Annonssamarbete Motivation.se + Prolead Academy

Otrygghet i det humanistiska ledarskapet tar död på lönsamheten

Modigare ledarskap nödvändigt för att guida det mänskliga agerandet.

Hälsa | Utbildning | Ledarskap | Arbetsmiljö | Prolead Academy | NOV 2020

Prolead Academy är ett kunskapscenter för ledarskap & arbetsliv under ledning av Jan Blomström.

Prolead Academy är ett kunskapscenter för ledarskap & arbetsliv under ledning av Jan Blomström.

Med tryggheten i humanistiskt ledarskap agerar du lika kraftfullt bland önskade som icke-önskade ageranden för hållbarare arbetsmiljö och högre lönsamhet förklarar affärspsykolog Jan Blomström från Prolead Academy.

Se framför dig hur medarbetarna droppar in till den stora sommarfesten nere vid stranden, där lägerelden sträcker sig mot skyn, gitarrerna spelar och solen sakta sänker sig ner uti havsbandet. De har alla följt cykelvägen söderut precis som du sagt. ”-Så länge ni följer cykelvägen, kan ni inte missa stranden där vi håller till” är budskapet alla fått höra. Svårare än så behöver det inte vara, oavsett om vi pratar om sommarfesten eller grunderna i hela verksamheten.

Mänskligt agerande leder till önskvärda tillstånd

Vi människor är i grunden enkla, och lika tydligt ni kan se sommarfesten framför er, behöver ni kunna se era mål, era förväntningar om marknadspositioner och ert önskvärda framtida tillstånd framför er. Känslan i kroppen ska finnas levande i styrelsen, i konferensrummet, såväl som i fikarummet som vid kopiatorn, som sommarkänslan för festen vid stranden.

Hur ni vill att man ska agera för att ta sig till ert önskvärda framtida tillstånd handlar om hur ni känner tryggheten i att formulera er cykelväg på jobbet. Inte bara hur yrkesroller, rutiner och policys ska följas, utan även hur attityder, värderingar och sociala agerande ska följas. Så länge ni följer agerandet på cykelvägen, kan vi inte missa vår marknadsposition eller vårt framtida önskvärda tillstånd.

Du har säkerligen lätt att reklamera ett headset som inte fungerar som tänkt. Lika enkelt borde det vara att reklamera ett medarbetaragerande som avviker från det ni tänkt er ska leda mot ert önskvärda framtida tillstånd. Dessa avvikelser kallar vi för dikeskörningar - rakt ner i diken fyllda av lera och stenar, stupande diken förenade med dödsrisk eller diken utformade som lugna avåkningszoner.

Lönsamhetens död – otryggt ledarskap

Medarbetare som cyklar nere i diket, ute på åkern eller inne i skogen på väg mot sommarfesten, får kämpa hårt och riskerar att komma fram till stranden först när festen är slut eller inte alls. Antagligen står de dessutom med punktering på cykeln och helt tomma på energi då resan sugit musten ur dem. Samma krafter är det som tar död på lönsamheten i er verksamhet.

Med trygg hand behöver du fånga upp medarbetarna och enas kring vad som är dikeskörningar i er verksamhet, såväl när det gäller hårda ageranden som mjuka beteenden. Lika givet som ni formulerar vilka ageranden som tar er mot era mål, lika givet formulerar ni de ageranden som motverkar er strävan.

Att följa vägen är som att cykla i nedförslut, på nylagd asfalt och med vinden i ryggen på god väg att nå målen och hög lönsamhet. Att agera på annat sätt än det som leder mot ert framtida önskvärda tillstånd är som att cykla i diket. Det är drygt, det kostar på, har hög skaderisk. Eftersom varje minut i diket är en minut som motverkar er framgång behöver ni med fast hand agera humant och göra det möjligt att så snabbt som möjligt komma in på vägen igen med en tredelad handlingsplan.

 1. Synliggör dikeskörningen och få medarbetaren att presentera sin hemläxa för att säkerställa att hen tar sig in på vägen igen.
 2. Få också medarbetarna att presentera sin hemläxa för att säkerställa att deras kollega kommer in på vägen igen.
 3. Slutligen behöver din hemläxa presenteras för vad arbetsgivaren behöver göra för att säkerställa att medarbetaren kommer in på vägen igen.

När du är trygg i ditt ledarskap, ni vet vart ni ska, hur ni tar er dit och vilka ageranden ni ska undvika, då skapar ni tillsammans en god måluppfyllelse, hög lönsamhet och en hållbar arbetsmiljö.

Du får tillgång till flertalet verktyg för situationer som denna genom Proleads webinar, e-kurser, utbildningar och skräddarsydda tjänster.

Prolead Acadamy

Följ företag:

 • Följ Prolead Academy

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Utbildning
 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö

Dela:

Prolead Academyär ett kunskapscenter för ledarskap & arbetsliv under ledning av Jan Blomström.

Ni har drömmarna och målen, vi har verktygen som tar er dit! Insikten är stor kring de utmaningar ni som ledare och medarbetare möter i era uppdrag inom såväl privata- som offentliga verksamheter.

Vi kallar det för att vi talangaccelererar Sverige!

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill