Diplomerad coach (ICF, 9 dagar)

Polhage & Lundberg

Öppen utbildning

Kort om: Diplomerad coach (ICF, 9 dagar)

Längd:
9 dagar
Kostnad:
26 000 kr exkl. moms
Kategori:
Coaching , Ledarskap , Personlig utveckling

Diplomerad coach (ICF, 9 dagar)

Många av våra deltagare hade inte tidigare tänkt att det är ”diplomerad coach” de vill utbilda sig till, men har förstått att coachingens sätt att kommunicera är relevant, kraftfullt och utvecklande inom alla yrken där man möter människor. Detta är en praktisk kurs i kommunikation som är tillämplig oavsett vad du arbetar med. Utbildningen uppfyller  ICF:s (Internationella Coachfederationens) utbildningskrav för den som sedan vill bli certifierad coach.

Vi har två målgrupper: Du som vill utveckla din coachande kommunikation i ditt yrkesliv i syfte att bli bättre på att förhålla dig coachande till människor runt omkring dig; Du som vill arbeta som professionell coach med egna klienter och ser detta som en grundutbildning i coaching. Självklart kan du även vara ”mellan jobb” och ha syftet att coachkompetensen ska gagna dig i ditt jobbsökande framöver. Många har märkt att denna utbildning på sitt CV bidragit till nästa steg i arbetslivet.

Bland våra kursdeltagare tänker de flesta använda coachutbildningen i sin befintliga (eller nästa) yrkesroll och/eller i sitt ledarskap. Vi är bl a leverantörer till TRR i Skåne, Trygghetsrådet, när det gäller coachutbildningar.

Vi har inga formella förkunskapskrav för att kunna anmäla sig till kursen. Dock är en förutsättning för att du ska få ut någonting av utbildningen att du har ett intresse för människor och kommunikation och är intresserad av att reflektera över ditt agerande i förhållande till dig själv och  andra.

Kursen innebär att du får lära dig ICF:s elva kärnkompetenser som professionella coacher ska behärska, samt ett antal andra modeller för samtalsprocesser, personlig utveckling, ledarskap m.m. som du kan använda till dig själv och dina medarbetare/klienter/kollegor/kunder. (Se mer nedan under Kursupplägg.) Exemplen och diskussionerna under hela kursen utgår mycket ifrån tillämpning i vardagligt yrkes- och familjeliv. Varje kursträff innehåller en mängd övningar då vi genomför coachande samtal med varandra i syfte att träna på de verktyg som lärs ut. Utanför kurstillfällena har du två egna övningsklienter som du coachar i totalt 12 timmar med handledning från kursledarna. Tre timmars individuell mentorcoaching med en av kursledarna ingår också utanför kursdagarna. Kursmaterial i form av ett omfattande häfte med all teori och utrymme för egna anteckningar ingår och delas ut dag 1.

Malmö Högskola har i en uppsats analyserat vad vår diplomutbildning betytt för ledarskapet, genom att djupintervjua chefer som genomgått den. Uppsatsförfattarna var själva förvånade över hur stor effekt utbildningen gett för dessa chefer.

Du kan även komplettera din utbildning med insikter om din emotionella kompetens (EQ). Vi erbjuder detta genom vår samarbetspartner Mårten Hedin, certifierad konsult i EQ-i 2.0 samt utbildad coach hos Polhage&Lundberg. Genom att utföra testet EQ-i 2.0 inför din coachutbildning får du direkt återkoppling på vilka emotionella kompetenser du har som dina styrkor och svagheter. Dessa insikter kan du sen använda under utbildningens olika träningsmoment. Vårt pris till dig som går hos oss är långt under marknadspriset för detta test. Läs mer här.

Kursupplägg

(om du går en intensivkurs som startar med fem dagar i rad är det ändå samma process i innehållet). 

Dag 1-4
Du introduceras till coachingens pedagogiska grunder;  kärnkompetenser samt samtalsmodellen GROW. Teori varvas med en mängd samtalsövningar med feedback från dina kurskamrater samt handledarna.
Vår modell för olika roller i dagligt arbete introduceras för att hjälpa deltagaren att sätta coachingen i ett sammanhang i vardagen. Vi tar även upp ämnet Neuroledarskap som handlar om på vilket sätt den senaste hjärnforskningen kan hjälpa oss att förstå utmaningar kring beteendeförändringar, motivation, stresshantering och annat.

Utanför kurstillfällena startar du arbetet med dina övningsklienter. (Efter dag 5 vid intensivkurs.)

Dag 5-8
Kunskapen om kärnkompetenserna fördjupas genom ytterligare teori och reflektion samt coachövningar. Gruppdeltagarna får möjlighet att reflektera över sin tillämpning genom diskussioner i grupper. Vi tar även upp ämnen som motivation och självledarskap samt medveten närvaro.

Du får lära dig flera olika modeller och verktyg att använda både i självcoaching och i kommunikation med andra. Exempel: Livshjulet, Delpersonligheter m fl. Vi tränar mycket coaching och hjälper varandra att vidareutvecklas.

Dag 9, Diplomering
Hur använder man coachande förhållningssätt till team/grupper och för att leda möten effektivt, utgör temat för förmiddagen dag 9. Vi fortsätter fördjupa kunskapen om hjärnan samt summera de lärdomar och framsteg som kursen inneburit.
Du blir coachad, och får coacha någon annan,  i hur ni vill använda det ni lärt er i framtiden och kan lämna kursdagarna med en egen plan för hur du vill gå vidare.

Kurserna genomförs i våra lokaler i centrala Malmö och omfattar totalt 9 heldagar (68 timmars undervisningstid) 8.30-17. Hela kursen genomförs i personlig kontakt med båda handledarna (Per och Maria), dvs du behöver inte tillgång till någon teknik för att kunna följa vissa moment.

Några citat efter utbildningen:

”En i alla stycken fantastisk utbildning! Upplägget är mycket väl genomtänkt och kommuniceras tydligt till deltagarna. Teori och genomgångar varvas ständigt med praktisk tillämpning, vilket leder till en dynamik och ett engagemang hos deltagarna som gagnar inlärningen. Genom att kastas in i coachande direkt växer också känslan av tillit till den egna förmågan och detta blir en positiv spiral. Kursledarna är genuint intresserade av deltagarnas utveckling och framgång. De är imponerande skickliga coacher och pedagoger och dessutom vansinnigt trevliga, Detta gör sammantaget att jag ger denna utbildning mina allra varmaste rekommendationer. Alla borde gå den!”

”En enormt bra coachutbildning som överträffade mina förväntningar. Innehöll välgrundad teori som direkt kopplades till övningar, diskussioner, observationer, reflektion och mycket skratt – så pedagogiskt och väl genomtänkt upplägg! Fantastiska Maria och Per kändes genuint äkta, varma, lyhörda, nyfikna, flexibla och med en gedigen kunskap och erfarenhet. Ger mina allra bästa rekommendationer!”

“Jag använder kursen både i det dagliga arbetet med mitt team och i utvecklingssamtal. Dessutom har jag själv tagit stora kliv i min personliga utveckling”.

”Som chef har jag fått det komplement jag sökte i ledarskapet. Nu förstår jag hur och när jag kan använda mig av coachingen utan att lämna ifrån mig mitt chefsansvar”. 

“Själva förhållningssättet har jag nytta av varenda dag när jag coachar mina teammedlemmar. Nu hittar de sina egna idéer och jag har ett mycket större lugn inom mig”.  

”Jag har aldrig mött två kursledare med ett så genuint intresse för att ge och dela kunskap med andra människor.  Många utbildningar känns som luftslott. Inte den här – den var på riktigt.”

“Nu har jag insett hur coachingen kompletterar mina roller som konsult och mentor och är tacksam för allt jag har fått med mig av den här utbildningen”.

“Per och Maria tillsammans är inte bara kursledare här. Tillsammans är ni allt vad coachingens 11 kärnkompetenser står för. Två fantastiska människor som ger av er själva och kompletterar varandras personligheter.”

“Allt som vi har gjort under hela denna kurs  har genomsyrats av det som ni har lärt oss: det coachande förhållningssättet. Jag har funderat, men jag kan inte komma på någonting som kunde gjorts bättre”.

Polhage & Lundberg

Ledebursgatan 3, Malmö

maria@polhagelundberg.se
073-7080275

per@polhagelundberg.se
0735-788218

polhagelundberg.se

Följ företag:

  • Följ Polhage & Lundberg

Dela:

Våra utbildningar


Diplomerad coach (ICF) online

För dig som vill utveckla din coachande kommunikation i ditt yrkesliv i syfte att bli bättre på att förhålla dig coachande till människor runt omkring dig eller för dig som ...

Läs mer Anmäl dig


Coachande förhållningssätt/coachande ledarskap online

Det ligger i tiden att chefen behärskar coaching som ledarstil och att ha professionell kunskap om vad det innebär.

Läs mer Anmäl dig


Coachande förhållningssätt för HR

Läs mer Anmäl dig

Facebook