Den kommunikative ledaren

SkillEd

Öppen utbildning

Kort om: Den kommunikative ledaren

Stockholm:
Start: 2 December 2020 09:00 - 16:30
Hammarby Sjöstad
Längd:
1 heldag
Kostnad:
6 995 kr ex. moms
Kategori:
Ledarskap , Kommunikation

Den kommunikative ledaren

Ledarskap handlar till mångt och mycket om kommunikation. Du måste som ledare kunna kommunicera tydligt, inspirera andra personer till att utvecklas och åstadkomma resultat. Du måste också ofta vara en visionär som visar på väg och riktning framåt. Ibland behöver du som ledare hantera besvärliga situationer och grupper där det förekommer konflikter. Då ställs din kommunikativa förmåga på sin spets. I denna utbildning stärker du ditt kommunikativa ledarskap och lär dig bli tryggare och en bättre kommunikatör.

Efter denna utbildning kommer du

 • Ökat din egen självinsikt
 • Identifierat din egen kommunikationsstil
 • Utvecklats som ledare
 • Lärt dig kommunikationens grunder
 • Tränat din förmåga att uttrycka dig och inspirera andra
 • Fått konkreta verktyg och modeller att använda i din vardag
 • Utvecklat din retoriska förmåga
 • Lärt dig kommunicera i besvärliga situationer
 • Öka din förståelse för människors olika kommunikationsstilar

Exempel på innehåll

 • Självkännedom
 • Din roll som ledare
 • Kommunikationens grunder
 • Retorik
 • Att tala inför grupp
 • Att förstå din målgrupp
 • Att inspirera med kommunikation
 • Att ha ett coachande förhållningssätt
 • Olika kommunikationsstilar

Det här ingår

 • 2 heldagar
 • Studiematerial
 • Modeller
 • Certifikat
 • Möjlighet till egen support/coaching från din lärare
 • Mikrokurs-paket i särskild app
 • Enklare lunch, fika på förmiddagen och eftermiddagen

Målgrupp

 • Utbildningen vänder sig till dig som
 • Leder andra i exempel team eller projekt
 • Vill utveckla  ditt ledarskap
 • Vill utveckla ditt sätt att kommunicera
 • Vill bli bättre på att uttrycka dig
 • Vill bli tryggare med att tala inför grupper

Inga förkunskaper krävs

SkillEd

SkillEd - Kunskapsskolan i Sverige AB

Telefon
08-506 910 00

Besöksadress
Hammarby Fabriksväg 23

skilled.se

Följ företag:

 • Följ SkillEd

Dela:

Våra utbildningar


Utmanande samtal

Utmanande samtal eller svåra samtal kan vara en stor och vanlig del i mångas arbetsvardag. De ställer höga krav på både förmedlare och mottagare. Utbildningen vänder sig till dig som ...

Läs mer Anmäl dig

31 December 2020 - 29 Oktober 2020
Plats: Hammarby Sjöstad Stockholm


Skapa och leda effektiva team

Oavsett om du leder ett eller flera team eller är en del av ett team kan du bidra till teamets ökade effektivitet. I den här kursen lär du dig om ...

Läs mer Anmäl dig


Skapa feedbackkultur

Den här utbildningen riktar sig till dig som i ditt arbete leder andra i team eller projekt. Kursen syftar till att ge dig konkreta verktyg hur du i arbetsvardagen kan ...

Läs mer Anmäl dig

Start: 28 Oktober 2020 09:00 - 16:00
Plats: Stockholm


Effektiva möten

Den här utbildningen ökar din förmåga att strukturera och planera möten med ett tydligt syfte och konkret agenda.

Läs mer Anmäl dig

Start: 16 Oktober 2020 08:30 - 12:30
Plats: Stockholm


Att leda utan att vara chef

Många av oss leder i sin jobbvardag utan att vara formell chef. I den här kursen lär du dig att hantera ledarskap och får konkreta verktyg som gör att du ...

Läs mer Anmäl dig

Start: 26 November 2020 09:00 - 16:30
Plats: Stockholm


DISC-analys och effektiv kommunikation

Genom ökad självkännedom om ditt eget och andras beteenden, får du konkreta redskap för att kunna kommunicera effektivare, få teamet att dra åt samma håll och därtill ökad arbetsglädje.

Läs mer Anmäl dig

Start: 3 November 2020 09:00 - 16:30
Plats: Stockholm


Digital kurs - Utmanande samtal

Ta tillfället i akt och utveckla din förmåga att hålla utmanande samtal!

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online

Digital kurs - Coachande förhållningssätt - Självinstruerande onlineutbildning

Ta tillfället i akt och utveckla dig i hur man använder ett coachande förhållningssätt

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online

Kommande utbildningar

Facebook