Annonssamarbete Motivation.se + Minds Unlimited

Medvetandeskifte gör dig empatisk – och effektiv

Gunnar Michanek, grundare Minds Unlimited, om hur ledarskapsträning baserad på hjärnforskning kan utveckla ledarskapet.

Ledarskap | Minds Unlimited | FEB 2021

Medvetandeskiftet skapar en insikt om att du är mer än ditt intellektuella system, du kan blomma som människa.

Medvetandeskiftet skapar en insikt om att du är mer än ditt intellektuella system, du kan blomma som människa.

När Gunnar Michanek jobbade med att producera stora direktsändningar för TV4 så insåg han att han var bra på någonting som många ledare tycker är svårt: Han kunde vara effektiv och medmänsklig samtidigt. Han förstod att det var någonting som han kunde hjälpa andra med, och några år senare grundades Minds Unlimited. Utgångspunkten är enkel; medarbetare som är harmoniska och har en hög grad av självmedvetenhet, blir också mer effektiva.

Minds Unlimiteds VD och grundare Gunnar Michanek har haft många bollar i luften under sitt yrkesliv. Idag är han en entreprenör som har startat fem olika företag. Tidigare jobbade han bland annat med film och tv – och det var då han började utveckla den syn på ledarskap som så småningom ledde till att han grundade Minds Unlimited.

– Jag jobbade bland annat med stora direktsändningar för TV4, och när man gör sådana jobb så måste man använda två delar av hjärnan samtidigt: Producenthjärnan och känslohjärnan. Den emotionella och empatiska sidan av ledarskapet är väldigt viktig, och jag insåg att många ledare inte är tränade i att använda två hjärnhalvor. Framför allt är det många som saknar den emotionella sidan, vilket gör att de har svårt att kombinera effektivitet med medmänsklighet, säger Gunnar Michanek.

Gunnar hade länge varit nyfiken på livet som företagare, och insåg att han kunde hjälpa ledare och organisationer att möta framtidens krav. Därför grundade han Minds Unlimited, som jobbar med att utbilda chefer med hjälp av bland annat hjärnträning.

– I dagens arbetsliv är vi på väg mot det vi kallar för Deliberately Developmental Organizations, DDO. Alla förväntas ta ansvar för sig själva och för företaget, och vi omformar organisationer för att de ska bli mer levande. I grunden sker det på tre nivåer; ledare och medarbetare måste ha god hälsa, och de måste ha en inre harmoni, och då blir de också mer effektiva, säger Gunnar Michanek.

Medvetandeskifte i två faser

Minds Unlimiteds ledarskapsträning grundar sig på en metod som kallas för Inner Growth Management, och är baserad på aktuell hjärnforskning. Metoden delas in i två faser. Den första heter The Gap, och går ut på att ledaren ska öka sin självmedvetenhet och förstå vilka mekanismer som styr ens beteende, på ett medvetet eller omedvetet plan. Den andra fasen kallas för The Connection, och handlar om att vidga perspektivet – från självmedvetenhet till relations- och gruppmedvetenhet.

– Dessa två faser hänger ihop, eftersom ledare och medarbetare påverkar varandra med sitt beteende, och skapar en stämning och en atmosfär på arbetsplatsen. En enskild medarbetare kan påverka hela resten av gruppen. Och vi vet till exempel att empatiska medarbetare är bättre på att samarbeta. Därför är det viktigt att genomgå det här medvetandeskiftet, säger Gunnar Michanek.

Rent konkret består utbildningen bland annat av mycket träning i mindfulness och emotionell intelligens. Det är viktiga verktyg för utveckla den empatiska sidan av ledarskapet, som många chefer och medarbetare har problem med.

– Empati kräver att man har kontakt med sina känslor, och då måste man också ha kontakt med kroppen. Allt det där hänger samman. Det är därför vi jobbar med mindfulness, eller medvetandeträning som vi kallar det. Det är viktigt att hitta koncentration och fokus, och få systemen att arbeta i balans och harmoni, säger Minds Unlimiteds grundare, och tillägger:

– Begreppet ”meditation” kommer från samma ord som begreppet ”medicin”, det handlar om att mäta. Ytterst går meditation ut på att mäta insidan, bli medveten om olika flöden och hitta spänningar och buggar.

Han understryker att Minds Unlimiteds ledarskapsträning ligger i framkant och är i linje med hur stora, framgångsrika företag tänker kring ledarskap.

– Vi har jobbat nära Google och sett deras ledarskapsutbildning, och den sammanfaller till 90 procent med vår utbildning. Dessutom vet vi att vi faktiskt var före dem med att anamma begrepp som The Gap och The Connection, berättar han.

Att genomgå ett medvetandeskifte på företagsnivå leder till fantastiska resultat – ledare och medarbetare mår bättre och jobbar mer effektivt, de blir bättre på att hantera oförutsägbarhet och förändringar. Företaget blir en mer attraktiv arbetsgivare, vilket flera av Minds Unlimiteds kunder har vittnat om.

– Ett av våra kundföretag heter Tenant, och ett år när de hade nyanställt åtta personer så fick jag veta att fyra av dessa hade valt företaget för att de har en medvetandefilosofi. Dagens unga talanger vill ha en ”purpose” för sig själva och för företaget. Folk söker sig dit, eftersom filosofin leder till en kvalitativ förändring. Medvetandeskiftet skapar en insikt om att du är mer än ditt intellektuella system, du kan blomma som människa. Den insikten är idag inte bara en attraktiv filosofi, utan också en viktig konkurrensfaktor, säger Gunnar Michanek.


Minds Unlimited

Följ företag:

  • Följ Minds Unlimited

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Minds Unlimiteds ledarskapsträning

Minds Unlimited erbjuder både öppna och företagsanpassade ledarutbildningar, som är baserade på aktuell hjärnforskning och verifierade metoder för träning av hjärnan.

Mer information hittar du här.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill