig till de som vill lära sig att arbeta som en ”riktig” projektledare i alla olika projektmiljöer under en kortare period på fem dagar.

Läs mer Anmäl dig

15 Mars 2021 - 19 Mars 2021
Plats: (utan internat) Stockholm

3 Maj 2021 - 7 Maj 2021
Plats: (utan internat) Stockholm

7 Juni 2021 - 11 Juni 2021
Plats: (utan internat) Göteborg

19 April 2021 - 23 April 2021
Plats: (utan internat) Malmö

24 Maj 2021 - 28 Maj 2021
Plats: Ronneby Brunn - (med internat) Ronneby


MS Project - Verktyg

För att effektivt driva ett projekt krävs ett kraftfullt projektplaneringsverktyg som frigör tid från medarbetarna som istället kan fokusera på projektets framdrift.

Läs mer Anmäl dig


Projektledning - 11-dagars programmet

Utbildningen riktar sig till dem som vill lära sig att arbeta som projektledare i alla olika projektmiljöer, en generiskt utbildning för alla.

Läs mer Anmäl dig

Start: 16 Februari 2021 09:50 - 09:50
Plats: Kalmar

Start: 24 Februari 2021 11:41 - 11:41
Plats: Stockholm

Start: 2 Mars 2021 11:41 - 11:41
Plats: Göteborg

Start: 9 Mars 2021 11:41 - 11:41
Plats: Malmö

Kommande utbildningar

 • Projektledning - 5-dagars programmet
 • 15 Mars 2021 - 19 Mars 2021Stockholm
 • 3 Maj 2021 - 7 Maj 2021Stockholm
 • 7 Juni 2021 - 11 Juni 2021Göteborg
 • 19 April 2021 - 23 April 2021Malmö
 • 24 Maj 2021 - 28 Maj 2021Ronneby
Facebook