Ledarutveckling med skräddarsytt innehåll och coaching

MikS LedarCoaching

Onlineutbildning

Kort om: Ledarutveckling med skräddarsytt innehåll och coaching

Plats/Ort:
Online Coaching
Kategori:
Coaching , Personlig utveckling , Ledarskap

Ledarutveckling med skräddarsytt innehåll och coaching

Alla är vi olika och därför anpassar vi innehållet i coachingtillfällena efter dina behov och önskemål.

Exempel på innehåll hittar du nedan och mötena sker online.

Jag som chef

 • Min uppgift och roll som chef
 • Person– och ledarprofil Insights Discovery—genomgång av teori och egen profil
 • Vilken är min ledarstil - vad är min styrka och vad kan jag utveckla?
 • Självanalys av min arbetssituation— vad är bra idag och vad vill jag utveckla?
 • Vilka är mina medarbetare i förhållande till mig och hur påverkar det mitt ledarskap

Att leda grupper

 • Tydlighet i uppdrag – vilka är vi till för
 • Spelregler
 • Lära känna varandra
 • Hur vår sociala miljö påverkar oss—SCARF- modellen
 • Leda i förändring

Utvecklingssamtal

 1. Sätta mål
 2. Lär känna medarbetaren individuellt
 3. Ge återkoppling på arbetsprestation
 4. Gör en handlingsplan

Arbetsmiljö – en övergripande genomgång

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM
  • Lagar och regler
  • Hur ser årshjulet ut?
 • Organisatoriskt och social arbetsmiljö - OSA
  • Arbetsbelastning och tid
  • Stress
  • Kränkande särbehandling

Vad är kommunikation och varför är det så svårt?

 • Feedbackmodell
 • Att ta och ge feedback
 • Svåra samtal
 • Försvarsmekanismer

Olika typer av samtal

 • Utvecklingssamtal
 • Uppföljningssamtal
 • Korrigeringssamtal
 • Omtankesamtal

Självledarskap - exv.

 • Dina tankemönster och hur de stöttar eller hindrar dig.
 • Vad är viktigt för dig?
 • Hur hantera du stress?
 • Tidshantering

Ledarskap på distans

 • Hur skapar jag delaktighet på distans – grupp och individuellt
 • Anpassa kommunikation och följ upp

Pris för olika alternativ

Ledarutveckling med Insights-profil

 • 6 coachingtillfällen á 1-11⁄2 timme, 25 000 kr exkl. moms
 • 8 coachingtillfällen á 1-11⁄2 timme, 32 000 kr exkl. moms
 • Eget önskemål enligt offert

Fakturering sker i samband med beställning och coachingtillfällena utnyttjas under följande 12 månader.

MikS LedarCoaching

Ljungvägen 5
135 62 Tyresö

+46(0)73 643 62 38

info@ledarcoaching.com

ledarcoaching.com

Följ företag:

 • Följ MikS LedarCoaching

Dela:

Våra utbildningar


Ledarutveckling – ett anpassat och skräddarsytt program för varje organisation

Oavsett var ni geografiskt finns, kommer vi dit ni önskar.

Läs mer Anmäl dig


Ledarutveckling – ett individuellt program på distans

Programmet för ledarutveckling ger dig möjlighet att utforska och utveckla ditt ledarskap på ett annorlunda och individuellt sätt.

Läs mer Anmäl dig

Facebook