Sann Omställning - Individuellt & skräddarsytt karriärutvecklingsprogram

Sann Utveckling

Onlineutbildning

Kort om: Sann Omställning - Individuellt & skräddarsytt karriärutvecklingsprogram

Plats/Ort:
Online via Zoom
Längd:
Antal tillfällen: 12-14 st à 1-2 tim samt egna övningar emellan tillfällena
Kostnad:
39.900 kr ex. moms
Kategori:
Hälsa , Arbetsmiljö , Hållbarhet

Sann Omställning - Individuellt & skräddarsytt karriärutvecklingsprogram

För dig som

 • Är en omtänksam och ansvarstagande ledare och som vill ge din medarbetare en bra start till ny sysselsättning (nu när ni går skilda vägar p.g.a. övertalighet eller skilda intressen). Programmet är till för medarbetaren
 • Är medarbetaren som nu behöver en ny sysselsättning efter en troligtvis oväntad avslutning av din anställning. Du och din arbetsgivare har troligtvis en överenskommelse om att arbetsgivaren tar kostnaden för att hjälpa dig vidare.

Innehåll i karriärutvecklingsprogrammet Sann Omställning

Upplägget baseras på stöd i 6 månader:

 • Inledande “lära känna samtal”
  – Vad har hänt, varför och hur känns det?
 • Kartläggning
  – Behovsanalys utifrån nuläge
  – Översiktligt karriärmål
  – Nycklar för att komma vidare med kraft
 • Ca 10-12 mötestillfällen innehållande
  (Beroende på person och situation)

  – Återkoppling utifrån av individen gjord självskattning (online-verktyg) och vidare kartläggning av styrkor, drivkrafter och utvecklingsområden
  – Djupintervju med kompetenskartläggning och skapande av (mer detaljerat) klart och motiverande karriärmål samt handlingsplan
  – Vägledning och coaching för djup personlig och professionell utveckling
  – Testintervju
  – Tips för nätverkande, ”paketering” och ”marknadsföring” av erfarenheter och kompetenser

 • Självskattningsverktyg avseende styrkor/talanger
 • Upprättande av professionella ansökningshandlingar utifrån exempel och råd samt feed-back på dessa handlingar
 • Förberedande av referenser
 • Kontakter med rekryteringsbyråer och liknande
 • Andra anpassade stödinsatser och verktyg utifrån kartläggning och handlingsplan
 • Löpande telefon- och mailkontakter mellan träffar

Sann Omställning 6 månader

Startdatum: När som helst

Plats: Online via zoom

Antal tillfällen: 12-14 st à 1-2 tim
samt egna övningar emellan tillfällena

Investering: 39.900 kr (exkl moms)

Sann Utveckling

Följ företag:

 • Följ Sann Utveckling

Dela:

Våra utbildningar


Sant Ledarskap - Ledarskapsutveckling

Individuellt & skräddarsytt ledarskapsutvecklingsprogram

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online via Zoom

Sann Balans - för lugn, trygghet och hållbart arbetssätt

Individuellt & skräddarsytt utvecklingsprogram för att förebygga och hantera stress

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online via Zoom

Sant Fokus - mindre stress och ökad effektivitet med mindfulnessträning!

Mindfulness är ett förhållningssätt som innebär att man har sin fulla uppmärksamhet på det som sker just nu och det som man har valt att fokusera på. Mindfulness hindrar dig ...

Läs mer Anmäl dig

Gratis guide i Sjävledarskap!

9 nycklar för att leda dig dit du vill och må fantastiskt under tiden!

Ja, tack!
Facebook