Sann Balans - för lugn, trygghet och hållbart arbetssätt

Sann Utveckling

Onlineutbildning

Kort om: Sann Balans - för lugn, trygghet och hållbart arbetssätt

Plats/Ort:
Online via Zoom
Längd:
Antal tillfällen: 11 st à 1 tim samt egna övningar emellan tillfällena
Kostnad:
24.900 kr ex. moms
Kategori:
Hälsa , Arbetsmiljö , Hållbarhet

Sann Balans - för lugn, trygghet och hållbart arbetssätt

För dig som

 • Har kört dig själv alldeles för hårt och nu behöver hjälp att bryta negativa tanke- och beteendemönster för att bryta stressen (innan du “tvingas” till sjukskrivning)
 • Är på väg tillbaka eller snart kommer tillbaka från en sjukskrivning och behöver hjälp att skapa nya hållbara vanor i både tanke och handling för att kunna prestera på jobbet och må bra!
 • Själv känner att du helt enkelt inte känner det lugn och den harmoni du skulle vilja göra på och av jobbet.

Innehåll i utvecklingsprogrammet Sann Balans

 • Uppstartsmöte
  – samtal kring nuläge, behov och önskat läge
  – genomgång av förväntningar på programmet 
  – Stresstest (som görs om efter avslutat program för att mäta skillnad)
 • 2 tim Djupgående kartläggning av
  – Nuläge- och behov 
  – Stressorer
  – Blockeringar och Beteendemönster
  – Framgångsnycklar för förebyggande och hantering av stress
 • Ca 11 samtal med coaching och vägledning 
  – Under 1:a månaden hålls samtal varje vecka (för tät kontakt och stöd)
  – Under månad 2-3 hålls samtal varannan vecka (för stabil utveckling)
  – Under månad 4-6 hålls samtal var 4:e vecka (som uppföljning)
 • Verktyg som t.ex.
  – Balanshjulet
  – Stressdagbok
  – Mindfulnessträning via app
  – Tidsplanering
  – Kartläggning av vad som tar respektive ger energi
  – ”Batteriindikator” (mätning av upplevd energi)
  – Energipåfyllnad
  – Frågor för självreflektion
 • Avslutande möte
  – Summering
  – Stresstest (för att mäta skillnad i upplevd stress)
  – Handlingsplan framåt för att vidmakthålla goda resultat
 • Uppföljande samtal 2-3 månader efter avslut för att se att planen följs och utvecklingen går åt rätt håll.

Sann Balans – program för stresshantering i  6 månader

Startdatum: När som helst

Plats: Online via zoom

Antal tillfällen: ca 11 st à 1 tim
samt egna övningar emellan tillfällena

Investering: 24.900 kr (exkl moms)

Sann Utveckling

Följ företag:

 • Följ Sann Utveckling

Dela:

Våra utbildningar


Sant Ledarskap - Ledarskapsutveckling

Individuellt & skräddarsytt ledarskapsutvecklingsprogram

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online via Zoom

Sann Omställning - Individuellt & skräddarsytt karriärutvecklingsprogram

Individuellt & skräddarsytt karriärutvecklingsprogram

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online via Zoom

Sant Fokus - mindre stress och ökad effektivitet med mindfulnessträning!

Mindfulness är ett förhållningssätt som innebär att man har sin fulla uppmärksamhet på det som sker just nu och det som man har valt att fokusera på. Mindfulness hindrar dig ...

Läs mer Anmäl dig

Gratis guide i Sjävledarskap!

9 nycklar för att leda dig dit du vill och må fantastiskt under tiden!

Ja, tack!
Facebook