Protea Leadership

Protea Leadership Leadership for the future

Leadership for the future

Efter att ha jobbat många år med ledarutveckling tror vi oss veta att det viktigaste området för att bli en bättre ledare handlar om förhållandet till sig själv och där går vi djupare än andra. 

Det vi vill uppnå i våra program är en större distans till egna tankar, reaktioner och beteenden. Med mer distans är det lättare att stå emot exempelvis negativa tankar, fördomar, oro, stress och misstolkningar av vad som sker runt omkring. En ökad distans till sig själv leder till att man blir en bättre ledare men också till en mer utvecklad och mogen person. Det är tufft att vara ledare och då gäller det att hitta ett sätt att vara det som är hållbart.

Hur jobbar vi för att åstadkomma detta? Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt. Teorierna bygger på kända vetenskapliga rön om hur vårt tänkande fungerar, hur vi blir betingade, hur vi skaffar oss vanor och tankemönster, om personlighetstyper etc. Det praktiska arbetet går ut på att ständigt studera sig själv för att lära känna sina tankar och beteenden och med den kunskapen som grund träna in de förändringar man önskar med ledarutvecklaren som guide. För att skärpa förmågan att se sig själv utifrån tränar vi också upp förmågan att fokusera och att vara medvetet närvarande.

Ledarutveckling är förstås inte bara självkännedom utan mycket mer än så. Protea arbetar med ledarutveckling på tre nivåer:

  • Att leda sig själv – personligt ledarskap
  • Att leda andra – motiverande ledarskap
  • Att leda företag- strategiskt ledarskap

För varje nivå har vi ett omfattande teoretiskt material som ger de baskunskaper som behövs. Materialet är modulärt uppbyggt och vi anpassar programinnehållet efter dina behov och önskemål. Du kan läsa mer om vårt material.

Teorier är bara en början. För att skapa ett bestående resultat behövs träning. Det gör vi genom att coacha dig genom ett träningsprogram. Ett vanligt Proteaprogram tar ungefär ett år och på den tiden hinner du få dina nya kunskaper och vanor på plats så att det känns naturligt för dig. Läs mer om hur vi jobbar praktiskt här.

Var och en som jobbar på Protea har mer än 20 års ledarerfarenhet och vi kan ofta bidra som rådgivare och mentorer som en extra bonus.

Genom att kombinera teoretisk utbildning med coachledd träning och mentorskap ger vi dig maximal nytta av ditt program. Vårt sätt att arbeta är dessutom mycket tidseffektivt för vi kommer till din arbetsplats på tider som passar dig.

Elisabeth BeskowVad tycker du bäst om i programmet?

Möjligheten att tillsammans med ledarutvecklaren få möjlighet att resonera och reflektera över både arbetsrelaterade frågor men även personliga utmaningar.

Vilka mål har du förverkligat i detta program?

Jag har tagit ytterligare ett steg i karriären och är sedan 1 år tillbaka chef för hela Investment Banks verksamheten på Swedbank.

Hur har din förmåga att kommunicera utvecklats?

Får fantastiskt bra feedback efter mina presentationer idag jmf med tidigare. Många refererar till att jag inkluderar och berör, vilket känns fantastiskt bra.

ELISABETH BESKOW

Head of DNB Northern Europe and Branche Manager Sweden at DNB


Ingemar Ylikangas"En snabbt växande organisation som Navettis ställer kontinuerligt ökade krav på ledarskap. Det årslånga Ledarskapsprogrammet som genomförts tillsammans med Protea har resulterat i att samtliga personer i chefsroll på Navetti känner sig trygga i att effektivt leda organisationen med stöd av en aktuell och individanpassad verktygslåda. Även effektiviteten på ledningsgruppens möten har ökat markant."

INGEMAR YLIKANGAS

Regional Vice President
Vendavo AB (tidigare Navetti)


Ulrika Lööf"Samarbetet med Protea Leadership har gett mig den styrka och målmedvetenhet som behövdes för att ta över VD-posten från företagets huvudägare och att utveckla företaget och mina medarbetare till en ny nivå. Utan ett tätt samarbete med Protea hade det sannolikt inte fungerat."

ULRIKA LÖÖF

VD Riksmäklaren Uppsala


Emelie Dahlström"Protea Leaderships ledarskapsprogram har gett mig värdefulla insikter och perspektiv på mig egen roll som generalsekreterare för en nystartad och snabbt växande ideell förening. Tack vare Protea har jag skapat ett ramverk för att jobba med mål- och resultatstyrning och därmed en form för att tillsammans med mina medarbetare hållbart utveckla verksamheten."

EMELIE DAHLSTRÖM

Project Development Manager at Mötesplats Socialt centrum, tidigare Generalsekreterare, Kodcentrum


Magnus Lindblom"Jag har under ett drygt år gått Proteas ledarskapsutvecklingsprogram med Mona Brenkle Gejer. Genom detta program med mycket aktuellt och professionellt utformat material i så väl tal som skrift samt med Monas förmåga att i varje enskilt möte fånga upp behoven och mig som deltagare har jag utvecklat min förståelse, min förmåga och min fingertoppskänsla som ledare. Programmet omfattar såväl grunder, praktiska verktyg som djup och höjd. De erbjuder inte bara mig som ledare och människa ett bra program utan kan också ge min organisation utveckling.

Jag kan därför ge mina allra bästa rekommendationer att använda Protea om du vill utvecklas som ledare och människa på ett mycket handgripligt och individanpassat sätt."

MAGNUS LINDBLOM

Senior Consultant, Vistecumesto, tidigare Director, SQS Software Quality Systems Sweden AB


Norah Helena Strand"Proteas ledarskapsprogram omfattar alla grundläggande aspekter av ledarskap: hur jag leder mig själv, hur jag leder mitt team och hur vi tillsammans långsiktigt utvecklar verksamheten med ett agilt förhållningssätt. Programmet bygger bland annat på en djupare förståelse av min egen grundpersonlighet samt människors olikheter, vilket är en nyckel till att leda ett högpresterande team.

Som coach är Mona briljant. Hon har en förmåga att ställa precis rätt frågor som utmanar, alltid utifrån nyfikenhet, med värme och närvaro. Hon är en god lyssnare och uppfattar lika mycket det som inte sägs med ord.

Är du nyfiken på att utvecklas som ledare och bygga vidare på det som är unikt i ditt ledarskap rekommenderar jag dig att kontakta Mona. Jag kan garantera att du får en djupare förståelse för dig själv som ledare och ser hur du kan implementera den förståelsen i ditt yrkesliv på ett framgångsrikt sätt."

NORAH HELENA STRAND

Director Head of Technical Writers, NASDAQ.


Kajsa Andersson"Jag är väldigt glad att jag fått chansen att gå den här utbildningen med er. Det är många insikter och lärdomar som jag kommer att ta med mig och ha stor nytta av framöver. Stort tack för allt stöd, ny kunskap och utvecklande diskussioner."

KAJSA ANDERSSON

Miljökonsult, Structor Nyköping AB

 


Raimon Taskinen"Innan jag hade kontakt med Protea upplevde jag ofta mitt liv som en kamp. Jag nådde mina höga mål men till priset av mycket stress, ilska och frustration. Nu efter att ha samarbetat med Protea under drygt två år är jag mycket lugnare, gladare och mer nöjd med livet. Jag har utvecklats enormt både som säljare och som företagsledare. Mina mål är fortfarande höga men de känns enklare att nå nu."

RAIMON TASKINEN

Säljare och företagsledare

Ledarskap – vad är det?


Motiverande ledarskap – vad är det?


Lyssna aktivt – vad menas med det?


Motivational Leadership – What is that?

”Enneagrammet är ett verktyg som vi använder med vissa av våra kunder. Det är bra för att öka självkännedomen och samtidigt öka förmågan att förstå hur andra tänker och reagerar. Man blir mer ödmjuk när man inser hur olika vi är som människor. 

Mona Brenkle Gejer har varit inbjuden till två podcaster; Närvaropodden och Hälsosnack. Lyssna till något av avsnitten för att få en snabb introduktion till Enneagrammet.

Protea Leadership har tagit fram en metod och ett verktyg för fördjupad självkännedom. Vi kallar det självutforskning med Medvetenhetshjulet. Det samtalar vi om i ett annat avsnitt av Hälsosnack, där både Erik Waesterberg och Mona Brenkle Gejer deltar. Avsnittet ger en introduktion till vad självutforsning är, vad är nyttan med det och hur gör man.”

Lyssna till avsnitten här.

Leadership for the future - www.protea.se

Protea Leadership

Protea Leadership AB
Upplandsgatan 64
113 28 Stockholm

+46 (0)73 633 24 40

» Mejla oss
» www.protea.se

Följ företag:

  • Följ Protea Leadership

Dela:

Våra utbildningar


Enneagrammet – typning genom individuellt möte

Enneagrammet är en riktig guldgruva för alla som vill öka sin självkännedom.

Läs mer Anmäl dig


Individuellt program för ledarutveckling och personlig utveckling

Programmet Personligt Ledarskap har som syfte att förändra beteenden och stärka självkännedom, effektivitet, kommunikation och strategiskt tänkande.

Läs mer Anmäl dig


Prova på 3 coachande samtal på mobil/Skype

Ge dig själv extra energi och fokus i din utveckling, både som ledare och människa!

Läs mer Anmäl dig


Motiverande ledarskap i praktiken

Oavsett om du har personalansvar eller om du har en ledande roll på annat sätt är det här en utbildning som både ger dig praktiska verktyg och viktiga insikter om ...

Läs mer Anmäl dig


Individual program for leadership and personal development

This exciting way of developing is now open for all who speak English!

Läs mer Anmäl dig