Ledarskapsprogram - Att leda smart

SkillEd

Öppen utbildning

Kort om: Ledarskapsprogram - Att leda smart

Stockholm:
Start: 8 Oktober 2020 09:00 - 16:30
Hammarby Sjöstad
Längd:
2 + 2 heldagar
Kostnad:
38 000 kr ex. moms
Kategori:
Ledarskap , Kommunikation , Organisation / verksamhet

Ledarskapsprogram - Att leda smart

Var med i ett unikt ledarskapsprogram och utvecklas som ledare!

Du får kunskap och konkreta verktyg för att leda i förändring, vara en coachande ledare och i hur du hanterar olika grupper och inliider. Du kommer lära dig effektiva metoder för hur du skapar en feedbackkultur i vardagen och hur du hanterar de riktigt svåra samtalen. Programmet leds av lärare som är välprofilerade inom ledarskap och du får även tillfälle att möta och samtala om ledarskap med några riktigt erfarna ledarskapsprofiler.

Du får förutom kurstillfällena tillgång till individuell coaching och en digital kurs. Avslutad kurs leder till certifiering.

Programmets innehåll

 • Att leda sig själv
 • Att få andra att växa
 • Grupputveckling
 • Effektiva team
 • Feedbackverktyg
 • Kommunikationsstilar
 • Presentationsteknik
 • Hur man får människor med sig
 • Att styra med mål
 • Att skapa god kultur
 • Den coachande ledaren
 • Samtalsmetodik
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Det utmanande samtalet
 • Besvärliga beteenden
 • Att hantera stress
 • Att leda i förändring
 • Omvärldstrender

Efter detta ledarskapsprogram kommer du

 • att ha större självkännedom och ha fått verktyg att hantera dina egna triggers och drivkrafter.
 • få bättre samtal och dialog med dina medarbetare. Med en vardaglig feedbackkultur kan ni arbeta effektivare och dina medarbetare kan ta större självständigt ansvar utan att du behöver vara motorn i er utveckling.
 • kunna arbeta långsiktigt med en riktning och plan för att nå dina mål.
 • kunna hantera även svårare samtal och relationer.
 • kunna motivera dina medarbetare även då det är oro eller förändringstider.

Det här ingår

 • 2+2 heldagar
 • 3 inliiduella coachingtimmar
 • Digital kurs i ledarskap
 • Värdefullt chefsnätverk
 • Modeller och mallar
 • Studiematerial
 • DISC-analys
 • Förtäring
 • Certifiering

SkillEd

SkillEd - Kunskapsskolan i Sverige AB

Telefon
08-506 910 00

Besöksadress
Hammarby Fabriksväg 23

skilled.se

Följ företag:

 • Följ SkillEd

Dela:

Våra utbildningar


Utmanande samtal

Utmanande samtal eller svåra samtal kan vara en stor och vanlig del i mångas arbetsvardag. De ställer höga krav på både förmedlare och mottagare. Utbildningen vänder sig till dig som ...

Läs mer Anmäl dig

Start: 15 September 2020 09:00 - 16:30
Plats: Stockholm


Skapa och leda effektiva team

Oavsett om du leder ett eller flera team eller är en del av ett team kan du bidra till teamets ökade effektivitet. I den här kursen lär du dig om ...

Läs mer Anmäl dig

Start: 2 September 2020 09:00 - 16:30
Plats: Stockholm


Skapa feedbackkultur

Den här utbildningen riktar sig till dig som i ditt arbete leder andra i team eller projekt. Kursen syftar till att ge dig konkreta verktyg hur du i arbetsvardagen kan ...

Läs mer Anmäl dig

Start: 16 September 2020 09:00 - 16:00
Plats: Stockholm


Effektiva möten

Den här utbildningen ökar din förmåga att strukturera och planera möten med ett tydligt syfte och konkret agenda.

Läs mer Anmäl dig

Start: 11 September 2020 08:30 - 12:30
Plats: Stockholm


Att leda utan att vara chef

Många av oss leder i sin jobbvardag utan att vara formell chef. I den här kursen lär du dig att hantera ledarskap och får konkreta verktyg som gör att du ...

Läs mer Anmäl dig

Start: 15 September 2020 09:00 - 16:30
Plats: Stockholm


DISC-analys och effektiv kommunikation

Genom ökad självkännedom om ditt eget och andras beteenden, får du konkreta redskap för att kunna kommunicera effektivare, få teamet att dra åt samma håll och därtill ökad arbetsglädje.

Läs mer Anmäl dig

Start: 6 Oktober 2020 09:00 - 16:30
Plats: Stockholm


Den kommunikative ledaren

I denna utbildning stärker du ditt kommunikativa ledarskap och lär dig bli tryggare och en bättre kommunikatör.

Läs mer Anmäl dig

Start: 13 Oktober 2020 09:00 - 16:30
Plats: Stockholm


Digital kurs - Utmanande samtal

Ta tillfället i akt och utveckla din förmåga att hålla utmanande samtal!

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online

Digital kurs - Coachande förhållningssätt - Självinstruerande onlineutbildning

Ta tillfället i akt och utveckla dig i hur man använder ett coachande förhållningssätt

Läs mer Anmäl dig

Plats: Online

Kommande utbildningar

Facebook