Digital kurs - Coachande förhållningssätt - Självinstruerande onlineutbildning

SkillEd

E-learning

Kort om: Digital kurs - Coachande förhållningssätt - Självinstruerande onlineutbildning

Plats/Ort:
Online
Längd:
2-3 timmar
Kostnad:
899 kr exkl moms
Kategori:
Coaching , Ledarskap , Kommunikation

Digital kurs - Coachande förhållningssätt - Självinstruerande onlineutbildning

Du får kunskap och konkreta verktyg i hur man använder ett coachande förhållningssätt, ett förhållningssätt som bygger på att alla människor kan lyckas och vill lyckas. Du lär dig hur du kan använda aktivt lyssnande och öppna frågor som samtalsmetodiska verktyg när du coachar och leder andra. Under kursen kommer du även att få konkreta verktyg för hur du systematiskt arbetar målstyrt med huvudmål och delmål. Programmet leds av utbildade pedagoger som i arbetsvardagen har använt ett coachande förhållningssätt både i undervisning gentemot deltagare men också kollegialt för att stärka den interna kompetensen.

Målgrupp: 

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att vägleda och motivera andra eller dig själv på ett mer systematiskt sätt.

Inga förkunskaper krävs.  

Exempel på innehåll:

 • Vad det coachande förhållningssättet innebär
 • Aktivt lyssnande
 • Öppna frågor
 • Coachande samtalsmodeller
 • Arbeta målstyrt
 • Praktiska tips på övningar när coachningen kör fas

Upplägg: 

 • Tillgång till en digital kurs med teoretiska inslag och praktiska övningar
 • Möjlighet till 30 min eget digitalt coachingsamtal med läraren
 • Arbetsmaterial och infografik som finns nedladdningsbara i kursen och kan användas efter kursen är slut
 • Möjlighet till en aktiv kommunikation med kursledare under kursens gång

SkillEd

SkillEd - Kunskapsskolan i Sverige AB

Telefon
08-506 910 00

Besöksadress
Hammarby Fabriksväg 23

skilled.se

Följ företag:

 • Följ SkillEd

Dela:

Våra utbildningar


Utmanande samtal

Utmanande samtal eller svåra samtal kan vara en stor och vanlig del i mångas arbetsvardag. De ställer höga krav på både förmedlare och mottagare. Utbildningen vänder sig till dig som ...

Läs mer Anmäl dig

31 December 2020 - 29 Oktober 2020
Plats: Hammarby Sjöstad Stockholm


Skapa och leda effektiva team

Oavsett om du leder ett eller flera team eller är en del av ett team kan du bidra till teamets ökade effektivitet. I den här kursen lär du dig om ...

Läs mer Anmäl dig


Skapa feedbackkultur

Den här utbildningen riktar sig till dig som i ditt arbete leder andra i team eller projekt. Kursen syftar till att ge dig konkreta verktyg hur du i arbetsvardagen kan ...

Läs mer Anmäl dig

Start: 28 Oktober 2020 09:00 - 16:00
Plats: Stockholm


Effektiva möten

Den här utbildningen ökar din förmåga att strukturera och planera möten med ett tydligt syfte och konkret agenda.

Läs mer Anmäl dig

Start: 16 Oktober 2020 08:30 - 12:30
Plats: Stockholm


Att leda utan att vara chef

Många av oss leder i sin jobbvardag utan att vara formell chef. I den här kursen lär du dig att hantera ledarskap och får konkreta verktyg som gör att du ...

Läs mer Anmäl dig

Start: 26 November 2020 09:00 - 16:30
Plats: Stockholm


DISC-analys och effektiv kommunikation

Genom ökad självkännedom om ditt eget och andras beteenden, får du konkreta redskap för att kunna kommunicera effektivare, få teamet att dra åt samma håll och därtill ökad arbetsglädje.

Läs mer Anmäl dig

Start: 3 November 2020 09:00 - 16:30
Plats: Stockholm


Den kommunikative ledaren

I denna utbildning stärker du ditt kommunikativa ledarskap och lär dig bli tryggare och en bättre kommunikatör.

Läs mer Anmäl dig

Start: 2 December 2020 09:00 - 16:30
Plats: Stockholm


Digital kurs - Utmanande samtal

Ta tillfället i akt och utveckla din förmåga att hålla utmanande samtal!

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online

Kommande utbildningar

Facebook