Minds Unlimited

Minds Unlimited På Minds Unlimited inriktar vi oss på att utveckla ditt ledarskap med stöd av aktuell hjärnforskning och genom verifierade metoder för träning av hjärnan. Det kan vara den vidareutveckling som du längtat efter.

På Minds Unlimited inriktar vi oss på att utveckla ditt ledarskap med stöd av aktuell hjärnforskning och genom verifierade metoder för träning av hjärnan. Det kan vara den vidareutveckling som du längtat efter.

Minds Unlimiteds mission är att ta fram den inre kraften i människor och organisationer. Vi förverkligar den med hjälp av metoder som är mer forskningsbaserade än många andra inom ledar- och organisationsutveckling.

Våra kursledare

Minds Unlimiteds kursledare har alla en unik kombination av praktisk arbetslivserfarenhet och kunnande inom mindfulness och emotionell intelligens.

De måste bland annat arbeta i, eller ha arbetat i, ledande befattningar. De måste ha en omfattande egen erfarenhet av upplevelsebaserad personlig utveckling, de måste vara certifierade mindfulnessinstruktörer och de måste ha gått igenom Minds Unlimiteds praktiska och teoretiska vidareutbildning.

Tillsammans har de över 200 000 utbildningstimmar i medvetenhetsträning, de genomgår kontinuerligt våra vidareutbildningar och har varje år individuella utvecklingssamtal baserade bland annat på kursutvärderingar.

Läs mer mer om våra kursledare

Bekräftade effekter

Det finns tusentals forskningsrapporter som bekräftar effekterna av mindfulnessträning. Här redovisar vi några exempel som är särskilt intressanta ur ett ledar- och organisationsperspektiv.

1. Attrahera talanger

Brist på kompetens leder i en rad branscher till att kostnaderna för rekrytering ökar och till att utvecklingen hämmas. Så hur gör man för att attrahera och behålla personal? Läs mer

2. Skapa engagemang

Empati, samarbetsförmåga, förändringsvilja och välmående är några exempel på egenskaper som mindfulness utvecklar och som kan leda till större engagemang på en arbetsplats. Läs mer

3. Älska förändring

Förändringstakten som vi sett under den digitala revolutionen saknar motstycke om. Men ser man framåt kommer det aldrig gå så långsamt som det gör just nu. Läs mer

4. Höj kreativiteten

Kreativitet är en förmåga som experter världen över listar som en av de mest avgörande faktorerna i den fjärde industriella ekonomin. Det handlar inte enbart om kreativitet i betydelsen problemlösning. Läs mer

5. Sänk stressen

Stress är ett problem som har många orsaker och många negativa effekter, både på ett personligt och organisatoriskt plan. Det är också ett område som det finns stort fokus på i arbetslivet, inte minst genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Läs mer

Läs gärna mer om vår ledarskapsutbildning Inner Growth.

  Vill du veta mer? Kontakta oss  

Minds Unlimited

Minds Unlimited

Swedenborgsgatan 2
118 48  STOCKHOLM

08-653 54 00
info@mindsunlimited.se
www.mindsunlimited.se

Följ företag:

  • Följ Minds Unlimited

Dela:

Våra utbildningar


Inner Growth Management

Träning i mindfulness och emotionell intelligens blir allt vanligare i organisationer där den mänskliga förmågan är avgörande för verksamhetens framgång - det vill säga i så gott som alla verksamheter.

Läs mer Anmäl dig

Facebook