DISC-analys och effektiv kommunikation

SkillEd

Öppen utbildning

Kort om: DISC-analys och effektiv kommunikation

Stockholm:
Start: 3 Februari 2021 09:00 - 16:30
Hammarby Sjöstad
Längd:
2 heldagar
Kostnad:
8 900 kr ex. moms
Kategori:
Kommunikation , Ledarskap

DISC-analys och effektiv kommunikation

Upplever du att det ofta blir missförstånd och konflikter på arbetsplatsen? Vill du att dina medarbetare ska blir ett effektivare team som känner arbetsglädje och uppnår era gemensamma mål? Vill du bli säkrare i ditt ledarskap och kommunicera effektivare? Då är denna utbildning för dig! Genom ökad självkännedom om ditt eget och andras beteenden, får du konkreta redskap för att kunna kommunicera effektivare, få teamet att dra åt samma håll och därtill ökad arbetsglädje. Det är ju som bekant så att du inte alltid kan ändra på andra, men du kan ändra ditt förhållningssätt till andra och därmed undvika missförstånd och onödiga konflikter.

Med hjälp av redskapet Extended DISC, som är ett beteende- och kommunikationsverktyg, får du en profil för dina beteenden som ledare och kommunikatör. Röd, gul, blå eller grön? Vi har alla delar i oss och de är bara hjälpmedel för att skapa ökad självkännedom. Under två heldagar får du därför djup medvetenhet om dina egna och andras beteenden, behov och triggers samt värdefulla redskap för att hantera dem.

Efter denna utbildning kommer du

 • Fått ökad självkännedom om hur du kan uppfattas av andra
 • Fått självkännedom om beteenden, behov och drivkrafter
 • Fått redskap och strategier för effektiv kommunikation
 • Fått metoder för att situationsanpassa din kommunikation och ditt beteende för att förbättra samarbeten och ökad arbetsglädje
 • Fått tekniker för att hantera motstånd

Exempel på innehåll

 • Ditt naturliga beteendemönster
 • Identifiera och förstå andra beteenden
 • Hur våra beteenden påverkar varandra
 • Värdet av olikheter
 • Att förstå och hantera olikheter
 • Utveckla strategier för förbättrat samarbete
 • Att situationsanpassa ditt beteende för effektiv kommunikation
 • Gå från önskat beteende till situationsanpassat beteende
 • Självkännedom om beteenden, behov och drivkrafter
 • Fallgropar och allergier
 • Verktyg för att hantera motstånd

Det här ingår

 • 2 heldagar
 • Studiematerial 
 • Intyg
 • Enklare lunch, fika på förmiddagen och eftermiddagen

Målgrupp

 • Leder andra i exempel team eller projekt
 • Har personalansvar
 • Vill bli tryggare i ditt ledarskap
 • Stöttar andra i sitt ledarskap
 • Har som nästa steg att leda andra/bli chef
 • Är nyfiken på du kan uppfattas av andra
 • Vill verka för samarbeten och ökad arbetsglädje

Inga förkunskaper krävs

SkillEd

SkillEd - Kunskapsskolan i Sverige AB

Telefon
08-506 910 00

Besöksadress
Hammarby Fabriksväg 23

skilled.se

Följ företag:

 • Följ SkillEd

Dela:

Våra utbildningar


Skapa och leda effektiva team

Oavsett om du leder ett eller flera team eller är en del av ett team kan du bidra till teamets ökade effektivitet. I den här kursen lär du dig om ...

Läs mer Anmäl dig


Effektiva möten

Den här utbildningen ökar din förmåga att strukturera och planera möten med ett tydligt syfte och konkret agenda.

Läs mer Anmäl dig

Start: 10 December 2020 08:30 - 12:30
Plats: Stockholm


Att leda utan att vara chef

Många av oss leder i sin jobbvardag utan att vara formell chef. I den här kursen lär du dig att hantera ledarskap och får konkreta verktyg som gör att du ...

Läs mer Anmäl dig


Digital kurs - Utmanande samtal

Ta tillfället i akt och utveckla din förmåga att hålla utmanande samtal!

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online

Digital kurs - Coachande förhållningssätt - Självinstruerande onlineutbildning

Ta tillfället i akt och utveckla dig i hur man använder ett coachande förhållningssätt

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online

Digitalt mikrokurspaket i Feedback

För kurspaketet Feedback använder vi SkillEd app. Genom mikrokurser i app-format har du kunskapen med dig i fickan alltid.

Läs mer Anmäl dig


Digitalt mikrokurspaket i Coachande förhållningssätt

För kurspaketet coachande förhållningssätt använder vi SkillEd app. Genom mikrokurser i app-format har du kunskapen med dig i fickan alltid.

Läs mer Anmäl dig


Digitalt mikrokurspaket i Coachande ledarskap

För kurspaketet coachande ledarskap använder vi SkillEd app. Genom mikrokurser i app-format har du kunskapen med dig i fickan alltid.

Läs mer Anmäl dig


Digitalt mikrokurspaket - Utmanande ledarskap

För kurspaketet Utmanande ledarskap använder vi SkillEd app. Genom mikrokurser i app-format har du kunskapen med dig i fickan alltid.

Läs mer Anmäl dig

Kommande utbildningar

Facebook