Arbetsmiljö i vardagen | e-kurs

Prolead Acadamy

Onlineutbildning

Kort om: Arbetsmiljö i vardagen | e-kurs

Plats/Ort:
Online
Längd:
Du går kursen helt i egen takt via dator, surfplatta eller smartphone (e-kurs, ca 45 min).
Kostnad:
1 200 kr ex. moms
Talare:
Kursledare: Jan Blomström (affärspsykolog och författare till bl.a. bästsäljande boken "Talangaccelererande ledarskap")
Kategori:
Arbetsmiljö

Arbetsmiljö i vardagen | e-kurs

Målgrupp: 

chef, ledar, HR,, facklig eller har någon form av ansvar eller intresse av ert arbetsmijlöarbete.

Efter genomförd kurs får du:

  • Ett konkret verktyg för ert arbetsmiljöarbete rakt i din hand
  • Ett vardagsnära arbetssätt som inkluderar alla medarbetare
  • Framåtsyftande microförbättringar för hållbar arbetsmiljö

Arbetsmijlöarbetet framstår ofta som stort och komplicerat. Det kan göra ansvariga osäkra och medarbetarna oengagerade. Här erbjuds ni istället ett enkelt, konkret verktyg där ni tar arbetet med arbetsmiljön rakt in i vardagen, lätt, smidigt och roligt. Nuläget konstateras, framtida förväntningar formuleras och micro-actions för att ta sig dig formuleras varje vecka. 

Ni får ett verktyg som fungerar lika bra för alla arbetsplatser. För er som dessutom använder AffärsPsykologiskPuls® / Weekli, så är det 100% kompatibelt till att föra deras resultat ut i den praktiska vardagen.

Kursledare är affärspsykolog Jan Blomström

Skriv deltagarens Namn samt E-postadress i kassans meddelande-ruta, alternativt i separat e-post till utbildning@prolead.se om ni är fler. Inloggningsuppgifterna får ni via mail i direkt snartid.

FAKTA

  • ca 30 minuter film + text, vilket motsvarar ca 45 minuters tidsåtgång för att utbildas i verktyget
  • Blended - learning design för bästa upplevelse och effekt
  • Film och textbaserade budskap
  • Nerladdningsbart verktyg

Prolead Academy

Prolead Academy AB

Västergarn Lauritse 148 E 
622 30 GOTLANDS TOFTA

Telefon: 070 - 6622805 
E-post: info@prolead.se

www.prolead.se

Följ företag:

  • Följ Prolead Academy

Dela:

Våra utbildningar


Coachande ledarskap 2.0 | e-kurs

Som ledare får du här riktigt smidiga verktyg för ett modernt coachande ledarskap 2.0 där du tydligt leder med inspiration, viljeinriktning och uppföljning.

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online

Stresshantering - minska din stress | e-kurs

Här är kursen som konkret hjälper dig att minska din stress på jobbet. Steg för steg går vi igenom din tillvaro, identifierar det som skaver och lägger fokus på det ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online

Personlig assistans - med hjärtat inom ramen | e-kurs

Den här kursen får dig att trivas på jobbet lika mycket som att du får koll på lagens intentioner och utrymme för individens rätt till sitt egna liv inom LSS ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online

Äldreomsorg - med hjärtat inom ramen | e-kurs

Den här kursen får dig att trivas på jobbet lika mycket som att du får koll på lagens intentioner för ett värdigt äldreliv.

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online

Coachande ledarskap 2.0 | utbildning

Smidiga verktyg för ett modernt och tydligare coachande ledarskap 2.0 där du leder tydligt med inspiration, viljeinriktning  och uppföljning. För chefer, ledare och nyckelpersoner som önskar praktiska verktyg för att få medarbetare att växa mot sina mål.

Läs mer Anmäl dig


Motiverande ledarskap | utbildning

Här får du verktygen som fångar upp dina medarbetare och det som motiverar dom till att prestera som bäst när det gäller som mest. För chefer, ledare och nyckelpersoner som ...

Läs mer Anmäl dig


Organisation & styrning | utbildning

Här får du konkreta verktyg som ger dig en inkluderande organisation och kraftfull styrning för din verksamhet. Tydlighet, handlingskraft och hållbar utveckling är klara kännetecken. Konkret och praktiskt arbetar vi ...

Läs mer Anmäl dig


Stresshantering - förebygga & åtgärda | utbildning

Här får du som ledare konkreta verktyg till att lotsa dina medarbetare till att identifiera, adressera och agera på stressfaktorer och istället rikta fokus på det som minskad stressen. För chefer, ledare och nyckelpersoner som ...

Läs mer Anmäl dig


Svåra samtal - steg för steg | utbildning

Ledare utan bra verktyg för konstruktiva samtal upplever medarbetare som bångstyriga, som inte går att ha i möblerade rum. Det råder den här utbildningen bot på! För chefer, ledare och ...

Läs mer Anmäl dig


Rehabilitering - ökat driv i processen | utbildning

Långdragna rehabiliteringsprocesser har varken ledare eller medarbetare råd med. Den här utbildningen skapar driv i er process! För chefer, ledare och HR och nyckelpersoner som skapa driv och momentum i ...

Läs mer Anmäl dig

Proleadpodden - ledarskap & arbetsliv
Facebook