Annonssamarbete Motivation.se + Minds Unlimited

Medvetandskifte är nyckeln till agilt och tillitsbaserat ledarskap

Inner Growth Management: Utveckla ledarskapet med hjälp av mindfulness och emotionell intelligens.

Ledarskap | Minds Unlimited | DEC 2020

Mindfulness, eller medvetandeträning som Minds Unlimited väljer att kalla det, är ett av flera verktyg som används i ledarutbildningen.

Mindfulness, eller medvetandeträning som Minds Unlimited väljer att kalla det, är ett av flera verktyg som används i ledarutbildningen.

I ett föränderligt och bitvis turbulent arbetsliv har det blivit viktigare än någonsin för chefer och ledare att utveckla sitt inre ledarskap. Minds Unlimited erbjuder ledarskapsutbildningar som med utgångspunkt från aktuell hjärnforskning utvecklar ledarens självmedvetenhet – för att sedan använda denna förmåga i interaktionen med andra. När självmedvetenhet och emotionell intelligens blir en del av företagskulturen kan man uppnå fantastiska resultat, säger ledarskapstränaren Ann Nilsson Ahnstedt.

Ann Nilsson Ahnstedt jobbar med ledarskapsträning på utbildningsföretaget Minds Unlimited, som hjälper organisationer att utveckla det mänskliga kapitalet genom att stärka ledares självmedvetenhet och emotionella intelligens. Utgångspunkten är en metod som kallas för Inner Growth Management.

– Det handlar om att hjälpa människor, i synnerhet ledare, att bli mer medvetna om sig själva. Vi hjälper individer att få mer kontakt med sina inre förmågor, och att därigenom skapa ett mer tillitsbaserat och agilt ledarskap. Det finns ett stort behov av att stärka det inre ledarskapet i dagens föränderliga arbetsliv. Chefer och ledare stod inför väldigt stora utmaningar redan före coronapandemin, och idag är de ännu större, säger Ann Nilsson Ahnstedt.

Hon är själv marknadsekonom och kommunikatör i grunden, och har en bakgrund inom service- och utbildningsbranschen, där hon bland annat har haft olika chefspositioner. Förr var hon något av en ”workoholic” med fokus på att göra karriär, men år 2000 hände det något som fick Ann Nilsson Ahnstedt att byta fokus.

– Jag fick en dotter, och då slutade jag med mitt tidigare jobb och gjorde en 360 graders förflyttning, kan man säga. Jag började intressera mig mer för introspektion och emotionell intelligens. År 2010 var jag med när Minds Unlimited startade, och sedan dess jobbar jag med ledarskapsträning, berättar hon.

Inner Growth Management – medvetenhet och emotionell intelligens

Minds Unlimited erbjuder både en öppen ledarutbildning, där enstaka ledare kan gå individuellt, och en företagsanpassad utbildning som riktar sig till organisationer som vill genomföra utbildningen internt. Grunden för båda programmen är Inner Growth Management, som delas upp i två faser: The Gap och The Connection.

– Den första fasen, som vi kallar för The Gap, handlar om att bli mer medveten om sig själv och utveckla sitt inre ledarskap. Vi brukar säga att man måste bli medveten om sin egen omedvetenhet. Där finns ett mellanrum, det som Dag Hammarskjöld brukade kalla för ”det tysta rummet”. Dit måste man hitta, annars agerar man bara på autopilot och reaktivt, säger Ann Nilsson Ahnstedt.

– Den andra fasen kallar vi för The Connection, och där handlar det om att använda sin ökade självmedvetenhet i interaktionen med andra, personer och grupper. Då lägger vi fokus på den emotionella intelligensen och den sociala kompetensen överlag, förklarar hon.
Inner Growth Management bygger mycket på aktuell hjärnforskning, och utbildningen innehåller många verifierade metoder för träning av hjärnan.

Medvetandeskifte viktigt för ledarskapet i en turbulent omgivning

"När man vänder blicken inåt och blir medveten om hur man fungerar på insidan, så kan man skapa en tillit till sig själv och sedan till andra."

– Ann Nilsson Ahnstedt

– Vi tycker att det är viktigt att förstå vidden av vad man kan uppnå när man vet hur hjärnan fungerar och lär sig att träna upp dess förmåga. Det handlar om att kunna stressa ner, bli självmedveten och få tillgång till hjärnans mer strategiska och kreativa delar. Nuförtiden finns det mycket forskning som bekräftar den positiva effekten av exempelvis medvetandeträning, och det är förstås en förutsättning för oss som jobbar med det, säger Ann Nilsson Ahnstedt.

Mindfulness, eller medvetandeträning som Minds Unlimited väljer att kalla det, är ett av flera verktyg som används i ledarutbildningen.

– Det handlar om att vara medvetet närvarande utan att döma. Och just det här med att inte döma är ett väldigt spännande utforskningsområde, det skapar en otrolig klokhet och visdom om man jobbar med det under en längre tid.

I chefsyrket är det lätt hänt att man hamnar i en ond cirkel där man bara ”släcker bränder” istället för att arbeta strukturerat, proaktivt och kreativt. Det beror till stor del på att våra hjärnor får oss att agera reaktivt och fastna i stress och rädsla. Ofta är vi omedvetna om vårt eget agerande i förhållande till oss själva och till andra. Men genom hjärnträning kan man som chef bli bättre på att fatta kloka beslut, interagera med andra på rätt sätt så de kommer till sin fulla rätt.

– När man vänder blicken inåt och blir medveten om hur man fungerar på insidan, så kan man skapa en tillit till sig själv och sedan till andra. Genom att iaktta sig själv blir man mer autentisk och får en högre emotionell intelligens. På gruppnivå innebär det också att man börjar känna igen sig i varandra och utvecklar en förståelse för varandras beteende. När självmedvetenhet och empati blir en del av företagskulturen så kan det hända fantastiska saker i organisationen, säger Ann Nilsson Ahnstedt.

Emotionell intelligens fokus i utbildningarna hos Minds Unlimited

I tider som dessa är behovet av emotionell intelligens större än någonsin, understryker hon. Coronapandemin är en tuff prövning för många individer och organisationer, och har förstås också påverkat Minds Unlimiteds verksamhet. De följer Folkhälsomyndighetens restriktioner noggrant, och erbjuder nu också utbildning på distans.

– Många av våra befintliga kunder vill ha mer hjälp än någonsin nu, de inser hur viktigt det är att ledarskapet fungerar och utvecklas i tider som dessa. Andra har såklart fullt upp nu och har inte ork, kraft eller resurser för ledarträning, just nu handlar det ju så mycket om överlevnad. Men många borde åtminstone överväga att ta hjälp, för det är just i kaotiska tider som medvetenhet och självledarskap är som viktigast, säger hon.

Minds Unlimiteds utbildningar vänder sig till alla chefer och ledare – men det krävs en viss mognad och öppenhet för att kunna ta till sig kunskapen och insikterna. Man måste vara villig att få nya insikter om sig själv och intresserad av att utveckla sitt inre ledarskap.

– Alla som ha en längtan att bli en bättre ledare kan träna upp sin förmåga att förhålla sig till en turbulent omgivning. Och den förmågan kan bli väldigt värdefull och relevant i ett föränderligt och allt mer krävande arbetsliv, säger Ann Nilsson Ahnstedt.

Minds Unlimited

Följ företag:

  • Följ Minds Unlimited

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Minds Unlimiteds ledarskapsträning

Minds Unlimited erbjuder både öppna och företagsanpassade ledarutbildningar, som är baserade på aktuell hjärnforskning och verifierade metoder för träning av hjärnan. Mer information hittar du här.

Nästa steg för dig...

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill