UL – Utvecklande ledarskap – en mycket praktisk ledarutbildning

Rezon

Öppen utbildning

Kort om: UL – Utvecklande ledarskap – en mycket praktisk ledarutbildning

Kristianstad:
10 Maj 2021 - 12 Maj 2021
Bykrogen
Stockholm:
10 Maj 2021 - 12 Maj 2021
Hotel J, Nacka Strand
Göteborg:
10 Maj 2021 - 12 Maj 2021
Gottskär Hotell
Kostnad:
19 900 kr (kurspris) + kost och logi
Kategori:
Ledarskap , Kommunikation , Personlig utveckling

UL – Utvecklande ledarskap – en mycket praktisk ledarutbildning

UL – Utvecklande ledarskap skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar sina medarbetare. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott uppsåt. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska resultatet och medarbetarnas utveckling.

Innan utbildningen kommer du och dina medarbetare göra en skattning av dina ledarbeteenden. Du får med stöd av detta en tydlig riktning för ditt framtida ledarskap. Du väljer själv vilka 6-10 bedömare som gör din skattning och ni gör alla skattningen via internet.

Utvecklande ledarskap kursens mål är att:

  • Kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar.
  • Detta sker med stöd av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av feedback-instrumentet ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).
  • Syftet är att bättre utveckla den egna arbetsgruppen för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Målgrupp

Alla chefer och ledare på olika nivåer kan gå utbildningen. Kursen kräver inget ”främlingsskap” utan kan genomföras med deltagare på chefsnivå inom egen organisation och med skilda verksamheter i såväl fasta som tillfälliga strukturer.

Försvarshögskolan

Utvecklande ledarskap är ytterligare ett ledarskapskoncept framtaget av Försvarshögskolan. Kursen används numera inom försvaret och den civila marknaden. Läs mer om UL på Försvarshögskolans webbsida.

Rezon

Postadress
Box 1007
851 11 Sundsvall

Sundsvall
Trädgårdsgatan 22
852 31 Sundsvall

Stockholm
Sibyllegatan 30
114 43 Stockholm

010-709 98 00
info@rezon.se
rezon.se

Följ företag:

  • Följ Rezon

Dela:

Våra utbildningar


UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL – Utveckling av grupp och ledare – passar alla som vill bli effektiva ledare, utbildare eller gruppmedlemmar

Läs mer Anmäl dig

Facebook