SSE Executive Education

SSE Executive Education Bäst i Norden för 19:e året i rad – and counting!

Bäst i Norden för 19:e året i rad – and counting!

SSE Executive Education - En del av Handelshögskolan i Stockholm

Vi ökar er konkurrenskraft genom att tänka nytt

På SSE Executive Education förser vi ledare med ny kunskap, nya tankesätt och nya verktyg för att på ett framgångsrikt och resultatdrivet sätt kunna leda sina verksamheter in i framtiden. Vi bistår organisationer i att stärka sin konkurrenskraft. Och genom detta förstärks även i förlängningen den svenska konkurrenskraften på en internationell marknad.

Vi erbjuder både skräddarsydda projekt och öppna program kring ett stort antal områden inom ledarskap och affärsutveckling samt specialistprogram inom finans och försäkring. Våra utbildningsprogram bygger på välgrundad forskning i framkant, inte kortsiktiga trender.

Internationell spännvidd driver er mot förändring

Stockholm är en världsledande innovationshubb för det nya näringslivet. På SSE Executive Education breddar vi våra kunders perspektiv och blickar framåt. Med vår starka internationella närvaro, med leveranser på samtliga kontinenter, och den tydliga kopplingen till Handelshögskolan, är vi en given del av navet mellan forskningen och det traditionella och nya, innovativa näringslivet.

Läs mer om oss »

Läs mer om våra program  »

SSE Executive Education

Stockholm School of Economics Executive Education

Sveavägen 65
Box 45180
104 30 Stockholm

Tel: 08-586 175 00
info@exedsse.se
exedsse.se

Följ företag:

  • Följ SSE Executive Education

Dela:

Pressreleaser

Våra utbildningar


Executive Leadership Program

Är du redo att utmana dig själv och det du tar för givet för att bygga ny kunskap och bli en bättre chef och ledare? Executive Leadership Program ger dig ...

Läs mer Anmäl dig


Executive Management Program

En intensiv utbildning för dig i ledningsgruppen, med fokus på affären, konkurrenskraft och värdeskapande.

Läs mer Anmäl dig


Managing Professional Services

Specialutformad ledarskapsutbildning för högre chefer inom kunskapsintensiva tjänsteföretag

Läs mer Anmäl dig


Hållbart ledarskap

Fokuserat och effektivt ledarskap med självmedvetenhet, mindfulness och compassion

Läs mer Anmäl dig


Offentliga sektorns managementprogram

Chefs- och ledarutveckling för högre chefer i offentlig sektor

Läs mer Anmäl dig


Vd-programmet för kommunala företag

För dig som vill stärka din förmåga att leda, driva och utveckla företaget utifrån uppdragets specifika förutsättningar.

Läs mer Anmäl dig